Ihmiset

Palveluksessamme on yli 20 alan ammattilaista. Henkilökunnallamme on alan koulutus, pitkä kokemus kentältä
tai suunnittelutehtävistä ja halu kehittää itseään jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä. Jos kiireiltäsi maltat,
tutustu henkilökuntamme osaamiseen. Vakuutut, että puheet maan parhaasta tietotaidosta on vahvasti perusteltua.

Kalervo Korpela

Toimitusjohtaja

Puh: 040 700 3241

Sähköposti: kalervo.korpela@kk-palokonsultti.com

 • DI, palo- ja turvallisuustekniikka
 • FISE poikkeuksellisen vaativa -tason paloturvallisuussuunnittelijan pätevyys
 • Asetuksen ja E1- taulukoiden ja lukuarvojen mukaista sekä oletettuun palonkehitykseen perustuvaa paloturvallisuussuunnittelua menestyksellä vuodesta 1999 alkaen.

Satu Holopainen

Johtava asiantuntija

Puh: 044 700 3230

Sähköposti: satu.holopainen@kk-palokonsultti.com

 • TkL, palo- ja turvallisuustekniikka
 • FISE poikkeuksellisen vaativa -tason paloturvallisuussuunnittelijan pätevyys
 • Asetuksen ja E1- taulukoiden ja lukuarvojen mukaista sekä oletettuun palonkehitykseen perustuvaa paloturvallisuussuunnittelua ja tutkimusta vuodesta 1995 alkaen.
 • Erityisosaamisena vaativien kohteiden toiminnallinen paloturvallisuussuunnittelu ja paloriskianalyysit esim. suuret liikekeskukset, teollisuusrakennukset, toimistorakennukset, puurakentaminen, urheiluhallit, lentokentät, kalliotilat, laivat ja ydinvoimalat.

Esko Mikkola

Johtava asiantuntija

Puh: 044 755 7054

Sähköposti: esko.mikkola@kk-palokonsultti.com

 • TkT, sovellettu fysiikka ja materiaalifysiikka
 • FISE poikkeuksellisen vaativa -tason paloturvallisuussuunnittelijan pätevyys
 • Paloturvallisuuden tutkimusta ja kehitystä vuodesta 1985 alkaen. Sovelluskohteina ovat olleet tuotteiden paloturvallisuus (rakennukset, laivat, junat), testimenetelmien kehittäminen, palo-ominaisuuksien analyysit (syttyvyys, lämmöntuotto, savuntuotto, myrkyllisyys) sekä määräysten ja ohjeiden kehittäminen. Erityisosaamisena kokonaisuuksien paloriskien arviointi (mm. puurakentaminen, maanalainen rakentaminen, materiaali/tuotevaihtoehtojen vertailut).
 • Kansainvälisiä tehtäviä: EU:n Komission paloeksperttiryhmän (EGF) jäsen 1995 alkaen, osallistuminen paloalan standardisointityöhön, tutkimusprojektien koordinointia ja Fire and Materials lehden neuvottelukunnan jäsenyys.
 • Kotimaisia tehtäviä: Osallistuminen rakennustuotteita koskevaan palostandardisointiin (kansallisen komitean puheenjohtaja 2000-2011), Palotutkimusraadin johtokunnan jäsenyys (1990-2005), palotutkimuksen ja projektien koordinointia. E1 määräysten ja ohjeiden sekä uuden asetuksen kehittämistä, soveltamista ja tulkintaa yli kahdenkymmen vuoden ajan. Kokemusta myös koulutustoiminnasta, opinnäytetöiden ohjauksesta (diplomitöitä ja väitöskirjoja) sekä esimiestehtävistä.

Elina Pajula

Johtava asiantuntija

Sähköposti: elina.pajula@kk-palokonsultti.com

 • TkT, kemian tekniikka
 • FISE poikkeuksellisen vaativa -tason paloturvallisuussuunnittelijan pätevyys
 • Asetuksen ja E1- taulukoiden ja lukuarvojen mukaista sekä oletettuun palonkehitykseen perustuvaa paloturvallisuussuunnittelua vuodesta 2011 alkaen.
 • Erityisosaamisena mallinnus ja data-analyysi.
 • Vankka kokemus myös tutkimuksesta ja suunnittelusta prosessitekniikassa.

Teemu Karhula

Johtava asiantuntija

Puh: 044 700 3238

Sähköposti: teemu.karhula@kk-palokonsultti.com

 • DI, rakennusfysiikka ja paloturvallisuustekniikka
 • FISE poikkeuksellisen vaativa -tason paloturvallisuussuunnittelijan pätevyys
 • Palo- ja poistumisturvallisuuden tutkimusta ja soveltamista vuodesta 2007 alkaen. Sovelluskohteina on ollut paloriskianalyysi, puukerrostalojen paloturvallisuus ja palokuolemat. Kokemusta on lisäksi karttunut paloteknisistä lausunnoista, palosimuloinneista, poistumisaikalaskelmista ja palokatkosuunnitelmista sekä erityisesti paloriskianalyysin käytöstä rakennusten ja laivojen paloturvallisuuden arviointiin.

