Ihmiset

KK-Palokonsultti Oy:n palveluksessa on yli 20 alan ammattilaista. Henkilökunnallamme on vankka alan koulutus, pitkä kokemus sekä kentältä että suunnittelutehtävistä, ja halu kehittää itseään jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Tutustu henkilökuntamme osaamiseen ja vakuutut, että puheet maan parhaasta tietotaidosta ovat vahvasti perusteltuja! Tarkemman henkilökuvauksen, yhteystiedot ja CV:n löydät napsauttamalla henkilön kuvaa. 

 • Kalervo Korpela, KK-Palokonsultti Oy

  Kalervo Korpela

  Toimitusjohtaja

  DI, palo- ja turvallisuustekniikka. FISE poikkeuksellisen vaativa -pätevyysluokan paloturvallisuussuunnittelijan pätevyys.
 • Satu Holopainen, KK-Palokonsultti Oy

  Satu Holopainen

  Johtava asiantuntija

  TkL, palo- ja turvallisuustekniikka. FISE poikkeuksellisen vaativa -pätevyysluokan paloturvallisuussuunnittelijan pätevyys.
 • Esko Mikkola, KK-Palokonsultti Oy

  Esko Mikkola

  Johtava asiantuntija

  TkT, sovellettu fysiikka ja materiaalifysiikka. FISE poikkeuksellisen vaativa -pätevyysluokan paloturvallisuussuunnittelijan pätevyys.
 • Teemu Karhula, KK-Palokonsultti Oy

  Teemu Karhula

  Johtava asiantuntija

  DI, rakennusfysiikka ja paloturvallisuustekniikka. FISE poikkeuksellisen vaativa -pätevyysluokan paloturvallisuussuunnittelijan pätevyys.
 • Elina Pajula, KK-Palokonsultti Oy

  Elina Pajula

  Johtava asiantuntija

  TkT, kemian tekniikka. FISE poikkeuksellisen vaativa -pätevyysluokan paloturvallisuussuunnittelijan pätevyys.
 • Katariina Kevarinmäki, KK-Palokonsultti Oy

  Katariina Kevarinmäki

  Johtava asiantuntija

  DI, talonrakennustekniikka. Yli 20 vuoden kokemus rakennusalalta. Paloturvallisuussuunnittelu ja rakentamisen ratkaisut.
 • Yin Xiaolin, KK-Palokonsultti Oy

  Xiaolin Yin

  Vanhempi erikoissuunnittelija

  DI, palo- ja turvallisuustekniikka, sekä FISE vaativa -pätevyysluokan paloturvallisuussuunnittelijan pätevyys.
 • Leif Sjöblom, KK-Palokonsultti Oy

  Leif Sjöblom

  Vanhempi erikoissuunnittelija

  Rakennusmestari. Pitkä ja vankka kokemus viranomaistehtävistä pelastuslaitoksella Espoossa. Erikoisosaamista muun muassa...
 • Jouni Roos, KK-Palokonsultti Oy

  Jouni Roos

  Vanhempi erikoissuunnittelija

  Konstruktioteknikko, FISE paloturvallisuussuunnittelijan pätevyys. Vankkaa kokemusta viranomaistehtävistä.
 • Miikka Lehtimäki, KK-Palokonsultti Oy

  Miikka Lehtimäki

  Palotekninen erikoissuunnittelija

  DI, Building Technology, Aalto-yliopisto. Erikoisosaamisalueina vaativa toiminnallinen palomitoitus, palo- ja poistumissimulointi...
 • Henri Kuronen, KK-Palokonsultti Oy

  Henri Kuronen

  Palotekninen erikoissuunnittelija

  DI, Building technology, Aalto-yliopisto. Toiminnallinen palomitoitus, palo- ja poistumissimuloinnit sekä...
 • Paula Hartikainen, KK-Palokonsultti

  Paula Hartikainen

  Palotekninen erikoissuunnittelija

  Insinööri, AMK, palopäällystön koulutusohjelma, Pelastusopisto/Savonia AMK. Monipuolinen kokemus paloteknisestä...

