Arkkitehdeille

Paloturvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä kannattaa keskustella heti hankkeen alussa. Paloturvallisuussuunnittelija saa projektin sujumaan, sillä usein jo ensimmäinen palaveri ohjaa palotekniset ratkaisut oikealle polulle. Paloturvallisuussuunnittelijan nimittäminen suunnittelijaryhmään siirtää osan vastuusta arkkitehdiltä erityissuunnittelijalle ja vapauttaa arkkitehdin aikaa luovalle suunnittelulle. 

Palvelumme arkkitehdeille

Luonnos- ja hankesuunnitteluvaihe

Rakennuslupavaihe

Toteutussuunnitteluvaihe

Koulutus ja neuvonta

Mitä hyötyä on paloturvallisuussuunnittelijasta?

Paloturvallisuussuunnittelijan erityisosaaminen päätöksenteon apuna

Palotekninen selvitys luonnos- ja hankesuunnitteluvaiheessa auttaa valitsemaan edullisimman paloteknisen toteutusvaihtoehdon rakennukselle. Valinnalla voidaan vaikuttaa esimerkiksi rakennuksen korkeuteen, runko- ja julkisivumateriaaleihin ja osastoivien rakenteiden keventämiseen.

Toiminnallisen palosuunnittelun edut

Ammattitaitoinen paloturvallisuussuunnittelija saa aikaan innovatiiviset palotekniset ratkaisut ja pystyy ehdottamaan toiminnallisen palomitoituksen hyödyntämistä oikeissa tilanteissa, jolloin projektissa voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä. Toiminnallisella palomitoituksella voidaan saavuttaa miljoonien eurojen säästöt myös tavallisissa taulukkomitoituskohteissa.

Toiminnallisen palosuunnittelun käyttö mahdollistaa tarpeen mukaan muunneltavat joustavat tilat ja luovat arkkitehtoniset ratkaisut, jotka eivät välttämättä ole sallittuja taulukoihin pohjautuvalla paloturvallisuussuunnittelulla. Tällaisia ovat esimerkiksi atriumtilat, suuret aulat, suuret liiketilat ja pysäköintihallit, julkisivujen laajat ikkunapinnat ja niitä peittävä kasvillisuus, lasikatteet ja katettujen sisäpihojen puutarhat. 

KK-Palokonsultti Oy:n erityisosaamisalueita

KK-Palokonsultti Oy on Suomen johtava toiminnallisen palosuunnittelun asiantuntijatoimisto.

Hallitsemme puurakentamisen erityispiirteet, koska olemme olleet vahvasti mukana kehittämässä määräyksiä ja ohjeita sekä toteuttamassa innovatiivisia puurakennuskohteita. 

Osaamme ottaa huomioon rakennuksen hiilijalanjäljen.

Olemme olleet mukana lukuisissa arkkitehtikilpailuissa. Olemme toimineet kilpailuun osallistuneissa keskenään kilpailleissa ryhmissä tai tukeneet koko kilpailua kuten teimme Varman Katajanokalle suunnitteleman puurakenteisen toimitilan suunnittelukilpailussa keväällä 2020. Kansainvälisenä kutsukilpailuna järjestettyyn arkkitehtuurikilpailuun osallistui kuusi arkkitehtitoimistoa Suomesta, Pohjoismaista ja Japanista. Kilpailun tavoitteena oli puuarkkitehtuurin uusi lippulaiva, Katajanokan laituri, johon tullaan tulevaisuudessa sijoittamaan muun muassa Stora Enson pääkonttori ja hotelli. Tilojen on tarkoitus valmistua vuonna 2023.

OTA YHTEYTTÄ

Tutustu referensseihimme ja pyydä tarvittaessa esittely palveluistamme.