Rakennusurakoitsijoille

Paloturvallisuussuunnittelija on usein korvaamaton apu rakennustyön aikana eteen tulevien käytännön kysymysten ja ongelmien ratkaisussa. Tärkeimpiin palveluihimme rakennusurakoitsijoille kuuluvat muun muassa palotekninen suunnittelu, asetusten tulkinta, rakentamisen aikainen valvonta, tarkastuspalvelut, kolmannen osapuolen lausunnot sekä yhteydenpito ja neuvottelu viranomaisten kanssa. 

Paloteknisten ongelmien kustannustehokkaat ratkaisut ja rakentamisen aikainen konsultointi ovat ydinosaamistamme. PJU (projektinjohtourakka) ja KVR (kokonaisvastuurakentaminen) hankkeissa kohteen suunnittelu kannattaa esimerkiksi usein toteuttaa toiminnallisella mitoituksella, jonka avulla pystytään usein löytämään edullisempia vaihtoehtoja ja optimoimaan rakenteita.

Saat kauttamme myös palokatko-, sprinkleri- ja paloilmoitinsuunnittelun. Laadimme tarvittaessa kolmannen osapuolen lausunnot paloturvallisuusasetuksen taulukkomitoituksesta poikkeavien kohteiden paloteknisistä suunnitelmista, yksittäisistä palotekniikkaan tai -laskentaan liittyvistä suunnitelmista tai selvityksistä ja CE-merkinnästä tai tyyppihyväksynnästä poikkeavista ratkaisuista.

Rakentamisen aikaisella valvonnalla pystytään välttämään rakentamisen aikana sattuvia paloteknisten suunnitelmien toteuttamiseen liittyviä virheitä ja varmistamaan rakentamisen sujuvuus aikataulujen puitteissa. Näin vältytään myös turhilta lisäkustannuksilta.

Asiantuntijatarkastusten avulla rakennushankkeen tilaaja ja pääurakoitsija saavat muun muassa tiedon palokatko- ja suojausasennusten suunnitelmien- ja vaatimustenmukaisuudesta. Käytettävissäsi on erittäin kattava palokatkoalan tuotetietämyksemme yhdistettynä pitkäaikaiseen kokemukseen palokatkojen toteutuksista.

Laadimme tarvittaessa myös työmaan paloturvallisuussuunnitelmat, joiden tarkoitus on opastaa rakennushankkeen eri osapuolia huomioimaan rakennustyömaan paloturvallisuus ja muu henkilöturvallisuus, ja mahdollistaa pelastuslaitoksen operatiivinen toiminta. Suunnitelmat perustuvat turvallisuusriskien tunnistamiseen ja ennakointiin työmaan eri vaiheissa ja ne sisältävät muun muassa työmaan väliaikaiset palo-osastoinnit ja poistumisreitit.

Turvalliset menettelytavat kootaan selkeiksi toimintaohjeiksi, joilla perehdytetään ja koulutetaan työmaalla työskentelevät henkilöt ehkäisemään rakennustyönaikaiset tulipalot.