Caset

CASE 1 – WOOD CITY

Tilaaja: Stora Enso Oyj, SRV Yhtiöt Oyj, valmistuu arviolta 2021
Kumppanit: Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy
Haaste: Puurakenteinen korkea toimistorakennus, jossa näkyviä puupintoja ja suuri osastokoko.
Ratkaisu: Riskianalyysin ja simulointien avulla määritettiin paloturvallisuuden ratkaisut, joilla saavutettiin halutut tavoitteet (korkeus, puupinnat, osastokoon suurentaminen).
Palvelumme projektissa: Palotekninen suunnittelu | Riskianalyysi | Simulointi | Savunpoistosuunnittelu | Toteutuksen aikainen konsultointi | Viranomaisneuvottelut | Konsultointi muille suunnittelijoille

 

CASE 2 – LÄNSIMETRO MATINKYLÄ-KIVENLAHTI

Työmme projektissa: Kohteen paloturvallisuussuunnittelussa kiinnitettiin erityistä huomiota poistumisturvallisuuteen, pelastuslaitoksen henkilöstön toiminnan turvallisuuteen sekä maanalaistentilojen vaativiin savunpoiston ratkaisuihin. Metron toiminnan jatkuvuuden varmistaminen oli myös ensiarvoisen tärkeää mahdollisissa palotilanteissa.

 

CASE 3 – KORKEAVUORENKATU 21

Tilaaja: Etelä-Helsingin Rakennuspalvelu Oy, saneeraus valmistunut 2018
Kumppanit: Roomy Oy, Arkkitehtitoimisto Jani Prunnila Oy
Haaste: Sisäpihalle rakennettu robottipysäköintilaitos, jossa normaaliin pysäköintilaitokseen verrattuna autot huomattavasti tiiviimmässä ja päällekkäin, mikä on pelastuslaitoksen sammutuksen kannalta vaikeaa.
Ratkaisu: Tehtiin palotekninen laskelma ja analyysi palon etenemisestä ja sen perusteella todettiin että normaalilla pelastuslaitoksen taktiikalla voi aiheutua huomattavan suuri palo, minkä takia laadittiin toimintaohjeistus pelastuslaitokselle.
Palvelumme projektissa: Palotekninen suunnittelu | Laskelmat | Viranomaisneuvottelut | Konsultointi muille suunnittelijoille

 

CASE 4 – KAARELAN JÄÄHALLI

Tilaaja: Helsingin Liikuntahallit Oy, valmistunut 2018
Kumppanit: THR Projektipalvelut, Arkkitehdit-Niiranen Oy
Haaste: Teräsrakenteiden palonkeston osoitus toiminnallisella palomitoituksella.
Ratkaisu: Osoitettiin toiminnallisella palomitoituksella jäähallin katon kantavien rakenteiden palonkesto ja toteutettiin kattoristikot ilman palosuojausta.
Palvelumme projektissa: Palotekninen suunnittelu | Toiminnallinen palomitoitus | Simulointi | Savunpoistosuunnittelu | Toteutuksen aikainen konsultointi | Viranomaisneuvottelut | Konsultointi muille suunnittelijoille

 

CASE 5 – LAPINLAHDEN SAIRAALA

Tilaaja: Helsingin Kaupungin Tilakeskus, säilyttävä korjaus valmistunut 2013
Kumppanit: Arkkitehtitoimisto Leena Yli-Lonttinen Ky, Arkkitehtitoimisto Koskinen& Schalin Oy
Haaste: Täyttää paloturvallisuuden vaatimukset riittävällä tasolla yli 100 vuotta vanhassa rakennuksessa.
Ratkaisu: Sovellettiin uusia määräyksiä tapauskohtaisesti kullekin rakenteelle ja tilalle. Pyrittiin mahdollisimman hyvään paloturvallisuustasoon rakennuksen suojelu huomioon ottaen.
Palvelumme projektissa: Palotekninen suunnittelu | Palokatkosuunnittelu | Savunpoistosuunnittelu | Viranomaisneuvottelut | Konsultointi muille suunnittelijoille

 

CASE 6 – LEPPÄVAARAN UIMAHALLI

Tilaaja: Espoon Kaupungin Tilakeskus-liikelaitos, korjaus ja laajennus valmistunut 2016
Kumppanit: Pöyry Finland Oy
Haaste: Osastoivat lasiseinät, puujulkisivut ja julkisivun lasien palonkesto.
Ratkaisu: Tarkasteltiin osastoiviin ja puujulkisivuihin kohdistuvat palot ja niiden vaikutukset ja löydettiin sitä kautta toimivat ratkaisut.
Palvelumme projektissa: Palotekninen suunnittelu | Simulointi | Savunpoistosuunnittelu | Toteutuksen aikainen konsultointi | Viranomaisneuvottelut | Konsultointi muille suunnittelijoille

 

CASE 7 – MERCEDES BENZ AIRPORT

Tilaaja: Veho Group Oy Ab, valmistunut 2016
Kumppanit: Arkkitehdit Tommila Oy
Haaste: Rakennukseen liittyvien katosten kantavien rakenteiden määrittely alapuolista paloa vastaan.
Ratkaisu: Simuloitiin katoksen alla mahdolliset paloskenaariot ja toteutettiin kattoristikot niiden pohjalta ilman palosuojausta.
Palvelumme projektissa: Palotekninen suunnittelu | Simulointi | Savunpoistosuunnittelu | Toteutuksen aikainen konsultointi | Viranomaisneuvottelut | Konsultointi muille suunnittelijoille

 

