KK-Palokonsultti Oy on nyt TRY:n yritysjäsen

Teräsrakenneyhdistys ry edistää ja kehittää kotimaista teräs- ja metallirakentamista, sekä edustaa asiantuntemusta teräs- ja metallirakentamisen alalla. Liityimme helmikuussa TRY:n yritysjäsenten joukkoon. Olemme jäsenenä aktiivisesti mukana erityisesti TRY Paloryhmän toiminnassa.

Metallirakenteet ovat merkittävä osa rakennettua ympäristöämme. Teräsrakenneteollisuus on liikevaihdoltaan 950 miljoonan euron liiketoimintaa, jolla on merkittävä asema rakentamisessa ja työllistäjänä. Teräsrakenneyhdistyksen yritysjäseninä saamme alan uusimman ajankohtaisimman tiedon ja pääsemme mukaan vaikuttamaan teräsrakentamisen toimintaympäristöön.

TRY Paloryhmä

Teräsrakenneyhdistyksen rakenteellisen paloturvallisuuden asiantuntijaryhmän, TRY Paloryhmän, tavoitteena on palvella yhdistyksen jäseniä teräsrakenteiden palonkestävyyteen ja palomitoitukseen liittyvissä kysymyksissä. Ryhmässä on mukana muun muassa konsultteja, tutkimus- ja oppilaitoksia ja teräsrakenteiden valmistajia. TRY Paloryhmä toteuttaa tutkimus- ja kehityshankkeita, tekee standardisointityötä ja pyrkii vaikuttamaan viranomaismääräyksiin. Näiden lisäksi paloryhmä tekee alaan liittyvä neuvontaa, konsultointia ja tiedotusta.

KK-Palokonsultti Oy on nyt Teräsrakenneyhdistyksen yritysjäsen

Teräsrakenneyhdistys ry (Finnish Constructional Steelwork Associaton)

Vuonna 1971 perustetun Teräsrakenneyhdistyksen tavoitteena on teräksen ja muiden metallien käytön edistäminen ja alan kotimaisen osaamisen kehittäminen. Toiminta keskittyy vaikuttamiseen ja edunvalvontaan, tiedottamiseen sekä koulutukseen ja tekniseen neuvontaan. Lisäksi yhdistys osallistuu tutkimus- ja kehitysprojektien toteutukseen, alaa koskevien rakentamismääräysten ja standardien kehittämiseen sekä ylläpitää kansainvälisiä yhteyksiä.

Teräsrakenneyhdistyksen jäseniä ovat rakenneteräksen, ruostumattoman teräksen, kuparin ja sinkityksessä tarvittavan sinkin tuottajat, arkkitehti- ja suunnittelutoimistot, metallirakenteita valmistavat konepajat ja urakointiliikkeet, erilaisia rakentamiseen liittyviä tuotteita myyvät ja palveluita tuottavat yritykset sekä tutkimus- ja oppilaitokset.

Lisätietoja