Helsingin luonnontiedelukio, Helsinki

Helsingin luonnontiedelukion uudisrakennus on valmistunut Helsingin yliopiston Kumpulan kampukselle. Viisikerroksisen puurakenteisen rakennuksen joustavissa tiloissa voidaan järjestää opetusta ja muuta toimintaa noin 900 lukiolaiselle. Uudet tilat mahdollistavat lukion ja yliopiston tiiviimmän yhteistyön ja tilojen yhteiskäytön (kuva: Jouni Ranta). 

Helsingin luonnontiedelukio on saanut käyttöönsä Helsingin yliopiston rakennuttamat uunituoreet toimitilat. Vuonna 1999 perustettu lukio siirtyy vanhoista ja ahtaiksi käyneistä Käpylän tiloistaan Kumpulanmäen vehreälle yliopistokampukselle syksyn 2023 aikana. Kumpulan kampus on luonnontieteiden tutkimuksen ja opetuksen keskus lähellä Helsingin keskustaa. 

Uuden koulurakennuksen sijoittuminen Kumpulan kampusalueelle ja yliopiston kanssa osittain yhteiskäyttöön tulevat tilat mahdollistavat lukion entistä tiiviimmän yhteistyön yliopiston kanssa. Lukiolaiset tulevat esimerkiksi käyttämään yliopiston auditorioita, liikuntatiloja ja laboratorioita, ja yliopistokin voi käyttää lukion tiloja toimintaansa. Tuleva yhteistyö Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kanssa lisännee luonnontiedelukion suosiota entisestään.

Helsingin luonnontiedelukio, Kumpulan kampus
Kumpulan kampus on yksi Pohjoismaiden suurimmista luonnontieteellisen osaamisen keskittymistä. Uuden koulurakennuksen sijoittuminen kampusalueelle mahdollistaa tiiviin yhteistyön Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kanssa (kuva: Jouni Ranta).

Ympäristöystävällinen runko ja muokattavat tilat

Viisikerroksinen uudisrakennus on toteutettu puurakenteisena. Puu on ilmaston kannalta kestävä ja ekologinen rakennusmateriaali, joka tarjoaa oppilaille viihtyisän, turvallisen ja terveellisen oppimisympäristön ja säästää ympäristöä rakennuksen koko elinkaaren ajan. Puuta on käytetty monipuolisesti myös tilojen sisustamisessa.

Luonnontiedelukion runkoratkaisuksi valittiin terästä, puuta ja betonia yhdistelevä hybridirakenne, joka madaltaa rakennuksen hiilidioksidipäästöjä niin rakennusvaiheessa kuin sen elinkaarenkin aikana. Rungossa on käytetty Stora Enson CLT-laattoja, Versowoodin liimapuupalkkeja sekä Peikon DELTABEAM®-liittopalkkeja. Rakennuksen rungon pystyttänyt Puurakentajat Oy on aiemmin urakoinut samankaltaisten rakennusten parissa muun muassa helsinkiläisissä päiväkotihankkeissa.

Joustava hybridirakenne mahdollistaa rakennuksen helpon muuntelun. Tämä pidentää rakennuksen elinkaarta ja tekee näin myös investoinnista kannattavamman. Tilojen monikäyttöisyyteen on kiinnitetty erityistä huomiota ja ne on suunniteltu mahdollisimman muuntojoustaviksi. Rakennuksessa ei esimerkiksi ole lainkaan kantavia väliseiniä, ja koko rakennuksessa on vain kaksi vahvistettua portaikkoa.

Uudisrakennus säästää ympäristöään myös hyödyntämällä paikallista uusiutuvaa energiaa. Rakennuksen päälämmitysmuotona toimii maalämpö ja katolle asennetut aurinkopaneelit tuottavat sähköä kiinteistön käyttöön. Tiloissa on hyödynnetty useita energiatehokkuutta ja viihtyvyyttä lisääviä teknisiä ratkaisuja, sisäkattoon on esimerkiksi kiinnitetty hiilidioksidipitoisuutta mittaavia antureita.