Kalervo Korpela

Toimitusjohtaja

DI, palo- ja turvallisuustekniikka. FISE poikkeuksellisen vaativa -pätevyysluokan paloturvallisuussuunnittelijan pätevyys. Asetuksen ja E1- taulukoiden ja lukuarvojen mukaista sekä oletettuun palonkehitykseen perustuvaa paloturvallisuussuunnittelua menestyksellä jo vuodesta 1999.

Satu Holopainen

Johtava asiantuntija

TkL, palo- ja turvallisuustekniikka, sekä FISE poikkeuksellisen vaativa -pätevyysluokan paloturvallisuussuunnittelijan pätevyys. Asetuksen ja E1- taulukoiden ja lukuarvojen mukaista, sekä oletettuun palonkehitykseen perustuvaa paloturvallisuussuunnittelua ja tutkimusta vuodesta 1995. Vuonna 2011 Satu nousi KK-Palokonsultti Oy:n johtoon rakentamaan yritykselle määrätietoista kasvua ja kehittämään palvelutarjontaa.
 • Sadun erityisosaamiseen kuuluvat muiden muassa vaativien kohteiden toiminnallinen paloturvallisuussuunnittelu ja paloriskianalyysit. Vaativiin kohteisiin lukeutuvat esimerkiksi suuret liikekeskukset, teollisuusrakennukset, toimistorakennukset, puurakentaminen, urheiluhallit, lentokentät, kalliotilat, laivat ja ydinvoimalat.

Esko Mikkola

Johtava asiantuntija

TkT, sovellettu fysiikka ja materiaalifysiikka, sekä FISE poikkeuksellisen vaativa -pätevyysluokan paloturvallisuussuunnittelijan pätevyys. Paloturvallisuuden tutkimusta ja kehitystä vuodesta 1985 alkaen. Sovelluskohteina ovat olleet tuotteiden paloturvallisuus (rakennukset, laivat, junat), testimenetelmien kehittäminen, palo-ominaisuuksien analyysit (syttyvyys, lämmöntuotto, savuntuotto, myrkyllisyys) sekä määräysten ja ohjeiden kehittäminen. Erityisosaamisena kokonaisuuksien paloriskien arviointi (muun muassa puurakentaminen, maanalainen rakentaminen, ja materiaalien ja tuotevaihtoehtojen vertailut).
 • Kansainvälisiä tehtäviä: EU:n Komission paloeksperttiryhmän (EGF) jäsen 1995 alkaen, osallistuminen paloalan standardisointityöhön, tutkimusprojektien koordinointia ja Fire and Materials lehden neuvottelukunnan jäsenyys.
 • Kotimaisia tehtäviä: Osallistuminen rakennustuotteita koskevaan palostandardisointiin (kansallisen komitean puheenjohtaja 2000-2011), Palotutkimusraadin johtokunnan jäsenyys (1990-2005), palotutkimuksen ja projektien koordinointia. E1 määräysten ja ohjeiden sekä uuden asetuksen kehittämistä, soveltamista ja tulkintaa yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Kokemusta myös koulutustoiminnasta, opinnäytetöiden ohjauksesta (diplomitöitä ja väitöskirjoja) sekä esimiestehtävistä.

Teemu Karhula

Johtava asiantuntija

DI, rakennusfysiikka ja paloturvallisuustekniikka, sekä FISE poikkeuksellisen vaativa -pätevyysluokan paloturvallisuussuunnittelijan pätevyys. Palo- ja poistumisturvallisuuden tutkimusta ja soveltamista vuodesta 2007 alkaen, kohteina paloriskianalyysi, puukerrostalojen paloturvallisuus ja palokuolemat. Lisäksi kokemusta paloteknisistä lausunnoista, palosimuloinneista, poistumisaikalaskelmista ja palokatkosuunnitelmista sekä erityisesti paloriskianalyysin käytöstä rakennusten ja laivojen paloturvallisuuden arviointiin.

Elina Pajula

Johtava asiantuntija

TkT, kemian tekniikka, sekä FISE poikkeuksellisen vaativa -pätevyysluokan paloturvallisuussuunnittelijan pätevyys. Asetuksen ja E1 -taulukoiden lukuarvojen mukaista, sekä oletettuun palonkehitykseen perustuvaa paloturvallisuussuunnittelua vuodesta 2011. Erityisosaamisalueena palo- ja poistumismallinnus sekä data-analyysi. Elinalla on vankkaa kokemusta myös prosessitekniikan tutkimuksesta ja suunnittelusta.

