Rakennuttajille

Kun rakennushankkeen alkuvaiheissa kartoitetaan suunnittelu- ja urakkasopimusten reunaehtoja ja erilaisia vaihtoehtoja rakennuksen paloturvallisuuteen, lyhytkin paloturvallisuusasioiden konsultointi auttaa paljon. Rakennushankkeelle on erittäin tärkeää, että paloturvallisuusratkaisut ovat osaavissa käsissä ja kaikki määräykset ja ohjeet tulkitaan alusta asti oikein. Paloturvallisuussuunnittelijaan kannattaa siis ottaa yhteyttä hyvissä ajoin. 

PALVELUMME RAKENNUTTAJILLE

Luonnos- ja hankesuunnitteluvaihe

Rakennuslupavaihe

  • paloturvallisuussuunnittelu
  • kustannussäästökohteiden osoittaminen toiminnallisella palomitoituksella
  • palotekninen konsultointi
  • asiantuntijalausunnot
  • asiantuntija- ja ulkopuoliset tarkastukset (MRL 150 §)
  • toiminnallinen palomitoitus

Toteutussuunnitteluvaihe

Rakentamisvaihe

Koulutus ja neuvonta

MITÄ HYÖTYÄ ON PALOTURVALLISUUSSUUNNITTELIJASTA?

Rakennuttajille rakennushankkeiden sujuminen ja kustannusraameissa pysyminen on tärkeää. Siksi yhteisenä tavoitteenamme on joustava ja aikataulussa pysyvä suunnittelutyö, joka tuottaa edullisemman rakennuksen paloturvallisuudesta tinkimättä.

Tärkeimpiin palveluihimme rakennuttajille kuuluvat muun muassa määräysten tulkinta, projektin alkuvaiheiden reunaehtojen ja vaihtoehtojen kartoitus aktiivinen kustannussäästöjen etsiminen ja koulutus.

Kustannustehokkaat palotekniset ratkaisut ja rakentamisen aikainen konsultointi ovat ydinosaamistamme. Monissa tavanomaisissakin rakennushankkeissa kohteen suunnittelu kannattaa usein toteuttaa toiminnallisella palomitoituksella, jonka avulla pystytään löytämään edullisempia vaihtoehtoja ja optimoimaan rakenteita. Osaava ja ammattitaitoinen paloturvallisuussuunnittelija osaa suunnittelutyössään ennakoida ja ottaa huomioon uudesta tekniikasta kuten aurinkopaneeleista ja sähköautojen akustoista paloturvallisuudelle ja pelastustyölle mahdollisesti koituvat riskit.

Kustannusvertailut ja analyysit

Paloteknisten ratkaisujen kustannusvertailut ja -analyysit ovat olennainen osa paloteknistä suunnittelua. Tietämyksemme ratkaisujen ja valittujen materiaalien kustannusvaikutuksista ja potentiaalisista säästökohteista tuottaa merkittävää hyötyä hankkeelle. Yksi lyhyt tapaaminen tai nopea selvitys saattaa tuoda merkittävät kustannussäästöt.

Kokenut paloturvallisuussuunnittelija pyrkii aktiivisesti hakemaan vaihtoehtoisia määräysten mukaisia toteutusmalleja, joilla voidaan saada vapautta tilasuunnitteluun ja lisätyökaluja erilaisten ratkaisujen käytettävyyteen.

Kolmannen osapuolen lausunnot

Laadimme tarvittaessa kolmannen osapuolen lausunnot paloturvallisuusasetuksen taulukkomitoituksesta poikkeavien kohteiden paloteknisistä suunnitelmista, yksittäisistä paloturvallisuustekniikkaan tai -laskentaan liittyvistä suunnitelmista tai selvityksistä ja CE-merkinnästä tai tyyppihyväksynnästä poikkeavista ratkaisuista.

Valvontapalvelut

Vastaamme mielellämme myös paloteknisen toteutuksen valvonnasta ja paloteknisen työmaavalvojan roolista. Hyvällä rakennuksen aikaisella valvonnalla varmistetaan, että virheelliset toteutukset eivät pääse aiheuttamaan jatkossa kalliiksi koituvia ongelmia, kuten virheellisiksi osoittautuneiden rakenteiden purkua ja uudelleenrakentamista.

ota yhteyttä

Tutustu referensseihimme ja pyydä tarvittaessa esittely palveluistamme.