Tuoteteollisuudelle

Pitkäaikainen kokemuksemme tuotekehitys- ja tutkimustyöstä sekä rakennusmateriaalien ja paloteknisten tuotteiden tuntemuksemme ovat auttaneet lukuisia kotimaisia yrityksiä kehittämään entistä paloturvallisempia rakennusmateriaaleja ja kuluttajatuotteita. 

Useimmat tuotekehitysprojektimme käynnistyvät tuotetta suunnittelevan, valmistavan tai maahantuovan yrityksen aloitteesta. Usein halutaan esimerkiksi tietää, miten tuotetta pitäisi muuttaa, että se täyttäisi tavoiteltavan paloteknisen luokan vaatimustason. Näissä tapauksissa annamme valmistajalle teoriatason paloturvallisuuteen vaikuttavaa ohjeistusta tai suosittelemme tuotteen palotekniseen tutkimukseen perustuvia tarkempia toimenpiteitä.

Toimeksiannon saatuamme tutkimme, täyttääkö tuote tai sen prototyyppi nykymuodossaan siihen sovellettavien määräysten ja suunnitellun paloteknisen luokan vaatimustason. Tutkimus voidaan toteuttaa esimerkiksi simuloimalla tuotteen rakenteen ja materiaalien käyttäytyminen tulipalossa ja tutkimalla, täyttyvätkö valmistajan tuotteelle asettamat vaatimukset.

Tutkimuksen lopputuloksesta voidaan päätellä ne asiat, joihin kannattaa varautua, kun tuotetta suunnitellaan ja kehitetään sen käyttötarkoitukseen. Tuotteen materiaalit ja paloteknisen käyttäytymisen analysoituamme suosittelemme valmistajalle toimenpiteitä, joilla voidaan parantaa tuotteen paloteknistä toimivuutta. Kerromme oman näkemyksemme siitä, mikä tuotteessa tai sen osassa vaikuttaa paloturvallisuuteen, mihin tuotekehityksessä kannattaa puutteiden osalta keskittyä, ja mitkä asiat voi mielestämme jättää huomioimatta.

Valmennamme tarvittaessa tuotteen valmistajaa luokitustestaukseen ja avustamme tuotteen palotekniseen luokitukseen tähtäävien koejärjestelyjen suunnittelussa.

Osaamisemme ja palvelumme tuoteteollisuuden tarpeisiin

  • Rakenteiden ja rakennusmateriaalien palo-ominaisuuksien perinpohjainen tuntemus. Hallitsemme myös ympäristön vaikutuksen palamiseen ja osaamme ottaa huomioon tuotteen loppukäytön olosuhteet. Joskus palamatonkin tuote saattaa edistää tulipaloa. Tästä hyvä esimerkki ovat ontelot, joita pitkin tulipalo saattaa levitä kivenkin sisällä.
  • Luokitusvaatimusten, kuten rakennusosien palonkestävyysluokituksen ja rakennustarvikkeiden paloteknistä käyttäytymistä koskevan luokituksen, sekä niitä koskevien määräysten ja ohjeiden hallinta.
  • Testausmenetelmien tuntemus ja testaukseen valmentaminen. Valmennamme tarvittaessa luokitustestaukseen, koska testaajat eivät tätä useinkaan tee, ja avustamme paloluokitukseen tähtäävien koejärjestelyjen suunnittelussa.
  • Alan terävintä kärkeä edustava simulointiosaaminen.
  • Laadimme tarvittavat lausunnot tuotteiden soveltuvuudesta erilaisiin kohteisiin.
    Avustamme myös vienti- ja tuontituotteiden vaatimustenmukaisuudessa. Jos tuotteesi on matkalla markkina-alueelle, jonka vaatimukset poikkeavat suomalaisista, tai tuot maahan tuotteita, jotka eivät ole täällä vielä hyväksyttyjä, ota yhteyttä meihin.

REFERENSSIMME

Olemme olleet mukana useissa konseptikehitysprojekteissa isojen toimijoiden kuten puutuoteteollisuuden ja rakennusurakoitsijoiden kanssa. Stora Enso on yksi esimerkki puutuoteteollisuuden asiakkaistamme. Olemme osallistuneet osastoivien rakennusosien, verhoilumateriaalien, pintamateriaalien ja suojaverhousten kehitystyöhön, ja arvioineet kattorakenteita ja puurakenteita. Olemme selvittäneet muun muassa palavien eristeiden käyttäytymistä, tutkineet puumateriaalien ja puurakenteiden palosuojausta ja simuloineet pintakerroksen, kantavat rakenteet ja eristeet sisältävien elementtien paloteknistä käyttäytymistä.

Rakennustarvikkeiden ja rakennusosien tuotekehitysprojektien lisäksi olemme osallistuneet laaja-alaisesti monien muidenkin tuotteiden kehitystyöhön, esimerkiksi tutkineet leikkikenttätuotteiden ja telttakankaiden luokituksia ja paloturvallisuutta. Valitettavasti useimmat tuoteteollisuudelle tekemämme tuotekehitysselvitykset ovat kuitenkin luottamuksellisia, joten emme voi kertoa niistä tarkemmin.

ota yhteyttä

Tutustu referensseihimme ja pyydä tarvittaessa esittely palveluistamme.