Opinmäen koulu, Espoo

Opinmäki on koulutuskeskus Espoon Suurpellossa. Koulukeskuksessa on tilat kansainväliselle koululle, suomenkieliselle peruskoululle, varhaiskasvatukselle, liikuntahalli sekä tilat kirjastolle, työväenopistolle ja nuorisotoimelle. Peruskouluja on kaksi, englanninkielinen Espoo International School ja suomenkielinen Olarin koulu. Opinmäen koulun rakennushankkeessa optimoimme aulatilojen palo-osastoinnit ja simuloimme julkisivupalon vaikutukset ja leviämisen. 

Opinmäen koulu, virallisemmin Opinmäen oppimiskeskus, sijaitsee Espoon Suurpellossa. Rakennuksessa toimivat kansainvälinen englanninkielinen yhtenäiskoulu, osa Päiväkehrän koulusta, Opinmäen päiväkoti ja pieni kirjasto. Koulukohteiden tulee olla terveellisiä ja turvallisia, ja näiden ominaisuuksien säilyä läpi koko rakennuksen pitkän elinkaaren. Lisäksi rakennusten tulee palvella moitteettomasti käyttötarkoitustaan. Opinmäen suunnittelun punaisena lankana oli uusi tapa toimia yhteisissä tiloissa. Hanke sai aikanaan tunnustusta muun muassa siitä, että sen suunnittelussa kuunneltiin lähiseudun asukkaita.

Opinmäki oli kokonaisuutena poikkeuksellisen haastava rakennushanke pohjaolosuhteista alkaen. Opinmäki rakennettiin nimittäin muinaiselle merenpohjalle. Rakennus itsessään on monimutkainen kokonaisuus, joka koostuu yhdeksästä yhtenäisellä aulatilalla toisiinsa liitetystä osasta. Rakenteiden jännevälit ovat paikoittain melko pitkiä ja kaikkien yhdeksän osan katto on eri kaltevuudessa. Tilat ovat jaettavissa siirtoseinillä tai yhdistettävissä liukuovin. Osa oppimistiloista on suorassa yhteydessä käytävätilaan, ja muihin oppimistiloihin.

Haastava arkkitehtuuri johti monin paikoin näkyviin rakenteisiin ja talotekniikkaan. Rakenteita on toteutettu puuelementteinä, paikallavaluina, betonielementteinä ja teräsristikkojen muodossa. Tavanomaisesta hieman poiketen Opinmäen ulkoseinien lämmöneristykseen on käytetty ulkokuorielementteihin tehtaalla valmiiksi asennettua polyuretaania.

Opinmäen toteuttamista varten perustettiin  Espoon kaupungin kokonaan omistama KOy Opinmäen Kampus -kiinteistöyhtiö. Hankkeen rakennuttamisesta vastasi Espoon Tilakeskus. Kumppaninamme toimi Esa Ruskeepää Architects, joka vuonna 2011 voitti  kohteen suunnittelusta järjestetyn avoimen arkkitehtuurikilpailun yhdessä arkkitehti Thomas Miyauchin kanssa. Hankkeen pääsuunnittelijana toimi Vesa Erikkilä ja projektiarkkitehtina Sasu Marila.

Opinmäessä tehtäväksemme annettiin rakennusmassoja yhteen liittävät aulatilat ja niiden osastointi, sekä liikuntahallin poistumisturvallisuus. Optimoimme aulatilojen palo-osastointien paikat siten, että osastointi saatiin toteutettua mahdollisimman pienin kustannuksin. Lisäksi simuloimme julkisivun palon vaikutukset ja leviämisen. Polyuretaanieristeiset julkisivut, vesikattojen puiset kattoelementit ja massiivipuuverhoukset saatiin hyväksytettyä viranomaisilla Espoon ensimmäisenä P1-paloluokan rakennuksena. Rakennus valmistui vuonna 2015.

Palvelumme projektissa

  • palotekninen suunnittelu
  • palosimulointi
  • savunpoistosuunnittelu
  • lausunnot muun muassa puurakenteiden palonkestosta
  • toteutuksen aikainen konsultointi
  • viranomaisneuvottelut
  • konsultointi muille suunnittelijoille

Opinmäen kampus kartalla

AAA - Korkein luottoluokitus 2023 Dun & Bradstreet alhaisin riskiluokka 2023 Bureau Veritas ISO 9001 & ISO 14001 RALA pätevyys Vastuu Groupin luotettava kumppani Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry:n jäsen