Palotutkimuksen päivät 2023

Joka toinen vuosi järjestettävillä kaksipäiväisillä Palotutkimuksen päivillä esitellään kattavasti kotimaisia ja kansainvälisiä palotutkimuksen saavutuksia. Palotutkimuksen päiviä on järjestetty vuodesta 1999 alkaen. Tänä vuonna Palotutkimuksen päivät järjestetään Helsingissä 5.-6.9.2023.

Palotutkimuksen päivät kokoaa yhteen pelastus- ja rakennusalasta tutkijat, asiantuntijat, opiskelijat, tiedon tuottajat sekä tutkimustietoa hyödyntävät organisaatiot.  Päivien tämänvuotiset teemat ovat tiedolla johtaminen ja pelastustoimen kehittäminen, asumisturvallisuus, mallinnus ja simulointi sekä työturvallisuus ja metsäpalot. Tapahtuman järjestää Palotutkimusraati ry.

KK-Palokonsultti Oy:n palotekninen suunnittelija Timo Rantamäki esiintyy tapahtumassa sen molempina päivinä. Tiistaina 5.9. Rantamäki puhuu ”Tiedolla johtaminen ja pelastustoimen kehittäminen” -teeman alla aiheesta ”Paloriskin tilastopohjaisten tietojen päivitys”. Luento pohjautuu Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön viime vuonna julkaisemaan samannimiseen tutkimusraporttiin. Rantamäki toteutti tutkimuksen KK-Palokonsultti Oy:n projektina ja se on julkaistu SPEK tutkii -julkaisusarjassa.

Rantamäen tutkimusraportti päivitti VTT:n vuonna 2009 julkaiseman Paloriskin arvioinnin tilastopohjaiset tiedot -raportin riskianalyysien lähtötiedot käyttäen aineistona lähinnä vuosina 2014-2020 tapahtuneita rakennuspaloja ja rakennuspalovaaroja. Käytännön tasolla päivitys on parantanut riskiarvioiden luotettavuutta varmistamalla, että palosuunnittelussa käytettävät lähtötiedot vastaavat nykyhetkeä.

Keskiviikkona 6.9. Rantamäki luennoi teeman ”Mallinnus ja simulointi” alla aiheesta ”Kauppakeskusten ohjeelliset ja todelliset henkilötiheydet Suomessa ennen koronapandemiaa ja sen aikana”. Luento perustuu Timo Rantamäen International Master of Science in Fire Safety Engineering (IMFSE) -koulutusohjelman opinnäytetyöhön ”Prescriptive and actual occupant load of business premises in Finland before and during covid19” jossa tutkittiin, miten suomalaisista kauppakeskuksista mitatut todelliset henkilömäärät vertautuvat ympäristöministeriön perustelumuistiossa annettuihin arvoihin. Rantamäen opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä KK-Palokonsultti Oy:n kanssa.

Lisätietoja

Palotutkimuksen päivät 5.-6.9.2023 Helsingissä