Paloteknistä suunnittelua rakennusalan ammattilaisille

KK-Palokonsultti Oy on Suomen johtava paloturvallisuuden suunnittelutoimisto. Tarjoamme kilpailukykyiseen hintaan parhaan mahdollisen simulointi- ja asiantuntijaosaamisen toiminnalliseen palomitoitukseen ja vankan tietotaidon taulukoihin pohjautuvaan paloturvallisuussuunnitteluun. Pitkäaikainen kokemuksemme kattaa rakennuskohteita asuinrakennuksista teollisuuslaitoksiin ja vaativiin erikoiskohteisiin. 

Paloturvallisuusala kehittyy jatkuvasti ja myös paloturvallisuuteen liittyvät määräykset ja ohjeet muuttuvat. Osaamme tulkita paloturvallisuusmääräyksiä asiantuntevasti, koska vaikutamme aktiivisesti paloturvallisuutta koskevan lainsäädännön kehitykseen muun muassa antamalla lausuntoja ja tekemällä esiselvityksiä. Olemme aktiivisesti mukana alan järjestöissä ja työryhmissä kehittämässä paloturvallisuutta koskevia suunnitteluohjeita, käytäntöjä ja standardeja. Teemme tutkimus- ja tuotekehitystoimeksiantoja rakennustuoteteollisuudelle ja muille alan toimijoille.

Hyvämaineisena ja pätevänä paloturvallisuussuunnittelutoimistona lisäämme luottamusta siihen, että rakennushankkeen paloturvallisuusasiat ovat kunnossa. Hyvät suhteemme viranomaisiin takaavat, että arkkitehdin, rakennuttajan ja urakoitsijan ei tarvitse itse neuvotella ja ratkaista viranomaisten kanssa jokaista esiin tulevaa paloturvallisuuteen liittyvää haastetta.

Suunnitteluprosessimme ovat vuosien aikana hioutuneet joustaviksi ja sujuviksi. Noudatamme ISO 9001 -laatujärjestelmää ja  ISO 14001 -ympäristöjärjestelmää. Näin ollen panostamme suunnittelutyön laatuun ja huomioimme toimintamme ja työmme vaikutuksen ympäristöön. Paneudumme työhömme aina innovatiivisesti ja asiakkaan tarpeet huomioiden. Erityisen paljon annettavaa tarjoamme vaativien kohteiden paloturvallisuussuunnitteluun. Suunnittelukohteen koosta riippumatta on tärkeää ottaa paloturvallisuussuunnittelija mukaan suunnitteluryhmään jo projektin alkuvaiheessa.

Palvelumme rakennusalan ammattilaisille

Arkkitehdit

Pätevä paloturvallisuussuunnittelija saa projektin sujumaan, koska arkkitehdin vastuut helpottuvat ja luovalle suunnittelulle jää enemmän aikaa. Paloturvallisuussuunnittelijan erityisosaamisen avulla helpottuu ja nopeutuu myös päätöksenteko vaihtoehtoisista suunnitteluratkaisuista kuten runko- ja julkisivumateriaalien valinta. Lue lisää

Puurakentajat

Asiantunteva paloturvallisuussuunnittelija tuntee puurakentamista koskevien palomääräysten yksityiskohdat ja niiden tulkitsemista koskevat periaatteet ja pystyy myös ehdottamaan toiminnallisen palomitoituksen hyödyntämistä oikeissa tilanteissa, jolloin projektissa voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä. Lue lisää

Rakennusurakoitsijat

Rakentamisvaiheessa on tärkeää, että urakoitsijoilla on riittävän yksityiskohtainen ja kattava palotekninen suunnitelma käytettävissä. Myös paloturvallisuussuunnittelijan tarjoama konsultointi on merkittävä apu määräysten ja ohjeiden tulkitsemisessa ja muissa rakentamisen aikana esiin tulevissa kysymyksissä ja epäselvyyksissä. Lue lisää

Rakennuttajat

Kun rakennushankkeen alkuvaiheessa kartoitetaan suunnittelu- ja urakkasopimusten reunaehtoja ja erilaisia paloturvallisuutta koskevia vaihtoehtoja, lyhyestäkin konsultoinnista saattaa olla arvaamattoman paljon apua. Lue lisää

Tuoteteollisuuden asiantuntijat

Pitkäaikainen kokemuksemme tuotekehitys- ja tutkimustyöstä, sekä rakennusmateriaalien ja paloteknisten tuotteiden tuntemuksemme ovat auttaneet lukuisia kotimaisia yrityksiä kehittämään entistä paloturvallisempia rakennusmateriaaleja ja kuluttajatuotteita. Lue lisää

Vakuutusyhtiöt

Vakuutusyhtiöiden toimeksiannoissa työmme on selvittää tapahtumien kulku puolueettomasti ja kirjata tosiasiat korvauskäsittelyn tueksi. Olemme tutkineet laajoja ja tuhoisia tulipaloja jo 2000-luvun alkupuolelta lähtien. Olemme tutkineet tulipaloihin johtaneita syitä ja niiden seurauksia lukuisissa rakennuskohteissa: teollisuuslaitoksissa, varastorakennuksissa, tuotantotiloissa, sahoilla, hotelleissa ja jopa omakotitaloissa. Lue lisää