Katariina Kevarinmäki

Johtava asiantuntija

Puh: 050 477 7082

Sähköposti: katariina.kevarinmaki@kk-palokonsultti.com

• DI, talonrakennustekniikka
• Yli 20 vuoden monipuolinen kokemus rakennusalalta mm. rakennesuunnittelusta, rakennustuoteteollisuudesta, sen tuotteista ja rakentamisen lainsäädännöstä
• Osallistunut rakennusten paloturvallisuusmääräysten (848/2017) ja ohjeiden kehittämiseen
• Osallistunut savupiippujen rakenteita ja paloturvallisuutta koskevien määräysten (745/2017) ja ohjeiden kehittämiseen
• Kokemusta rakennusten paloturvallisuutta (CEN/TC 127) ja savupiippuja (CEN/TC 166) koskevasta standardisointityöstä
• Osallistunut ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuus -oppaan käsikirjoittajaryhmään
• Osallistunut alan ohjeiden laatimiseen, mm. RIL 270 Palokatkojen suunnittelu, toteutus ja huolto -ohje ja RIL 245 Pienten savupiippujen rakenteet ja paloturvallisuus -ohje
• Osallistunut Suomen Palokatkoyhdistys ry:n hallituksen toimintaan
• Osallistunut Eurofins Expert Services Oy:n palokatkoasentajien henkilösertifiointitoimikunnan toimintaan
• Erityisosaamisena paloturvalliset rakentamisen ratkaisut, paloeristäminen ja palokatkot sekä rakennustuotteiden tuotehyväksyntämenettelyt
• Puurakennuskohteet ja osallistuminen toiminnallista paloturvallisuussuunnittelua vaativien kohteiden suunnitteluun sekä lausunnot
• Paloturvallisuussuunnittelu asetuksen taulukoiden ja lukuarvojen mukaan

Xiaolin Yin

Vanhempi erikoissuunnittelija

Puh: 044 700 3231

Sähköposti: xiaolin.yin@kk-palokonsultti.com

 • DI, palo- ja turvallisuustekniikka
 • FISE vaativa -tason paloturvallisuussuunnittelijan pätevyys
 • Monipuolinen kokemus paloteknisestä suunnittelusta. Tehnyt vuodesta 2001 lähtien niin tavanomaisten kuin suurten rakennusten palosimulointeja ja -mallinnuksia. Mallinnettavina kohteina ovat olleet mm. maanalaiset tilat, monitoimihallit, suuret ja korkeat varastot kuten myös kauppakeskukset, laivat ja ydinvoimalat.

Leif Sjöblom

Vanhempi erikoissuunnittelija

Puh: 050 537 8776

Sähköposti: leif.sjoblom@kk-palokonsultti.com

 • Rakennusmestari
 • Pitkä ja vankka kokemus viranomaistehtävistä pelastuslaitoksella Espoossa.
 • Erikoisosaamista muun muassa Länsimetro- hankkeen ja työmaan paloteknisten asioiden osalta.

Jouni Roos

Vanhempi erikoissuunnittelija, Pori

Puh: 050 345 6267

Sähköposti: jouni.roos@kk-palokonsultti.com

 • Konstruktioteknikko
 • FISE paloturvallisuussuunnittelijan pätevyys
 • Pitkä ja vankka kokemus viranomaistehtävistä Satakunnan pelastuslaitoksella.
 • Erikoisosaamista muun muassa Helsinki- Vantaan lentoaseman paloturvalaitteiden osalta sekä toiminut vastuullisena pelastusviranomaisena Porin kaupungin merkittävissä rakennushankkeissa.

Miikka Lehtimäki

Palotekninen erikoissuunnittelija

Puh: 044 755 0108

Sähköposti: miikka.lehtimaki@kk-palokonsultti.com

 • DI, Building Technology, Aalto-yliopisto
 • Vaativa toiminnallinen palomitoitus, palo- ja poistumissimulointi sekä palotekniset suunnitelmat.

Paula Hartikainen

Palotekninen erikoissuunnittelija, Oulu

Puh: 050 572 8978

Sähköposti: paula.hartikainen@kk-palokonsultti.com

 • Insinööri, AMK, palopäällystön koulutusohjelma, Pelastusopisto/Savonia AMK
 • Monipuolinen kokemus paloteknisestä suunnittelusta sekä palokuntamaailmasta.
 • Asetuksen taulukoiden mukainen suunnittelu sekä toiminnallinen palomitoitus.

