Arkkitehdeille

Paloturvallisuussuunnittelija saa projektin sujumaan. Paloturvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä kannattaa keskustella heti hankkeen alussa, sillä usein jo ensimmäinen palaveri ohjaa palotekniset ratkaisut oikealle polulle. Paloturvallisuussuunnittelijan nimittäminen suunnittelijaryhmään siirtää osan vastuusta arkkitehdiltä erityissuunnittelijalle ja vapauttaa arkkitehdin aikaa luovalle suunnittelulle. 

Paloturvallisuussuunnittelijan erityisosaamisesta on apua, kun tehdään päätöksiä vaihtoehtoisista suunnitteluratkaisuista kuten runko- ja julkisivumateriaaleista.

Ammattitaitoinen paloturvallisuussuunnittelija pystyy esittämään innovatiiviset palotekniset ratkaisut. Toiminnallisen palosuunnittelun käyttö mahdollistaa tarpeen mukaan muunneltavat joustavat tilat ja luovat arkkitehtoniset ratkaisut, jotka eivät välttämättä olisi mahdollisia taulukoihin pohjautuvalla paloturvallisuussuunnittelulla. Tällaisia ovat esimerkiksi atriumtilat, suuret aulat, julkisivujen laajat ikkunapinnat ja niitä peittävä kasvillisuus, lasikatteet ja katettujen sisäpihojen puutarhat.

Puurakentamisen osalta olemme olleet vahvasti mukana kehittämässä määräyksiä ja ohjeita. Otamme huomioon myös rakennuksen hiilijalanjäljen. Olemme olleet mukana myös lukuisissa arkkitehtikilpailuissa. Joskus olemme toimineet kilpailuun osallistuneissa keskenään kilpailleissa ryhmissä, toisinaan taas tukeneet koko kilpailua kuten teimme Varman Katajanokalle suunnitteleman puurakenteisen toimitilan suunnittelukilpailussa keväällä 2020.

Kansainvälisenä kutsukilpailuna järjestettyyn arkkitehtuurikilpailuun osallistui kuusi arkkitehtitoimistoa Suomesta, Pohjoismaista ja Japanista. Kilpailun tavoitteena oli puuarkkitehtuurin uusi lippulaiva, Katajanokan laituri, johon tullaan tulevaisuudessa sijoittamaan muun muassa Stora Enson pääkonttori ja hotelli. Tilojen on tarkoitus valmistua vuonna 2023.

Palvelumme arkkitehdeille

Tärkeimpiin palveluihimme arkkitehdeille kuuluvat muun muassa:

  • uusiin asetuksiin ja alalla tapahtuviin muutoksiin perehdyttävä koulutus
  • määräysten ja ohjeiden soveltaminen ja tulkinta
  • paloturvallisuussuunnittelu savunpoisto- ja palokatkosuunnitelmineen