Pintaa syvemmälle

Laajempia artikkeleita ja syventävää tietoa muun muassa rakennuksien paloturvallisuudesta, tulipalojen simuloinnista, toiminnallisesta palomitoituksesta ja muusta paloturvallisuussuunnittelusta. 

Toiminnallisen palomitoituksen vaikutus hiilijalanjälkeen

Rakennusmateriaalit ja rakentaminen vastaavat merkittävästä osasta rakennuksen elinkaaren aikaisista hiilidioksidipäästöistä. Rakennusten energiatehokkuuden parantuessa niiden suhteellinen osuus tulee kasvamaan vielä lisää.

Rakennusmateriaalien ja -tuotteiden hiilidioksidipäästöjä voidaan leikata optimoimalla ja vähentämällä niiden käyttöä toiminnallisen palomitoituksen avulla. Lue artikkeli

Rakennusmateriaalien ja -tuotteiden hiilidioksidipäästöjä voidaan leikata optimoimalla ja vähentämällä niiden käyttöä toiminnallisen palomitoituksen avulla.

Puurakentaminen on vahvassa nousussa, ja sen katsotaan olevan avainasemassa suomalaisen metsäteollisuuden rakennemuutoksen tukemisessa ja kansainvälisen kilpailukyvyn varmistamisessa. Suuren mittakaavan teollinen puurakentaminen tulee siis lähivuosina lisääntymään merkittävästi. Vaan miten on puutalon paloturvallisuuden laita? Lue artikkeli

Puurakentaminen on vahvassa nousussa, ja sen katsotaan olevan avainasemassa suomalaisen metsäteollisuuden rakennemuutoksen tukemisessa ja kansainvälisen kilpailukyvyn varmistamisessa. Suuren mittakaavan teollinen puurakentaminen tulee siis lähivuosina lisääntymään merkittävästi. Vaan miten on puutalon paloturvallisuuden laita?
Palosimulointi on yksi tärkeimmistä toiminnallisen palomitoituksen menetelmistä. Palosimuloinnin avulla analysoidaan muun muassa palon ja savun leviämistä, rakenteisiin kohdistuvaa lämpörasitusta, ja palavan tilan olosuhteita, kuten näkyvyyttä, lämpötilaa ja lämpösäteilyn voimakkuutta. Kun palosimulointiin yhdistetään poistumissimulointi, varmistutaan myös kohteen poistumisturvallisuudesta. Lue artikkeli
Palosimulointi on yksi tärkeimmistä toiminnallisen palomitoituksen menetelmistä. Palosimuloinnin avulla analysoidaan muun muassa palon ja savun leviämistä, rakenteisiin kohdistuvaa lämpörasitusta, ja palavan tilan olosuhteita, kuten näkyvyyttä, lämpötilaa ja lämpösäteilyn voimakkuutta. Kun palosimulointiin yhdistetään poistumissimulointi, varmistutaan myös kohteen poistumisturvallisuudesta.
Toiminnallinen palomitoitus ottaa huomioon rakennuksen suunnitellun käyttöiän aikana todennäköisesti esiintyvät palotilanteet ja niistä aiheutuvat palokuormat ja palokuormien todelliset sijainnit. Toiminnallinen paloturvallisuussuunnittelu takaa vaatimusten mukaisen, tai jopa vaatimuksia paremman paloturvallisuustason. Lue artikkeli 
Toiminnallinen palomitoitus ottaa huomioon rakennuksen suunnitellun käyttöiän aikana todennäköisesti esiintyvät palotilanteet ja niistä aiheutuvat palokuormat ja palokuormien todelliset sijainnit. Toiminnallinen paloturvallisuussuunnittelu takaa vaatimusten mukaisen, tai jopa vaatimuksia paremman paloturvallisuustason.
Taulukkomitoitus perustuu rakennusten käyttötarkoituksen mukaiseen jaotteluun ja ennalta määritettyihin palokuormaryhmiin, sekä rakennusosien palo-ominaisuuksien testaukseen ja luokitukseen eurooppalaisten EN-standardien mukaisesti. Taulukkomitoitusta käytettäessä rakennuksen katsotaan täyttävän olennaiset tekniset paloturvallisuusvaatimukset, kun se täyttää paloturvallisuusasetuksessa annetut luokka- ja lukuarvot. Lue artikkeli 
Taulukkomitoitus perustuu rakennusten käyttötarkoituksen mukaiseen jaotteluun ja ennalta määritettyihin palokuormaryhmiin, sekä rakennusosien palo-ominaisuuksien testaukseen ja luokitukseen eurooppalaisten EN-standardien mukaisesti. Taulukkomitoitusta käytettäessä rakennuksen katsotaan täyttävän olennaiset tekniset paloturvallisuusvaatimukset, kun se täyttää paloturvallisuusasetuksessa annetut luokka- ja lukuarvot.

Suojautuminen tulipaloa vastaan on olennainen osa henkilö- ja omaisuusvahinkojen riskienhallintaa ja välttämätöntä henkilöturvallisuuden, tärkeiden tietojen ja liiketoimintojen jatkuvuuden kannalta. Automaattisen sammutuslaitteiston tehtävänä on havaita rakennuksen sisä- tai ulkopuolella syttynyt tulipalo, lähettää hälytys pelastusviranomaisille ja hillitä paloa suihkuttamalla paloalueelle sammutetta. Lue artikkeli 

Suojautuminen tulipaloa vastaan on olennainen osa henkilö- ja omaisuusvahinkojen riskienhallintaa ja välttämätöntä henkilöturvallisuuden, tärkeiden tietojen ja liiketoimintojen jatkuvuuden kannalta. Automaattisen sammutuslaitteiston tehtävänä on havaita rakennuksen sisä- tai ulkopuolella syttynyt tulipalo, lähettää hälytys pelastusviranomaisille ja hillitä paloa suihkuttamalla paloalueelle sammutetta.