Henri Kuronen

Palotekninen erikoissuunnittelija

Puh: 044 700 3236

Sähköposti: henri.kuronen@kk-palokonsultti.com

 • DI, Building technology, Aalto-yliopisto
 • Toiminnallinen palomitoitus, palo- ja poistumissimuloinnit sekä palotekniset suunnitelmat.

Hosein Sadeghi

Palotekninen erikoissuunnittelija

Puh: 050 470 8182

Sähköposti: hosein.sadeghi@kk-palokonsultti.com

 • MSc (DI), Mechanical Engineering
 • Palo- ja poistumissimuloinnit sekä palotekniset suunnitelmat

Kimmo Vaani

Palotekninen suunnittelija, Tampere

Puh: 044 700 3239

Sähköposti: kimmo.vaani@kk-palokonsultti.com

 • Teknikko, yhdyskuntatekniikka, Tampereen teknillinen oppilaitos
 • Alempi päällystötutkinto, Valtion pelastusopisto, Espoo
 • FISE tavanomainen -tason paloturvallisuussuunnittelijan pätevyys
 • Rakennusten palotekninen suunnittelu.
 • Yli 20 vuoden vankka kokemus asiakaspalvelusta palopäällikkönä ja palomestarina erilaisissa pelastusviranomaistehtävissä niin operatiivisella kuin suunnittelupuolellakin mm. Satakunnan pelastuslaitoksessa.

Hanna Kuusento

Palotekninen suunnittelija, Oulu

Puh: 050 476 1174

Sähköposti: hanna.kuusento@kk-palokonsultti.com

 • Pelastusalan päällystötutkinto, Pelastusopisto/PolAMK
 • Turvallisuusvalvoja aiemmalta tutkinnolta. Kokemusta yksityiseltä turvallisuusalalta noin kuuden vuoden ajalta. Kokemusta määräaikaisesta palotarkastajan työtehtävistä.
 • Asetuksen taulukoiden mukainen suunnittelu ja muiden suunnittelijoiden avustaminen.

Eemeli Könkkölä

Avustava palotekninen suunnittelija

Puh: 050 470 5815

Sähköposti: eemeli.konkkola@kk-palokonsultti.com

 • Tekniikan kandidaatti, kone- ja rakennustekniikka, Aalto-yliopisto
 • Diplomityön tekeminen
 • Avustus paloteknisten suunnitelmien teossa

Joel Tolonen

Palotekninen suunnittelija

Puh: 040 547 2563

Sähköposti: joel.tolonen@kk-palokonsultti.com

 • Tekniikan kandidaatti, Mechanical engineering, Aalto-yliopisto
 • Palo- ja poistumissimuloinnit sekä raportit.
 • Avustus paloteknisten suunnitelmien teossa.
 • Toimiston ATK-asiat.

Teemu Muttonen

Suunnitteluassistentti

Puh: 050 501 9388

Sähköposti: teemu.muttonen@kk-palokonsultti.com

 • Suunnitteluassistentti, Omnia
 • Piirtäminen sekä suunnittelutyön avustavat tehtävät.

Pekka Kanerva

Professori emeritus, Senior Advisor​

Puh: 040 749 3562

Sähköposti: pekka.kanerva@kk-palokonsultti.com

 • TkT, talonrakennustekniikka
 • Erikoisosaamisena rakenteet ja rakenneratkaisut sekä niihin liittyvä paloturvallisuus. Toimii neuvonantajana vaativissa rakenneteknisissä asioissa sekä osallistuu asiantuntijalausuntojen ja selvitysten laadintaan.

Päivi Soininen

Talouspäällikkö

Sähköposti: paivi.soininen@kk-palokonsultti.com

 • Tradenomi
 • Osto- ja myyntireskontra
 • Laskutus
 • Perintä
 • Raportit
 • Palkkojen ja kirjanpidon valmistelevat työt
 • Talouden sisäinen laskenta ja seuranta sekä raportointi johdolle

Tuulikki Korpela

Toimistopäällikkö

Puh: 050 590 8265

Sähköposti: tuulikki.korpela@kk-palokonsultti.com

 • Yleiset toimistotyöt
 • Matka- ja kokousjärjestelyt
 • Hankinnat

Matilda Marjanen

Taloushallinnon assistentti

Puh: 050 594 7353

Sähköposti: matilda.marjanen@kk-palokonsultti.com

 • Tradenomiopiskelija, Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Laskutus
 • Perintä
 • Myyntireskontra
 • Kirjanpidon avustavat tehtävät

Erkki Mikkola

Johdon assistentti

Puh: 050 470 5640

Sähköposti: erkki.mikkola@kk-palokonsultti.com

 • Tradenomiopiskelija, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
 • Laskutus, avustavat tehtävät