Lukio- ja kulttuuritalo Monio, Tuusula

Tuusulan historian suurimman rakennushankkeen, Tuusulan uuden lukion ja kulttuuritalon Monion rakentaminen käynnistyi kesällä 2021. Valmistuessaan Moniosta tulee Suomen ensimmäinen kolmikerroksinen hirsikoulurakennus ja maailman suurin hirsirunkoinen rakennus. KK-Palokonsultti Oy on vastannut kohteen paloturvallisuussuunnittelusta (kuvat: AOR Arkkitehdit Oy). 

Lukio- ja kulttuuritalo Monio nousee parhaillaan Tuusulan Rykmentinpuistoon Hyrylän vanhalle kasarmialueelle. Paitsi moderni ja ekologinen koulurakennus, siitä on tulossa kuntalaisten yhteinen olohuone. Saman katon alle sijoittuvat Tuusulan lukio, Tuusulan Opisto, Tuusulan kuvataidekoulu sekä Keskisen Uudenmaan musiikkiopisto. Lisäksi rakennukseen tulee kokoontumis-, esiintymis- ja liikuntatiloja kuntalaisia varten. Ketterästi muuntautuvissa tiloissa voidaan järjestää erilaisia tapahtumia, kuten konsertteja, messuja, näyttelyitä ja yritystilaisuuksia.

Rakennuksen arkkitehtuuri mukailee Hyrylän entisen varuskunta-alueen tyyliä, mutta edustaa samaan aikaan nykyaikaista puurakentamista, jossa näyttäviä puurakenteita käytetään arkkitehtuurisena tehokeinona. Kokonaisuus koostuu viidestä keskenään risteävästä hirsitalosta, jotka edustavat vanhojen kasarmirakennusten mittakaavaa. Hirsirakennukset reunustavat korkeita sisäkatuja, jotka luovat mielikuvan pienoiskaupungista. Julkisivujen verhoilu ja katon muoto viittaavat kasarmialueen historiaan muistuttamalla katsojaa alueella toimineesta vanhasta varuskunnasta.

Lukio- ja kulttuuritalo Monio, Tuusula (kuva: AOR Arkkitehdit Oy)
Monion rakennustyöt ovat edenneet aikataulun mukaan. Rakennuksen on määrä valmistua kesään 2023 mennessä.

Puusta syntyy ekologinen ja terveellinen koulurakennus

Moniossa on puusta, betonista ja teräksestä koostuva hybridirunko. Puurunko koostuu painumattomista hirsiseinistä, liimapuupilareista ja puuvälipohjista. Hybridirungossa on suunnilleen tuhat betonielementtiä, paikalla valetut kellari-, sokkeli- ja anturarakenteet sekä teräspalkkeja. Kohteen kantavien rakenteiden palonkestävyysaikavaatimus on yleensä 60 minuuttia, paitsi kirjasto- ja monitoimitiloissa sekä varastoissa 90 minuuttia. Osastoivien rakenteiden palonkestävyysaikavaatimus on yleensä 60 minuuttia.

Puurakentaminen vähentää perinteiseen rakentamiseen verraten merkittävästi hiilidioksidipäästöjä jo rakentamisen aikana ja valmiin rakennuksen puumassa toimii pitkäaikaisena hiilivarastona rakennuksen koko elinkaaren ajan. Orgaanisena ja hengittävänä rakennusmateriaalina puu kohentaa sisäilman laatua ja parantaa tilojen akustiikkaa. Ekologisuutta lisää se, että valmistuttuaan Monio tulee lämpiämään hiilineutraalilla kaukolämmöllä ja rakennuksessa tullaan käyttämään vihreää sähköä.

Lukio- ja kulttuuritalo Monio, Tuusula (havainnekuva: AOR Arkkitehdit Oy)
Monio koostuu viidestä keskenään risteävästä hirsitalosta, jotka edustavat vanhojen kasarmirakennusten mittakaavaa. Hirsirakennukset reunustavat korkeita sisäkatuja, jotka luovat mielikuvan pienoiskaupungista.

Joustavat monitoimitilat paloturvallisuudesta tinkimättä

Monion tilat on suunniteltu joustaviksi, avoimiksi ja monikäyttöisiksi. Rakennuksen tulevat käyttäjät, kuten opettajat ja opiskelijat, kulttuuritoimijat, päätöksentekijät ja kunnan työntekijät, otettiin suunnitteluun mukaan alusta asti. Perinteisten luokkahuoneiden sijaan merkittävä osa Monion oppimistiloista on sijoitettu avoimina aulatiloihin, joiden toteuttaminen edellytti arkkitehtonisten ratkaisujen perustelua toiminnallisella palomitoituksella. Suuremmat tilat mahdollistavat lukion opiskelijamäärän kasvattamisen, ja kurssitarjontaa voidaan lisätä ja monipuolistaa. Joustavasti muuntautuvat tilat soveltuvat erinomaisesti erilaisten tapahtumien järjestämiseen.

Palvelumme projektissa

KK-Palokonsultti Oy on laatinut kohteeseen paloteknisen suunnitelman, palokatkosuunnitelman ja asiantuntijalausuntoja, sekä konsultoinut arkkitehtejä ja muita suunnittelijoita hankkeen suunnittelu- ja rakentamisvaiheissa. Kohteen suurin kolmikerroksinen palo-osasto (noin 3300 m2), joka ylittää taulukkomitoituksen salliman enimmäiskoon (1200 m2), on perusteltu paloteknisessä suunnitelmassa toiminnallisella palomitoituksella (vertailuperiaate). Vastaavalla tavalla on myös osoitettu, että sprinklatun rakennuksen maantasokerroksen hirsirakenteisen ulkoseinän pinnoilta ei vaadita palosuojakäsittelyä. Poikkeamista huolimatta rakennuksen kokonaispaloturvallisuuden on voitu todeta olevan vähintään taulukkomitoituksen paloturvallisuustason mukainen tai parempi.

Monio pähkinänkuoressa

Monion urakoitsijana toimii Lujatalo Oy. Hanke toteutetaan kokonaishintaurakkana eli perinteisenä kilpailu-urakkana, jonka Lujatalo voitti keväällä 2021. Lujatalolle hanke on ensimmäinen kohde, jossa on hybridirunko ja hirsijulkisivu. Tuusulan kunnan tilapalveluiden tilaaman hankkeen kustannukset ovat 27,2 miljoonaa euroa. Rakennuksen kokonaisala on 8773 m2. Monion arkkitehtisuunnittelusta vastaavat Kuutti Halinen ja Mikki Ristola (AOR Arkkitehdit Oy). Rakennustyöt ovat edenneet aikataulun mukaisesti. Monion on määrä valmistua kesään 2023 mennessä.

Lukio- ja kulttuuritalo Monio kartalla

AAA - Korkein luottoluokitus 2023 Dun & Bradstreet alhaisin riskiluokka 2023 Bureau Veritas ISO 9001 & ISO 14001 RALA pätevyys Vastuu Groupin luotettava kumppani Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry:n jäsen