Vakuutusyhtiöille

Kaikkia tulipaloja ei voi estää, joskus vahinkoja vain tapahtuu. Me olemme tutkineet lukuisia laajoja tulipaloja puolueettomana asiantuntijatahona jo 2000-luvun alkupuolelta alkaen. Vakuutusyhtiöiden toimeksiannoissa emme määrittele korvausvastuuta tai tee tulkintoja, sillä työmme on selvittää tapahtumien kulku ja kirjata tosiasiat vakuutusyhtiön korvauskäsittelyn tueksi. Palvelumme ovat tasapuolisesti kaikkien osapuolten käytössä. 

Monet tuhoisat rakennuspalot ovat olleet pienten onnettomien sattumien summa. Tästä hyvänä esimerkkinä on Turun yliopistollisen keskussairaalan A-sairaalassa syyskuussa 2011 syttynyt tulipalo, jonka etenemistä olimme simuloimassa.

Turun sairaalapalo sai alkunsa hoitajakutsujärjestelmän ohjainyksikön pienen oikosulun aiheuttamasta kuumenemisesta, jota ruokki sattumalta samaan aikaan tapahtunut happivuoto. Seurauksena oli raju tulipalo, joka levisi sähkökaapeleiden eristeitä ja kaapelihyllyjä pitkin ja tuhosi A-sairaalan ensiapupoliklinikan toisen päädyn ja kolmannessa kerroksessa sijainneen päivystyslaboratorion laitteineen. Palon tieltä evakuoitiin 168 potilasta.

Onnettomuustutkinta osoitti sairaalarakennuksen paloturvallisuuden puutteelliseksi, sillä palo-ovien kohdalla ei ollut palo-osastointia. Tätä ei kuitenkaan rakennushetkellä rakennusluvan ehtona edellytetty.

Onnettomuustutkinnan tarkoituksena on syiden ja seurausten lisäksi selvittää, mitä tapahtuneesta voidaan vastaisen varalle oppia. Vakuutusyhtiö saa tutkimuksesta pohjatietoa vastaavien kohteiden vakuutusehtoihin ja korvauskäsittelyyn, sekä kattavaa materiaalia suomalaisen rakennuskannan paloturvallisuudesta. Se on tärkeää tietoa myös meille. Ymmärrystä siitä, ”miten asiat olisi aikoinaan pitänyt tehdä”, voidaan soveltaa tuleviin rakennusprojekteihin. Palon syttymiseen ja sen leviämiseen johtaneiden syiden selvittyä palonsyyntutkinnassa kerätty tieto saattaa toimia uusien paloteknisten ratkaisujen, jopa uusien asetusten ja määräysten pohjana, ja säästää tulevaisuudessa arvokkaita ihmishenkiä.

Turun sairaalapalon jälkeen Helsinki ja Turku, ja myöhemmin muutkin kaupungit, alkoivat vaatia palokatkosuunnitelmien laatimista. Sitä ennen niitä ei käytännössä tehty.

Palvelumme vakuutusyhtiöille

Pääasialliset tehtävämme vakuutusyhtiöiden toimeksiannoissa ovat palon syttymiseen ja sen etenemiseen johtaneiden syiden selvittäminen, rakennusajankohdan määräyksien ja asetusten mukaisten rakenneratkaisujen ja rakentamisen aikaisten virheiden tarkastelu, sekä rakennuksen käyttöön ja ylläpitoon liittyvien laiminlyöntien ja puutteiden tutkiminen:

  • Suoritamme rakenteelliset paloselvitykset, sekä palonkulun simuloinnin osana palonsyyn selvittämistä.
  • Tutkimme rakenneratkaisut rakentamisajankohdan määräysten ja tulkintojen pohjalta ja selvitämme tehdyt virheet.
  • Tarkistamme rakennuksen paloturvallisuuteen liittyvät asiakirjat, kuten palotarkastuspöytäkirjat ja ATEX-työolosuhdesäädösten mukaiset räjähdyssuojauksen suunnittelu- ja räjähdyssuojausasiakirjat.

Asiantuntijamme tuntevat eri vuosikymmenille tyypilliset rakennustekniikat ja -materiaalit, joten osaamme mallintaa rakenteet ja tulkita rakennepiirustukset sekä suunnitelmat rakentamisajankohdan huomioiden.

Konsultoimme pyydettäessä myös vakuutusyhtiöiden asiakkaita. Laadimme muun muassa vakuutusmaksujen määräytymiseen vahingonodotusarvon kautta vaikuttavia paloriskianalyysejä.

ota yhteyttä

Tutustu referensseihimme ja pyydä tarvittaessa esittely palveluistamme.