Helsingin luonnontiedelukio, Kumpulan kampus
Vaaleat puupinnat luovat viihtyisän, turvallisen ja terveellisen oppimisympäristön. Puu on ilmaston kannalta kestävä ja ekologinen rakennusmateriaali, joka säästää ympäristöä rakennuksen koko elinkaaren ajan (kuva: Jouni Ranta).

Valmista tuli syksyllä 2023

Opetus luonnontiedelukion uusissa tiloissa käynnistyi syksyllä 2023. Rakennustyöt käynnistyivät kesällä 2021, kun rakennusyhtiö SRV ja Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy allekirjoittivat sopimuksen uudisrakennuksen toteuttamisesta. Uudet tilat tarvittiin, koska alkuperäinen rakennus Mäkelänkadulla Käpylässä kävi opiskelijamäärien kasvaessa ahtaaksi. Helsingin kaupunki on tiloissa Helsingin Yliopistokiinteistöjen vuokralaisena.

Hankkeen tavoitteena oli turvallinen, terveellinen ja tarkoituksenmukainen oppimisympäristö yli 900 opiskelijan ja 60 opettajan käyttöön. Talon tulevat käyttäjät olivat hankkeessa mukana alusta alkaen. Osapuolten kesken tehtiin tiivistä yhteistyötä jo suunnitteluvaiheessa, jotta tulevat ratkaisut palvelisivat oppilaita parhaalla mahdollisella tavalla. Hanke toteutettiin yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana, jonka kokonaiskustannusarvio oli suunnilleen 22 miljoonaa euroa. Koulun arkkitehtonisesta suunnittelusta vastasi AFKS – Arkkitehdit Frondelius+ Keppo+ Salmenperä ja sen pääurakoitsijana toimi SRV. Kooltaan rakennus on noin 5400 bruttoneliömetriä.

Helsingin luonnontiedelukio, Kumpulan kampus
Helsingin luonnontiedelukion uudisrakennus on viisikerroksinen P0-paloluokan sprinklattu puurakennus, jonka hybridirunko yhdistelee terästä, puuta ja betonia (kuva: Jouni Ranta).

Palvelumme projektissa

Toteutimme kohteeseen paloteknisen suunnittelun, annoimme asiantuntijalausuntoja ja suoritimme tarkastuksen. Koska kyseessä oli puurakenteinen rakennus, jonka kerrosluku (viisi), korkeus (22 m) ja suunniteltu henkilömäärä (1700) ylittivät P2 paloluokan rajat (4 kerrosta, korkeus 14 m, 1000 henkilöä), suunnittelussa käytettiin toiminnallista palomitoitusta. Toiminnallisella mitoituksella mahdollistettiin rakennuksen toteuttaminen paloluokkaan P0.

Palosimuloinnilla ja sen pohjalta laaditulla riskianalyysilla pystyttiin osoittamaan, että kyseinen puurunkoinen koulurakennus, jossa on myös näkyviä puupintoja, on vähintään yhtä paloturvallinen kuin vastaava taulukkomitoituksen vaatimusten mukaan tehty P1-paloluokan koulurakennus, jonka kantava runko on tehty palamattomista materiaaleista. Rakenteiden osalta sortumisriski on pienempi kuin verrokkirakennuksessa ja henkilöturvallisuuden osalta rakennus on sprinklaukseen perustuen oleellisesti turvallisempi kuin verrokkina ollut taulukkomitoitettu rakennus.

Projekti oli avaus sen suhteen, että vastaavia vaatimuksia voitaisiin tulevaisuudessa soveltaa myös muihin vastaaviin koulurakennuksiin ja toimii hyvänä pohjana palomääräysten mahdolliselle laajentamiselle korkeampiin puurunkoisiin koulurakennuksiin.

HELSINGIN LUONNONTIEDELUKIO KARTALLA

Lue aiheesta lisää

AAA - Korkein luottoluokitus 2022 Dun & Bradstreet alhaisin riskiluokka 2023 Bureau Veritas ISO 9001 & ISO 14001 Kauppalehti Menestyjät 2022 RALA pätevyys Vastuu Groupin luotettava kumppani Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry:n jäsen