Katariina Kevarinmäki

Johtava asiantuntija

DI, talonrakennustekniikka. Yli 20 vuoden monipuolinen kokemus rakennusalalta muun muassa rakennesuunnittelusta, rakennustuoteteollisuudesta, sen tuotteista ja rakentamisen lainsäädännöstä. Erityisosaamisena paloturvallisuussuunnittelu asetuksen taulukoiden ja lukuarvojen mukaan, paloturvalliset rakentamisen ratkaisut, paloeristäminen ja palokatkot, rakennustuotteiden tuotehyväksyntämenettelyt ja puurakennuskohteet. Osallistuu toiminnallista paloturvallisuussuunnittelua vaativien kohteiden suunnitteluun.
 • Osallistunut rakennusten paloturvallisuusmääräysten (848/2017) ja ohjeiden kehittämiseen
 • Osallistunut savupiippujen rakenteita ja paloturvallisuutta koskevien määräysten (745/2017) ja ohjeiden kehittämiseen
 • Kokemusta rakennusten paloturvallisuutta (CEN/TC 127) ja savupiippuja (CEN/TC 166) koskevasta standardisointityöstä
 • Osallistunut ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuus -oppaan käsikirjoittajaryhmään
 • Osallistunut alan ohjeiden laatimiseen, muun muassa RIL 270 Palokatkojen suunnittelu, toteutus ja huolto -ohje ja RIL 245 Pienten savupiippujen rakenteet ja paloturvallisuus -ohje
 • Osallistunut Suomen Palokatkoyhdistys ry:n hallituksen toimintaan
 • Osallistunut Eurofins Expert Services Oy:n palokatkoasentajien henkilösertifiointitoimikunnan toimintaan

Xiaolin Yin

Vanhempi erikoissuunnittelija

DI, palo- ja turvallisuustekniikka, sekä FISE vaativa -pätevyysluokan paloturvallisuussuunnittelijan pätevyys. Monipuolinen kokemus paloteknisestä suunnittelusta. Tehnyt vuodesta 2001 lähtien sekä tavanomaisten että suurten rakennusten palosimulointeja ja -mallinnuksia. Mallinnettavina kohteina ovat olleet muiden muassa maanalaiset tilat, monitoimihallit, suuret ja korkeat varastot, kauppakeskukset, laivat ja ydinvoimalat.

Leif Sjöblom

Vanhempi erikoissuunnittelija

Rakennusmestari. Pitkä ja vankka kokemus viranomaistehtävistä pelastuslaitoksella Espoossa. Erikoisosaamista muun muassa Länsimetrohankkeen ja työmaan paloteknisten asioiden osalta.

Jouni Roos

Vanhempi erikoissuunnittelija

Konstruktioteknikko, FISE paloturvallisuussuunnittelijan pätevyys. Pitkä ja vankka kokemus viranomaistehtävistä Satakunnan pelastuslaitoksella. Toiminut vastuullisena pelastusviranomaisena Porin kaupungin merkittävissä rakennushankkeissa, erikoisosaamista on kertynyt muun muassa Helsinki-Vantaan lentoaseman paloturvalaitteista.

Miikka Lehtimäki

Palotekninen erikoissuunnittelija

DI, Building Technology, Aalto-yliopisto. Erikoisosaamisalueina vaativa toiminnallinen palomitoitus, palo- ja poistumissimulointi, sekä palotekniset suunnitelmat.

Henri Kuronen

Palotekninen erikoissuunnittelija

DI, Building technology, Aalto-yliopisto. Toiminnallinen palomitoitus, palo- ja poistumissimuloinnit sekä palotekniset suunnitelmat.

Paula Hartikainen

Palotekninen erikoissuunnittelija

Insinööri, AMK, palopäällystön koulutusohjelma, Pelastusopisto/Savonia AMK. Monipuolinen kokemus paloteknisestä suunnittelusta sekä palokuntamaailmasta. Asetuksen taulukoiden mukainen suunnittelu sekä toiminnallinen palomitoitus.