CASE 8 – OPINMÄEN KOULU

Tilaaja: Espoon Kaupungin Tilakeskus-liikelaitos, valmistunut 2015
Kumppanit: Esa Ruskeepää Architects
Haaste: Eri rakennusmassoja yhteen liittävät aulatilat ja niiden osastointi sekä liikuntahallin poistumisturvallisuus.
Ratkaisu: Aulatilojen osalla palo-osastointien paikat optimoitiin siten että osastointi toteutui mahdollisimman pienin kustannuksin. Simuloitiin julkisivun palon vaikutukset ja leviäminen.
Palvelumme projektissa: Palotekninen suunnittelu | Palosimulointi | Savunpoistosuunnittelu | Lausunnot mm. puurakenteiden palonkestosta | Toteutuksen aikainen konsultointi | Viranomaisneuvottelut | Konsultointi muille suunnittelijoille

 

CASE 9 – SOLA BUSINESS PARK

Tilaaja: Lujatalo Oy, valmistunut 2012
Kumppanit: Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine Oy
Haaste: Pysäköintihallin poistumisturvallisuus ja savunpoisto.
Ratkaisu: Pysäköintihallin pahimmat mahdolliset paloskenaariot simulointiin ja varmistettiin poistumisreittien riittävyys sekä savunpoisto määrät ja paikat.
Palvelumme projektissa: Palotekninen suunnittelu | Simulointi | Savunpoistosuunnittelu | Toteutuksen aikainen konsultointi | Viranomaisneuvottelut | Konsultointi muille suunnittelijoille

 

CASE 10 – VARMAN TOIMITALO

Tilaaja: Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, valmistunut 2009
Kumppanit: Tuomo Siitonen Architects, CMC Terasto Oy
Haaste: Toimistosiipiä yhdeksi palo-osastoksi yhdistävät korkeat aulatilat ja palon sekä savun leviäminen niiden kautta.
Ratkaisu: Mahdollisten paloskenaarioiden simulointi ja toimistojen ja aulatilojen liittymien optimointi simulointien pohjalta, niin että palo ei pääse leviämään aulatilan kautta ja savut jotka tulevat aulaan poistuvat sieltä.
Palvelumme projektissa: Palotekninen suunnittelu | Savunpoistosuunnittelu | Toteutuksen aikainen konsultointi | Viranomaisneuvottelut | Konsultointi muille suunnittelijoille

 

CASE 11 – ESPOON KESKUKSEN RAUTATIEASEMA

Tilaaja: Espoon Kaupunki, Tekninen ja Ympäristötoimi, parannustyö valmistunut 2010
Kumppanit: WSP Finland Oy
Haaste: Asemalla oleva palo ja radan ylittävän lasikäytävän poistumisturvallisuuden varmistaminen.
Ratkaisu: Simuloitiin palot ja simuloinnin pohjalta suunniteltiin toimivat ratkaisut, koska määräysten taulukoiden ratkaisut eivät antaneet riittävää turvallisuustasoa.
Palvelumme projektissa: Palotekninen suunnittelu | Palosimulointi | Toteutusvaiheen konsultointi | Viranomaisneuvottelut | Konsultointi muille suunnittelijoille

 

CASE 12 – GUSTAV PAULIG PAAHTIMO

Tilaaja: Oy Gustav Paulig Ab, valmistunut 2010
Kumppanit: Pöyry Finland Oy, Arkkitehdit Tommila, WSP Finland Oy
Haaste: Siiloston ylätilan kantavat teräsrakenteet.
Ratkaisu: Simulointiin siiloston ylätilassa mahdolliset paloskenaariot ja laskettiin niistä teräsrakenteisiin kohdistuvat lämpötilat. Niiden perusteella todettiin, että teräsrakenteita ei tarvitse palosuojata.
Palvelumme projektissa: Palotekninen suunnittelu | Simulointi | Savunpoistosuunnittelu | Toteutuksen aikainen konsultointi | Viranomaisneuvottelut | Konsultointi muille suunnittelijoille

 

CASE 13 – VIIKINMÄEN KOULU

Tilaaja: Helsingin Kaupungin Rakennusvirasto, valmistunut 2014
Kumppanit: Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy
Haaste: Puujulkisivun paloturvallisuus rakennuksen sivulla, jonne ei pelastuslaitoksen ajoneuvoilla pääse.
Ratkaisu: Parannettiin puujulkisivun sammutusmahdollisuuksia tuomalla paineistettu märkä palovesiputkisto julkisivulle eri kohtiin, joihin palokunta voi liittää sammutusletkunsa. Kiinnitettiin erityisesti huomiota puujulkisivujen palokatkoihin ja liittymiin sekä puujulkisivuihin liittyvien palo-osastojen muodostamiseen siten että palo ei leviä osastosta toiseen puujulkisivun kautta.
Palvelumme projektissa: Palotekninen suunnittelu | savunpoistosuunnittelu | toteutuksen aikainen konsultointi | viranomaisneuvottelut | konsultointi muille suunnittelijoille

 

CASE 14 – VUOSAAREN LIIKENNETUNNELIT

Tilaaja: Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd, valmistunut 2007
Kumppanit: E.M. Pekkinen Oy
Haaste: Savunhallinta palotilanteessa ja poistumisturvallisuus yli kilometrin pituisessa tunnelissa.
Ratkaisu: Simuloitiin mitoittavat paloskenaariot eri savuskenaarioilla ja haettiin toimivat ratkaisut niin että poistumisturvallisuus ja pelastuslaitoksen toimintaolosuhteet ovat mahdollisimman hyvät.
Palvelumme projektissa: Palosimulointi | Lausuntoja osastoiviin rakenteisiin liittyen | Viranomaisneuvottelut | Konsultointi muille suunnittelijoille