Vårt företag

KK-Palokonsultti Oy tillhandahåller brandsäkerhetsdesign och konsultation i både små och omfattande projekt. Högkvalitativ teknologi och säkra byggnader är viktigt för oss, liksom kostnadseffektiva och säkra lösningar som möjliggör mer miljömässigt hållbar verksamhet för våra kunder. 

Vår internationellt erkända höga kompetens- och erfarenhetsnivå har byggts upp sedan 1985, både i prestandabaserad brandsäkerhetsdesign och i planering enligt fastställda nationella och internationella normer och föreskrifter.

Vi har erfarenhet av planering av nya anläggningar och renoveringsprojekt, liksom kärnkraftverk, tunnlar, underjordiska konstruktioner, fartyg och andra transportmedel. Vi har certifierade kvalitetsstyrningssystem som uppfyller EN ISO 9001.

Våra tjänster i korthet

 • Den senaste prestandabaserade brandsäkerhetsdesignen för stora och
  krävande byggnader.
 • Brandtekniska specifikationer.
 • Konsultation och övervakning under konstruktionen.
 • Rökventilationsplanering.
 • Brandtekniska deklarationer för alla typer av strukturer och tredje parts
  inspektioner av brandsäkerhetsplaner.
 • Brandstoppsplanering.
 • Forskning och utveckling kring brandsäkerhet.
 • Brandutredningar.

Fördelar för byggföretag som anlitar oss

Genom användning av brandbelastningsberäkningar, brandriskanalyser, brandsimuleringar, evakueringsberäkningar och simuleringar, och omfattande erfarenhet, kan vi argumentera för och inhämta godkännanden från myndigheter och garantera de fastställda säkerhetsnivåerna enligt nationella brandsäkerhetsföreskrifter för:

 • större brandutrymmen
 • längre evakueringsavstånd
 • bärande stålkonstruktioner med mindre eller inget brandskydd (i de flesta utrymmen med sprinklers)
 • brandklassade glasväggar och dörrar med reducerade brandskyddsklasser
 • mer användning av bärande trästrukturer och synliga träytor
 • DESSA LEDER TILL LÄGRE TOTALKOSTNADER för byggföretaget.

Om vi finns med i projektteamet från början av designfasen och även deltar i förhandlingar med myndigheter från start, kan vi:

 • tillhandahålla vår erfarenhet av högkvalitativa och kostnadseffektiva säkerhetslösningar i tidigt stadium och spara design- och konstruktionskostnader
 • erbjuda en smidig godkännandeprocedur med myndigheterna
 • detta leder till kostnadsbesparingar utan fördröjningar i godkännandeproceduren i byggnadstillståndsfasen och detsamma gäller i konstruktionsfasen och strax innan byggnaden tas i bruk
 • stöd till andra designers (arkitekter, konstruktionsingenjörer, HVAC-ingenjörer och el-ingenjörer) i deras arbete inom de delar som gäller brandsäkerhet
 • stöd till entreprenörer under byggnadsfasen i frågor gällande brandsäkerhetslösningar.

Referenser

Några exempel på hundratals av våra refenser på engelska finns här!

Kontaktinformation

Hemmakontur Email

Telefon (på engelska eller finska)

 • Hemmakontur tel. +358 44 752 0777
 • Verkställande direktör Kalervo Korpela tel. +358 40 700 3241