Metsät ja puurakentaminen hiilikeskustelussa 2021

Suomen metsäkeskus järjestää 3. helmikuuta klo 13:00 – 15:15 maksuttoman webinaarin jossa voit päivittää metsä- ja hiilifaktat LUKE:n erikoistutkija Henrik Heräjärven johdolla. Tilaisuuden järjestävät Suomen metsäkeskuksen puurakentamisen hankkeet. Rakennetun ympäristön päästöistä ja metsien käytön ilmastovaikutuksista käydään paljon keskustelua. Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen sekä hiilensidonta ovat keskeisiä keinoja ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Metsillä ja puun käytöllä on keskustelussa korostunut rooli. Miten fakta ja fiktio sekoittuvat julkisessa keskustelussa, ja miten puurakentajat voisivat kehittää omaa argumentointia ja ympäristöviestintää esimerkiksi puun riittävyydestä ja käytön hyväksyttävyydestä.

Seminaarin ohjelman ja ilmoittautumistiedot löydät Suomen metsäkeskuksen nettisivuilta.