Länsimetro, Matinkylä – Kivenlahti

Metron toiminnan jatkuvuuden varmistaminen mahdollisissa palotilanteissa on ensiarvoisen tärkeää. Länsimetron paloturvallisuussuunnittelussa kiinnitimme erityistä huomiota poistumisturvallisuuteen, pelastuslaitoksen henkilöstön toiminnan turvallisuuteen sekä maanalaisten tilojen vaativiin savunpoiston ratkaisuihin. 

LÄNSIMETRO on Helsingin metron osittain käyttöön otettu jatke Etelä-Espooseen. Marraskuussa 2017 käyttöönotettu ensimmäinen vaihe käsittää metrolinjan jatkeen länteen Matinkylän metroasemalle asti. Vajaan 14 kilometrin rataosuudella on kahdeksan asemaa. 

Länsimetro-projektin toisessa vaiheessa metroa jatketaan Matinkylästä Kivenlahteen. Koko projekti käsittää seitsemän kilometriä uutta ratalinja ja viisi uutta asemaa (Finnoo, Kaitaa, Soukka, Espoonlahti ja Kivenlahti). Lisäksi Sammalvuoreen rakennetaan maanalainen metrovarikko.

Lisätietoa Länsimetrosta

AAA - Korkein luottoluokitus 2022 Bureau Veritas ISO 9001 & ISO 14001 Kauppalehti Menestyjät 2021 RALA pätevyys Vastuu Groupin luotettava kumppani Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry:n jäsen