Kategoria: News

Puurakenteinen pysäköintilaitos esittelyssä

Helsingin kaupungin puurakentamisesta kertoville sivuille on julkaistu esittely puurakenteisesta pysäköintilaitoksesta. Hankkeen tavoitteena oli laatia rakennuslupatasoinen aineisto kahdelle puurakenteiselle pysäköintitalolle. Ohjevideoiden osassa 3 KK-Palokonsultti Oy:n johtava asiantuntija Satu Holopainen kertoo hankkeen paloteknisistä ratkaisuista. Suunnitelmat laadittiin TILA Group Oy:n johdolla ja hanke sai rahoitusta ympäristöministeriön puurakentamisen kehittämisen ohjelmasta.

Wood City -hanke esittelyssä

Helsingin Jätkäsaaren Wood City -puukortteli on suomalaisen puurakentamisen taidonnäyte, jossa KK-Palokonsultti Oy on ollut mukana paloteknisenä suunnittelijana. Hanke on herättänyt kiinnostusta myös ulkomailla ja työmaalla on vieraillut delegaatioita kymmenistä eri maista. Kokonaan valmistuessaan kortteli tulee sisältämään kaksi asuinkerrostaloa, toimistotalon, hotellin ja pysäköintitalon. Lue lisää Puulehden sivuilta.

Palosimulaatio paljastaa syttymissyyt

Turvallisuus ja riskienhallinta -lehden 17.6.2021 julkaistussa numerossa 3/2021 käsitellään teemasivuilla kiinteistöjen paloturvallisuutta. Sivuilta löytyy artikkeli “Palosimulaatio paljastaa palojen syttymissyyt ja salakavalat etenemisreitit”, johon on haastateltu KK-Palokonsultti Oy:n johtavaa asiantuntijaa Satu Holopaista. Artikkelissa käsitellään palosimulointien tarkoitusta, taustaa ja soveltamista sekä erilaisia hankkeita. Linkki julkaisun nettisivuille.

Paloturvallisuudesta ei voi tinkiä

Toiminnallisella palosuunnittelulla saadaan toteutettua juuri kohteelle sopivat ratkaisut, jotka varmistavat rakennuksen palo- ja poistumisturvallisuuden. Kohdekohtainen suunnittelu myös mahdollistaa säästöt niin kustannuksissa kuin hiilijalanjäljessä. Kauppalehden 30.3.2021 numeron yhteydessä julkaistun Älykäs kaupunki & Tulevaisuuden koulu -kampanjan artikkelimme luettavissa tästä linkistä.

Puurakenteiset pysäköintilaitokset

KK-Palokonsultti Oy on ollut mukana puuparkkihallien kehityshankkeessa osana TILA Groupin kumppanitiimiä. Suunnitteluhankkeen lähtökohtana on yksinkertaisesti käyttää rakentamiseen mahdollisimman paljon puuta.

Hankkeella on myös vahva kiertotalousnäkökulma, sillä sen tavoitteena on modulaarisesti valmistettu ja tarvittaessa purettava puurakennus. Hankkeen näkemyksen mukaan kaupungit ja niissä liikkuminen muuttuvat jatkuvasti, ja samalla pysäköintitilan tarve saattaa joskus siirtyä muualle tai poistua kokonaan. Parkkitalonkin olisi silloin hyvä muuttua, tai jopa vaihtaa paikkaa tarpeen mukaan.

Puisen parkkihallin paloturvallisuus

Puuparkkihallien paloturvallisuuden suunnittelu on vaativaa työtä, johon ei valmiita ratkaisuja asetuksista löydy. KK-Palokonsultti Oy:ltä hankkeeseen osallistuivat korkeatasoista osaamistamme menestyksellisesti edustaneet Esko Mikkola ja Satu Holopainen, jotka tutkivat, miten monikerroksisen puurakenteisen pysäköintitalon paloturvallisuus olisi mahdollista toteuttaa hyväksytysti. Samalla selvitettiin, paljonko parkkihallissa voi paloturvallisuusvaatimusten puolesta olla näkyvää puupintaa.

Kuninkaantammen puuparkkihalli
Puuparkkihalli, kehityshanke Tila Groupin kanssa. Suunnitteluhankkeen lähtökohtana on käyttää rakentamiseen mahdollisimman paljon puuta siten, että se myös näkyy. 3D-havainnekuva Planetary Architecture.

