Päiväkoti Hopealaakso, Helsinki

Helsingin kaupunki tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä, ja puurakentamisella on tärkeä osa tämän tavoitteen saavuttamisessa. Yksi tavoitteisiin kirjatuista toimenpiteistä on lisätä puurakentamista kaupungin omissa rakennushankkeissa. Vuonna 2020 laadimme paloteknisen suunnitelman Kruunuvuorenrantaan rakennettavaan Hopealaakson päiväkotiin. Syksyllä 2021 Päiväkoti Hopealaakso voitti Puuinfo Oy:n vuosittain järjestettävän puurakentamisen Puupalkinto-kilpailun. Kilpailun tuomaristo kiitti puun monipuolista, johdonmukaista ja luontevaa käyttöä (kuvat: Hannu Rytky). 

210-paikkainen Päiväkoti Hopealaakso koostuu seitsemästä toiminta-alueesta, jotka sijaitsevat kaksikerroksisen rakennuksen molemmissa kerroksissa. Rakennuksessa toimii seitsemän 30 lapsen toimintaryhmää. Päiväkodista löytyvät muun muassa iltakäyttöön soveltuva sali, monitoimitila ja verstas. Tilat on suunniteltu joustaviksi ja avoimiksi: käytäviä ei ole, ja tilat voivat liittyä toisiinsa myös ilman kiinteitä väliseiniä.

Materiaalivalintojen lähtökohtana on ollut aidon materiaalin tuntu, patinoituvuus ja helppo huollettavuus. Merelliseen ympäristöön sijoittuvaa rakennusta suojaa hulevesikuormitusta tasaava viherkatto ja sen rauhallinen julkisivu kätkee sarjan kylämäisesti polveilevia tiloja. Julkisivuverhous sääoloille ja liikennemelulle alttiimpaan Koirasaarentien suuntaan on esipatinoitua sinkkiohutlevyä, ja pihan suuntaan kaunista lämminsävyistä lehtikuusta. Rakennusta ympäröi puutarhamainen piha.

Päiväkodin sisätiloissa on käytetty runsaasti sisäikkunoita ja lasiseiniä. Rakennukset yhteiset tilat on jaettu molempiin kerroksiin, ja ne on suunniteltu esteettömiksi ja ergonomisesti toimiviksi. Kaikki sisäkattopinnat on tehty vaimentavina, lattioissa on askelääntä vaimentava pinnoite ja seinäpinnat on verhottu vaimentavilla materiaaleilla. Katolle asennetut aurinkopaneelit tuottavat osan päiväkodin kuluttamasta sähköenergiasta.

Hopealaakson päiväkoti, Helsinki. Kuva: Hannu Rytky.
Pihan suuntaan näkyvä julkisivuverhous on kaunista lämminsävyistä lehtikuusta.

Puurakentamisella tärkeä rooli hiilineutraaliustavoitteissa

Päiväkoti Hopealaakson tilasi ja rakennutti Helsingin kaupunki. Helsingin kaupunki tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä, ja puurakentamisella on tärkeä osa tämän tavoitteen saavuttamisessa. Yksi tavoitteisiin kirjatuista toimenpiteistä on lisätä puurakentamista kaupungin omissa rakennushankkeissa.

Syksyllä 2021 käyttöön otettu päiväkoti oli vastaus vauhdikkaasti kasvavan Kruunuvuorenrannan alueen tarpeisiin. Päiväkodin tilojen suunnittelun lähtökohtana toimivat Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan asettamat hyvinvointia tukevan päiväkotirakennuksen laatukriteerit. Rakennus on myös kaupungin tavoitteiden mukaisesti tilatehokas. Päiväkodin tilat muuntautuvat tarvittaessa hyvin joustavasti ja muun  muassa sen monitoimisali on lähialueen asukkaiden käytettävissä.

Hankkeen hankintamenettelynä noudatettiin Helsingin kaupungin ensimmäistä kertaa kokeilemaa kaksivaiheista suunnittele ja rakenna -urakkaa (SR), jossa urakoitsija vastaa myös hankkeen suunnittelusta kilpailutusvaiheessa esitettyjen vaatimusten ja ohjeiden mukaan. Hanke kilpailutettiin yhdessä Verkkosaaren päiväkodin kanssa. Kohteen urakoitsijana toimi Oy Rakennuspartio ja sen pääsuunnittelijana toimivat Jari Frondelius, arkkitehtitoimisto AFKS, ja projektiarkkitehtina Mikko Liski.

Hopealaakson päiväkoti, Helsinki. Kuva: Hannu Rytky.
Merelliseen ympäristöön sijoittuvaa rakennusta suojaa hulevesikuormitusta tasaava viherkatto. Katolle asennetut aurinkopaneelit tuottavat osan päiväkodin käyttämästä sähköenergiasta.

Puuinfo Oy:n Puupalkinto

Syksyllä 2021 Hopealaakson päiväkoti voitti Puuinfo Oy:n vuoden 2021 Puupalkinnon. Vuosittain myönnettävä Puupalkinto toimii kannustuksena rakennuksille, sisustuksille tai rakenteille, jotka edustavat korkealaatuista, suomalaista puuarkkitehtuuria tai joissa puuta on käytetty rakennustekniikkaa edistävällä tavalla. Palkinnon voittaja julkistetaan jokavuotisilla syksyllä järjestettävillä Puuinfon Puupäivillä.

Hopealaakson päiväkoti on Helsingin kaupungin neljäs palkittu kohde. Vuonna 1994 palkittiin Metsolan ala-asteen koulu, vuonna 1998 Viikin puukerrostaloalue ja vuonna 2020 Olympiastadionin peruskorjaus ja uudistaminen.

Palvelumme projektissa

Hopealaakson päiväkotiin tehtiin palotekninen suunnitelma vuonna 2020 rakennuslupaa varten. Rakennuksella on tukipaalutetut perustukset ja betonirakenteinen tuulettuva alapohja. Kaksikerroksisen rakennuksen kantavat ulkoseinät ja porrashuoneiden seinät ovat pääosin CLT-puuelementtejä, jotka on jätetty pääosin näkyviin. Sisäpinnoissa ja leikkipihan suunnassa on siten paljon näkyviä puupintoja. Välipohjat on toteutettu hybridirakenteella, joko koostuu teräspalkkien varaan asennetuista CLT-betoni-liittorakenteista. Yläpohjassa on kantava CLT-laatta ja puiset kattokannatteet.

Hopealaakson päiväkoti on suunniteltu paloluokkaan P2. Rakennus on varustettu automaattisella sammutusjärjestelmällä ja paloilmoittimella. Toimintatilat muodostavat kaksikerroksisen palo-osaston. Rakennuksen poistumisturvallisuus on varmistettu poistumismallinnuksen avulla tarkastelemalla erilaisia henkilökuormitustilanteita rakennuksessa.

Hopealaakson päiväkoti kartalla

AAA - Korkein luottoluokitus 2023 Dun & Bradstreet alhaisin riskiluokka 2023 Bureau Veritas ISO 9001 & ISO 14001 RALA pätevyys Vastuu Groupin luotettava kumppani Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry:n jäsen