Viikinmäen korttelitalo, Helsinki

Viikinmäen korttelitalosta suunniteltiin eri-ikäisten lasten kohtaamispaikka, joka kannustaa ajatteluun ja oppimiseen. Oppilaspaikkoja on 180 ja päiväkodissa on tilat noin sadalle lapselle. Korttelitalossa on tiloja myös lasten iltapäivätoiminnalle sekä alueen asukkaiden kokoontumis- ja harrastustoimintaan. Viikinmäen korttelitalossa keskityimme puujulkisivun paloturvallisuuteen rakennuksen sivulla, jonne ei pelastuslaitoksen ajoneuvoilla pääse. 

Vantaanjoen rantaan jyrkkänä laskevan kalliorinteen päällä sijaitseva Viikinmäki on yksi Helsingin omaleimaisimmista kaupunginosista. Korttelitalon etelään laskeva tontti sijaitsee Viikinmäen länsiosassa. Topologialtaan tontti on alueelle tyypillinen kallioinen rinne. Viikinmäen korttelitalon arkkitehtuuri noudattaa Helsingin kaupungin ”Viikinmäen kukkulakaupunki” -rakentamistapaohjetta tyylillä, joka on sen mukaisesti luonteenomaista kalliosta nousevalle kivikaupungille. Kalliot ja korkeuserot tekevät rakennuksesta ympäristöineen hyvin monimuotoisen.

Viikinmäen rakennusten perussävyinä toimii suomalaisen graniitin väripaletti. Lasten pihojen suuntaan korttelitalon ulkomateriaalit vaihtuvat lämpimiksi puumateriaaleiksi. Rakennus sijoittuu keskeiselle paikalle, ja sen huomaa heti Viikinmäen kaupunginosaan saapuessaan. Etelän suunnasta se muodostaa Lahdentielle asti näkyvän maamerkin.

Meidän mietittäväksemme tuli puujulkisivun paloturvallisuus rakennuksen sivulla, jonne ei pelastuslaitoksen ajoneuvoilla pääse. Puujulkisivun sammutusmahdollisuuksia parannettiin tuomalla julkisivulle paineistettu palovesiputkisto, johon palokunta voi liittää sammutusletkunsa. Erityistä huomiota kiinnitimme puujulkisivujen palokatkoihin ja liittymiin, sekä puujulkisivuihin liittyvien palo-osastojen muodostamiseen siten, että palo ei leviä osastosta toiseen puujulkisivun kautta.

Korttelitalon rakentaminen alkoi kesäkuussa 2013. Hankkeen kokonaiskustannusarvio oli 13 miljoonaa euroa ja laajuus noin 3 600 bruttoneliötä. Työn tilaajana toimi Helsingin Kaupungin Rakennusvirasto. Kumppanimme hankkeessa oli talon suunnittelut arkkitehtitoimisto AFKS / Arkkitehdit Frondelius + Keppo + Salmenperä Oy. Viikinmäen korttelitalo valmistui vuonna 2014, ja sen toiminta alkoi tammikuussa 2015, jolloin päiväkoti ja ala-asteen koulu aloittivat toimintansa.

Palvelumme projektissa

  • palotekninen suunnittelu
  • savunpoistosuunnittelu
  • toteutuksen aikainen konsultointi
  • viranomaisneuvottelut
  • konsultointi muille suunnittelijoille

Viikinmäen korttelitalo kartalla

AAA - Korkein luottoluokitus 2022 Dun & Bradstreet alhaisin riskiluokka 2023 Bureau Veritas ISO 9001 & ISO 14001 Kauppalehti Menestyjät 2022 RALA pätevyys Vastuu Groupin luotettava kumppani Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry:n jäsen