Pintaa syvemmälle

Laajempia artikkeleita ja syventävää tietoa muun muassa rakennuksien paloturvallisuudesta, tulipalojen simuloinnista, toiminnallisesta palomitoituksesta ja muusta paloturvallisuussuunnittelusta. 

Puurakentamisen paloturvallisuus

Puurakentaminen on vahvassa nousussa, ja sen katsotaan olevan avainasemassa suomalaisen metsäteollisuuden rakennemuutoksen tukemisessa ja kansainvälisen kilpailukyvyn varmistamisessa. Suuren mittakaavan teollinen puurakentaminen tulee siis lähivuosina lisääntymään merkittävästi. Vaan miten on puutalon paloturvallisuuden laita?
Palosimulointi on yksi tärkeimmistä toiminnallisen palomitoituksen menetelmistä. Palosimuloinnin avulla analysoidaan muun muassa palon ja savun leviämistä, rakenteisiin kohdistuvaa lämpörasitusta, ja palavan tilan olosuhteita, kuten näkyvyyttä, lämpötilaa ja lämpösäteilyn voimakkuutta. Kun palosimulointiin yhdistetään poistumissimulointi, varmistutaan myös kohteen poistumisturvallisuudesta.
Toiminnallinen palomitoitus ottaa huomioon rakennuksen suunnitellun käyttöiän aikana todennäköisesti esiintyvät palotilanteet ja niistä aiheutuvat palokuormat ja palokuormien todelliset sijainnit. Toiminnallinen paloturvallisuussuunnittelu takaa vaatimusten mukaisen, tai jopa vaatimuksia paremman paloturvallisuustason.