Katariina Kevarinmäelle FISE vaativa -luokan pätevyys

KK-Palokonsultti Oy:n johtava asiantuntija Katariina Kevarinmäki on saanut paloturvallisuussuunnittelijan FISE vaativa -luokan pätevyyden. Onnittelumme pätevyyden saamisen johdosta!

FISE:n pätevyyslautakunta myönsi 12. kesäkuuta 2024 pitämässään kokouksessa KK-Palokonsultti Oy:n johtavalle asiantuntijalle Katariina Kevarinmäelle FISE vaativa -luokan pätevyyden.  Kevarinmäellä on laaja kokemus paloturvallisuussuunnittelusta, rakennustuoteteollisuudesta ja sen tuotteista, sekä rakennusalan lainsäädännöstä ja siihen liittyvästä standardisointi- ja vaikuttamistyöstä. Hänen erityisosaamistaan ovat paloturvalliset rakentamisen ratkaisut, Eurokoodi-suunnittelustandardit (kantavat rakenteet), puurakentaminen, palokatkoratkaisut ja paloeristäminen sekä rakennustuotteiden tuotehyväksyntämenettelyt. Koulutukseltaan Katariina on Otaniemen Teknillisestä korkeakoulusta valmistunut talonrakennustekniikan diplomi-insinööri.

Kevarinmäki työskentelee Espoon toimipisteessämme työtehtävinään  paloturvallisuussuunnittelu (taulukkomitoitus ja oletettuun palonkehitykseen perustuva suunnittelu), savunpoistosuunnittelu, palokatkosuunnitelmat, palotekniset asiantuntijalausunnot, tarkastukset ja valvonta palotekniseen toteutukseen liittyen, rakennuttajien avustaminen paloteknisiin hankintoihin liittyen, palonsyyntutkinnat sekä markkinointi- ja kehitystehtävät. Lisäksi Kevarinmäki toimii KK-Palokonsultti Oy:n edustajana RILin paloteknisessä toimikunnassa ja Teräsrakenneyhdistys ry:n Paloryhmässä.

Katariina Kevarinmäelle FISE vaativa -luokan pätevyys
FISE logo

FISE ja pätevyysluokat

Paloturvallisuussuunnittelijan FISE-pätevyysluokat ovat tavanomainen, vaativa ja poikkeuksellisen vaativa. Pätevyysluokat perustuvat maankäyttö- ja rakennuslaissa esitettyihin suunnittelutehtävien vaativuusluokkiin, joiden pätevyysvaatimukset koostuvat koulutus-, työkokemus- ja työnäytevaatimuksista.

FISE (Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet FISE Oy) on rakennus- ja kiinteistöalan järjestöjen toimesta vuonna 2003 perustettu voittoa tavoittelematon yritys, jonka tavoitteena on rakentamisen laadun parantaminen, rakennusalalla olevien henkilöiden kehittymisen edistäminen ja henkilöpätevyyksiin liittyvän yhdenmukaisen informaation tuottaminen toimialalle. FISE tarjoaa henkilöpätevyyspalvelua muun muassa eri suunnittelualojen suunnittelijoille. Hakukone, jolla voi tarkistaa FISEn pätevyysrekisterissä olevien henkilöiden pätevyyden ja sen voimassaoloajan, sijaitsee osoitteessa www.patevyyspalvelu.fi.