Puurakentajille

Puurakentamisen erityispiirteet on kattavasti huomioitu ympäristöministeriön julkaisemissa paloturvallisuusasetuksissa 848/2017 ja 927/2020. Asiantunteva paloturvallisuussuunnittelija tuntee puurakentamista koskevien palomääräysten yksityiskohdat ja niiden tulkitsemista koskevat periaatteet. Puurakentamisen paloturvallisuuteen perehtynyt suunnittelija pystyy myös ehdottamaan toiminnallisen palomitoituksen hyödyntämistä oikeissa tilanteissa, jolloin projektissa voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä (havainnekuva: Katajanokan laituri, Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy). 

Palvelumme puurakentajille

Luonnos- ja hankesuunnitteluvaihe

Rakennuslupavaihe

Toteutussuunnitteluvaihe

Koulutus ja neuvonta

Mitä hyötyä on paloturvallisuussuunnittelijasta?

Paloturvallisuussuunnittelijan erityisosaaminen päätöksenteon apuna

Ammattitaitoinen paloturvallisuussuunnittelija tukee arkkitehtiä innovatiivisten rakenteiden ja ratkaisuiden suunnittelussa paloturvallisesti.

Palotekninen selvitys luonnos- ja hankesuunnitteluvaiheessa auttaa valitsemaan edullisimman paloteknisen toteutusvaihtoehdon rakennukselle. Valinnalla voidaan vaikuttaa esimerkiksi rakennuksen korkeuteen, puurakenteiden palosuojaukseen ja osastoivien rakenteiden keventämiseen.

Paloturvallisuussuunnittelija laatii rakennuslupaan tarvittavan paloteknisen suunnitelman ja huomioi rakennuksen paloturvallisuuden kokonaisuutena.

Toiminnallisen palosuunnittelun edut

Toiminnallinen palomitoitus voi mahdollistaa muun muassa puujulkisivujen laajemman käytön, rakennuksen henkilömäärän ja kerrosluvun kasvattamisen, suuremmat palo-osastokoot, kevyemmät osastoivat rakennusosat ja puukattoelementtien palonkestävyysvaatimuksen pienentämisen sekä palomuurin korvaamisen paloteknisesti kevyemmällä rakennusosalla. Toiminnallisen palomitoituksen tavoitteena on aina rakennuksen paloturvallisuuden varmistaminen. Samalla voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä paloturvallisuudesta tinkimättä.

Paloturvallisuussuunnittelija laatii asiantuntijaselvityksiä taulukkomitoituksesta poikkeaviin ratkaisuihin, kun poikkeama ei vielä vaadi toiminnallista palomitoitusta. Selvitys voi koskea esimerkiksi lämmöneristeiden käyttöä, suojaverhoamattomia pintoja, puurimapintoja tai puuosien palosuojakäsittelyn tekemistä rakennuskohteessa.

Lisätietoa

Lisätietoa puurakentamisen paloturvallisuudesta sivuillamme:

Ota yhteyttä

Tutustu referensseihimme ja pyydä tarvittaessa esittely palveluistamme.