Puurakenteiset pysäköintilaitokset

Helsingin ja Vantaan kaupungit ovat mukana kehityshankkeessa, jonka tavoitteena ovat rakennuslupatasoiset piirustukset puurakenteisesta parkkitalosta. Projektia vetää modulaariseen puurakentamiseen erikoistunut Tila Group ja sen pääsuunnittelijana toimii helsinkiläinen Planetary Architecture Oy. KK-Palokonsultti Oy on osallistunut hankkeeseen tavoitteenaan selvittää, miten monikerroksisen puurakenteisen pysäköintitalon paloturvallisuus on mahdollista toteuttaa hyväksytysti (havainnekuva Planetary Architecture). 

KK-Palokonsultti Oy on ollut mukana puuparkkihallien kehityshankkeessa osana TILA Groupin kumppanitiimiä. Suunnitteluhankkeen lähtökohtana on yksinkertaisesti käyttää rakentamiseen mahdollisimman paljon puuta.

Hankkeella on myös vahva kiertotalousnäkökulma, sillä sen tavoitteena on modulaarisesti valmistettu ja tarvittaessa purettava puurakennus. Hankkeen näkemyksen mukaan kaupungit ja niissä liikkuminen muuttuvat jatkuvasti, ja samalla pysäköintitilan tarve saattaa joskus siirtyä muualle tai poistua kokonaan. Parkkitalonkin olisi silloin hyvä muuttua, tai jopa vaihtaa paikkaa tarpeen mukaan.

Puisen parkkihallin paloturvallisuus

Puuparkkihallien paloturvallisuuden suunnittelu on vaativaa työtä, johon ei valmiita ratkaisuja asetuksista löydy. KK-Palokonsultti Oy:ltä hankkeeseen osallistuivat korkeatasoista osaamistamme menestyksellisesti edustaneet Esko Mikkola ja Satu Holopainen, jotka tutkivat, miten monikerroksisen puurakenteisen pysäköintitalon paloturvallisuus olisi mahdollista toteuttaa hyväksytysti. Samalla selvitettiin, paljonko parkkihallissa voi paloturvallisuusvaatimusten puolesta olla näkyvää puupintaa.

Kuninkaantammen puuparkkihalli
Puuparkkihalli, kehityshanke Tila Groupin kanssa. Suunnitteluhankkeen lähtökohtana on käyttää rakentamiseen mahdollisimman paljon puuta siten, että se myös näkyy. 3D-havainnekuva Planetary Architecture.

Tällä hetkellä monikerroksisen puisen parkkitalon rakentamisen esteenä paloturvallisuuden kannalta on nykyinen asetus rakennusten paloturvallisuudesta, joka mahdollistaa korkeintaan kaksikerroksisen puurakenteisen P2-paloluokan pysäköintirakennuksen rakentamisen luokkiin ja lukuarvoihin perustuvalla taulukkomitoituksella. P0-paloluokassa olisi mahdollista rakentaa korkeampiakin puisia parkkitaloja, joten projektin rakennukset on suunniteltu P0-paloluokkaan mitoittamalla kantavat rakenteet oletettuun palonkehitykseen perustuen. KK-Palokonsultti Oy:n asiantuntijat uskovat, että kehityshanke tulee avaamaan määräyksiin muutoskanavan, ja tämä taulukkomitoitusta yksinkertaisempi vaihtoehto koskee tulevaisuudessa myös useampikerroksisia puuparkkitaloja.

Tyyppisuunnitelmat kaikkien saataville

Hankkeen lopullisena tavoitteena on luoda tyyppisuunnitelmat kaikkialle Suomeen soveltuvalle puurakenteiselle pysäköintitalolle. Piirustusten pitäisi valmistua helmikuun 2021 aikana, ja ne tulevat aikanaan vapaasti kaikkien saataville. 40 % hankkeen rahoituksesta tulee ympäristöministeriöltä. Puurakenteisten parkkitalojen varsinaisesta rakentamisesta ei ole vielä tehty päätöksiä, ja jos ne jonain päivänä aineellistuvat suunnittelijoiden tietokonemalleista oikeiksi rakennuksiksi, se tulee tapahtumaan vasta vuosien päästä.

Hankkeesta kerrotaan tarkemmin 15.1.2021 ilmestyneen Rakennuslehden artikkelissa ”Kaupungit ja rakentajat laativat puuparkkitalon tyyppisuunnitelmaa”. Lehden tilaajat voivat lukea artikkelin myös netistä.

AAA - Korkein luottoluokitus 2022 Dun & Bradstreet alhaisin riskiluokka 2023 Bureau Veritas ISO 9001 & ISO 14001 Kauppalehti Menestyjät 2022 RALA pätevyys Vastuu Groupin luotettava kumppani Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry:n jäsen