Rakennuttajakonsulteille

Kun rakennushankkeen alkuvaiheissa kartoitetaan suunnittelu- ja urakkasopimusten reunaehtoja ja erilaisia vaihtoehtoja rakennuksen paloturvallisuuteen, lyhytkin paloturvallisuusasioiden konsultointi auttaa paljon. Rakennushankkeelle on erittäin tärkeää, että paloturvallisuusratkaisut ovat osaavissa käsissä ja kaikki määräykset ja ohjeet tulkitaan alusta asti oikein. Paloturvallisuussuunnittelijaan kannattaa siis ottaa yhteyttä hyvissä ajoin. 

Koska rakennuttajakonsultit ovat kiinnostuneita kustannuksista ja rakennushankkeiden sujumisesta, yhteisenä tavoitteenamme on joustava ja aikataulussa pysyvä suunnittelutyö, joka tuottaa edullisemman rakennuksen turvallisuudesta tinkimättä.

Tärkeimpiin palveluihimme rakennuttajakonsulteille kuuluvat muun muassa koulutus, määräysten tulkinta, projektin alkuvaiheiden reunaehtojen ja vaihtoehtojen kartoitus ja aktiivinen kustannussäästöjen etsiminen.

Paloteknisten ongelmien kustannustehokkaat ratkaisut ja rakentamisen aikainen konsultointi ovat ydinosaamistamme. PJU (projektinjohtourakka) ja KVR (kokonaisvastuurakentaminen) hankkeissa kohteen suunnittelu kannattaa esimerkiksi usein toteuttaa toiminnallisella palomitoituksella, jonka avulla pystytään löytämään edullisempia vaihtoehtoja ja optimoimaan rakenteita. Osaava ja ammattitaitoinen paloturvallisuussuunnittelija osaa suunnittelutyössään ennakoida ja ottaa huomioon uudesta tekniikasta kuten aurinkopaneeleista ja sähköautojen akustoista paloturvallisuudelle ja pelastustyölle mahdollisesti koituvat riskit.

Kustannusvertailut ja analyysit

Eräs merkittävimmistä paloturvallisuussuunnittelun ja konsultoinnin hyödyistä on asiantuntijan hankkeelle tuoma näkemys ja tietämys ratkaisujen ja valittujen materiaalien kustannusvaikutuksista ja potentiaalisista säästökohteista. Paloteknisten ratkaisujen kustannusvertailut ja -analyysit ovat olennainen osa paloteknistä suunnittelua.

Kokenut paloturvallisuussuunnittelija pyrkii hakemaan vaihtoehtoisia määräysten mukaisia toteutusmalleja, joilla voidaan saada vapautta tilasuunnitteluun ja lisätyökaluja erilaisten ratkaisujen käytettävyyteen. Yksi lyhyt tapaaminen tai nopea selvitys saattaa tuoda tilaajalle merkittävät kustannussäästöt paloturvallisuuden tasosta tinkimättä.

Kolmannen osapuolen lausunnot

Laadimme tarvittaessa kolmannen osapuolen lausunnot paloturvallisuusasetuksen taulukkomitoituksesta poikkeavien kohteiden paloteknisistä suunnitelmista, yksittäisistä paloturvallisuustekniikkaan tai -laskentaan liittyvistä suunnitelmista tai selvityksistä ja CE-merkinnästä tai tyyppihyväksynnästä poikkeavista ratkaisuista.

Valvontapalvelut

Suoriudumme myös paloteknisen toteutuksen valvonnasta ja tarvittaessa paloteknisen työmaavalvojan roolista. Hyvällä rakennuksen aikaisella valvonnalla varmistetaan, että virheelliset toteutukset eivät pääse aiheuttamaan jatkossa kalliiksi koituvia ongelmia kuten virheellisiksi osoittautuneiden rakenteiden purkua ja rakentamista uudelleen.