Tällä hetkellä monikerroksisen puisen parkkitalon rakentamisen esteenä paloturvallisuuden kannalta on nykyinen asetus rakennusten paloturvallisuudesta, joka mahdollistaa korkeintaan kaksikerroksisen puurakenteisen P2-paloluokan pysäköintirakennuksen rakentamisen luokkiin ja lukuarvoihin perustuvalla taulukkomitoituksella. P0-paloluokassa olisi mahdollista rakentaa korkeampiakin puisia parkkitaloja, joten projektin rakennukset on suunniteltu P0-paloluokkaan mitoittamalla kantavat rakenteet oletettuun palonkehitykseen perustuen. KK-Palokonsultti Oy:n asiantuntijat uskovat, että kehityshanke tulee avaamaan määräyksiin muutoskanavan, ja tämä taulukkomitoitusta yksinkertaisempi vaihtoehto koskee tulevaisuudessa myös useampikerroksisia puuparkkitaloja.

Tyyppisuunnitelmat kaikkien saataville

Hankkeen lopullisena tavoitteena on luoda tyyppisuunnitelmat kaikkialle Suomeen soveltuvalle puurakenteiselle pysäköintitalolle. Piirustusten pitäisi valmistua helmikuun 2021 aikana, ja ne tulevat aikanaan vapaasti kaikkien saataville. 40 % hankkeen rahoituksesta tulee ympäristöministeriöltä. Puurakenteisten parkkitalojen varsinaisesta rakentamisesta ei ole vielä tehty päätöksiä, ja jos ne jonain päivänä aineellistuvat suunnittelijoiden tietokonemalleista oikeiksi rakennuksiksi, se tulee tapahtumaan vasta vuosien päästä.

Hankkeesta kerrotaan tarkemmin 15.1.2021 ilmestyneen Rakennuslehden artikkelissa ”Kaupungit ja rakentajat laativat puuparkkitalon tyyppisuunnitelmaa”. Lehden tilaajat voivat lukea artikkelin myös netistä.

KK:n henkilökunnan joululahja 2020

KK:n joulupaketin sisältö aloittaa virtuaalimatkan Italiaan: Iittalan 3 litran Sarpaneva pata, Ella Kannisen juuri ilmestynyt Minun Italiani- kirja sekä aloituspakkaus pataruoan valmistukseen.

Joulun toivotukset 2020

Kuvissa joulun tunnelmaa Espoon toimistolta. Huomenna 23.12. selviää, mitä paljastuu KK:n joulupaketista. Toivotamme yhteistyökumppaneillemme ja asiakkaillemme Rauhallista Joulun Aikaa ja Menestystä Vuodelle 2021!

Paloturvallisuusasetuksen muutosasetus voimaan 1.1.2021

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta (848/2017) tuli voimaan 1.1.2018. Nyt tehdyt muutokset toteuttavat osaltaan hallitusohjelman kirjauksia, jotka koskevat puurakennusten paloturvallisuutta sekä rakentamissäädösten tarkastelua maatalouden kilpailukyvyn kannalta. Asetukseen tehtiin myös muita muutoksia ja tarkistuksia, jotka liittyvät sen soveltamisesta aiheutuviin kustannuksiin ja säädösten tulkintaan.

Muutoksilla edistetään palomääräysten materiaalineutraaliutta, pienennetään rakentamiskustannuksia sekä selkeytetään määräysten tulkintaa ja ne helpottavat muun muassa puujulkisivujen sekä suurehkojen hirsirakenteisten ja massiivipuuseinäisten rakennusten suunnittelua. Myös rakennusten alapohjien osiinjaon vaatimuksia on lievennetty ja kasvihuonekasvatusta helpotettu.

Paloturvallisuusasetuksen 848/2017 muutosasetus on julkaistu 2.12.2020 ja se tulee voimaan 1.1.2021. KK-Palokonsultti Oy on ollut aktiivisesti vaikuttamassa asetuksen päivitystyöhön. Löydät asetusmuutoksen perustelumuistioineen ympäristöministeriön verkkosivulta. Lue ympäristöministeriön tiedote ”Muutoksia rakennusten paloturvallisuusmääräyksiin” täältä.

RPT Smart Viikon projekti – Naistenlahti 3 -biolaitos

Tampereelle rakennettava Naistenlahti 3 -biolaitos on RPT Smartin viikon projekti. KK-Palokonsultti on hankkeessa mukana paloteknisenä suunnittelijana. Uusi laitos tuottaa sekä lämpöä että sähköä, ja valmistuessaan tuo säästöä hiilidioksidipäästöihin entiseen verrattuna.

Lue lisää RPT:n nettisivuilta.

Teemu Karhulalle poikkeuksellisen vaativa -tason pätevyys

KK-Palokonsultti Oy:n johtava asiantuntija Teemu Karhula on saanut FISE poikkeuksellisen vaativa -pätevyysluokan paloturvallisuussuunnittelijan pätevyyden 3.11.2020. Onnittelut Teemulle!