Ähtärin kampus valmistuu syksyllä 2025

Aikalisän ottaneen ja kahteen kertaan suunnitellun Ähtärin kampuksen rakennustyöt kauniin Hankaveden rannalla Tuomarniemessä ovat nyt hyvässä vauhdissa – tosin rakennus nousee alun perin suunniteltua pienempänä. KK-Palokonsultti Oy toteutti paloteknisen suunnittelun kohteen rakennuslupa-aineiston liitteeksi (havainnekuvat: UKI Arkkitehdit Oy).

Materiaalikustannusten raju nousu muutamassa kuukaudessa yli budjetin aiheutti keväällä 2022 kilpailutuksen keskeyttämisen ja pakotti Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedun hallituksen palauttamaan rakennushankkeen takaisin insinöörien ja arkkitehtien pöydille. Loppujen lopuksi alkuperäisten suunnitelmien mukaisista tiloista leikattiin säästösyistä yli 800 bruttoneliömetriä.

Rakennustyöt aloitettiin työmaan perustamisella ja vanhojen rakennusten purkutöillä elo-syyskuun vaihteessa 2023 ja tällä hetkellä kampushanke etenee suunnitelmien mukaisesti. Hankkeen pääsuunnittelijana ja arkkitehtina toimii Mikko Pohjaranta UKI Arkkitehdit Oy:sta ja rakennusurakoitsijana Rakennusliike Lapti Oy Jyväskylästä. Kampusprojektin kokonaisinvestointi on vajaat 17,8 miljoonaa euroa, josta pääurakan ja purku-urakan arvo on hivenen alle 10,6 miljoonaa. Sedun osuus kustannuksista on vajaat 15,8 miljoonaa. Ähtärin kaupunki sijoittaa projektiin tasan kaksi miljoonaa euroa. Muutosten jälkeen kampuksen kokonaisalaksi tulee nyt 5 649 bruttoneliömetriä.

Ähtärin kampus (havainnekuva: UKI Arkkitehdit Oy)
Näkymä Ähtärin uuden kampuksen pääsisäänkäynnille. Puunruskeaa rakennusta hallitsevat isot ikkunat (havainnekuva: UKI Arkkitehdit Oy).

Ähtärin kampus

Ähtärin kampus yhdistää Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedun ammatillisen koulutuksen ja Ähtärin lukion saman katon alle. Rakennustöiden on määrä valmistua syksyllä 2025. Aikataulun mukaan opetustoiminta alueella käynnistyy vuoden 2025 loppupuolella, jolloin opinahjo vastaanottaa Tuomarniemelle suunnilleen 450 opiskelijaa, joista sitten aikanaan valmistuu muun muassa koneistajia, levyseppähitsaajia ja talonrakentajia. Kaikkien kampuksen tilojen on tarkoitus olla Sedun ja lukion yhteiskäytössä.

Uusi kampus on ”perinteinen betonirakenteinen oppilaitos” johon on päädytty ottaen huomioon rakennuksen koko ja sen kustannukset, sekä kampuksen osittain palovaaralliset tilat. Rakennukseen tullaan nimittäin sijoittamaan useampiakin paloriskeille alttiita työtiloja, kuten tulityöpaikkoja, hitsaustiloja, konehalleja ja voiteluainevarastoja. Kohteen palotekninen suunnittelu on toteutettu taulukkomitoituksella P1-paloluokkaan.

Ähtärin kampus (havainnekuva: UKI Arkkitehdit Oy)
Uuden kampuksen huoltopiha. Materiaaleissa korostuvat lautamuottipintaiset umbrabetonipinnat, suomalainen havupuu, lasi ja teräs (havainnekuva: UKI Arkkitehdit Oy).

Kampuksen suunnittelun lähtökohtana on ollut kunnioittaa alueen suojeltua rakennuskantaa ja pihapiiriä suojeltuine puustoalueineen. Uusi kampus muodostuu neljästä lohkosta ja niitä yhdistävistä aulatiloista. Materiaaleissa on kiinnitetty erityistä huomioita kestävyyteen ja huoltovapauteen. Sisätiloissa on hyödynnetty paloteknisesti järkevissä määrin myös havupuuta, jota näkee esimerkiksi lasiseinien kantavissa rakenteissa, aula- ja ruokasalitilojen pintamateriaalina sekä kiinteissä kalusteissa.

Aiheesta lisää