Paloturvallisuusasetuksen muutosasetus voimaan 1.1.2021

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta (848/2017) tuli voimaan 1.1.2018. Nyt tehdyt muutokset toteuttavat osaltaan hallitusohjelman kirjauksia, jotka koskevat puurakennusten paloturvallisuutta sekä rakentamissäädösten tarkastelua maatalouden kilpailukyvyn kannalta. Asetukseen tehtiin myös muita muutoksia ja tarkistuksia, jotka liittyvät sen soveltamisesta aiheutuviin kustannuksiin ja säädösten tulkintaan.

Muutoksilla edistetään palomääräysten materiaalineutraaliutta, pienennetään rakentamiskustannuksia sekä selkeytetään määräysten tulkintaa ja ne helpottavat muun muassa puujulkisivujen sekä suurehkojen hirsirakenteisten ja massiivipuuseinäisten rakennusten suunnittelua. Myös rakennusten alapohjien osiinjaon vaatimuksia on lievennetty ja kasvihuonekasvatusta helpotettu.

Paloturvallisuusasetuksen 848/2017 muutosasetus on julkaistu 2.12.2020 ja se tulee voimaan 1.1.2021. KK-Palokonsultti Oy on ollut aktiivisesti vaikuttamassa asetuksen päivitystyöhön. Löydät asetusmuutoksen perustelumuistioineen ympäristöministeriön verkkosivulta. Lue ympäristöministeriön tiedote ”Muutoksia rakennusten paloturvallisuusmääräyksiin” täältä.