Koulutukset ja luennot

Seuraamme lainsäädäntömuutosten ja uusien innovaatioiden vaikutuksia paloturvallisuutta edistäviin ratkaisuihin kaikkialla maailmassa. Ylläpidämme osaamistamme jatkuvalla sisäisellä ja ulkoisella kouluttautumisella. Olemme aktiivisesti yhteydessä koti- ja ulkomaisiin paloturvallisuuden asiantuntijoihin. Jaamme korkeatasoista osaamistamme luennoimalla ja kouluttamalla paloturvallisuuden ammattilaisia ja alan opiskelijoita.   

Pyrimme välittämään tietoa paloalan säädösten muutoksista ja niiden käytännön vaikutuksesta paloturvallisuuden kenttään toimimalla jatkuvassa yhteistyössä alan tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa. Toimimme aktiivisesti kotimaisen lainsäädännön ja ohjeistuksen asiantuntijaryhmissä, osallistumme asiantuntijoina erilaisiin koulutustilaisuuksiin ja seminaareihin, sekä levitämme paloturvallisuuden tietämystä yrityksille, yhdistyksille ja kaikille muillekin kiinnostuneille.

Koulutukset ja seminaarit

Järjestämme koulutuksia ja täsmäluentoja alan ammattilaisille kuten arkkitehdeille, rakennustuoteteollisuudelle, viranomaisille ja alan opiskelijoille. Luentoaiheitamme ovat olleet esimerkiksi:

  • puurakentamisen paloturvallisuus
  • toiminnallinen paloturvallisuussuunnittelu
  • poistumisturvallisuus
  • rakenteellinen paloturvallisuus
  • käytännön paloturvallisuusratkaisut ja ylläpito kiinteistöjen paloturvallisuudessa
  • määräysten ja asetusten soveltaminen ja tulkinta
  • tulityökortti- ja työturvallisuuskorttikoulutukset
  • paloturvallisuuden standardisointi
  • eristeteollisuuden koulutukset

Olemme järjestäneet koulutuksia niin yrityksissä, alan seminaareissa kuin oppilaitoksissa. Kouluttajamme ovat olleet tuttu näky muun muassa Aalto-yliopiston luentosaleissa. Asiantuntijamme ovat luennoineet paloturvallisuudesta sekä kotimaassa että ulkomailla.

Jos koulutuksen järjestäminen on yrityksellesi ajankohtaista, ota yhteyttä ja pyydä meiltä tarjous. Tarvittaessa räätälöimme juuri sinun yrityksesi tarpeisiin sopivan koulutuspaketin. Tarjouspyynnöt voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen info@kk-palokonsultti.com.

Oppimateriaalit ja oppaat

Tuotamme oppilaitoksille ja yrityksille koulutus- ja oppimateriaalia, käyttöoppaita, käsikirjoja ja paloturvallisuuteen liittyvää ohjeistusta. Materiaali soveltuu usein erinomaisesti myös taustatiedoksi viranomaisille. Tuotamme myös kansainvälisille markkinoille kohdennettua kirjallista materiaalia yhteistyössä ulkomaisten asiantuntijoiden kanssa.

Fire Safe Use of Wood in Buildings

Fire Safe Use of Wood in Buildings: Global Design Guide, opastaa paloturvallisten puurakennusten suunnitteluun ja rakentamiseen Fire Safe Use of Wood (FSUW) -asiantuntijaverkoston parhaan mahdollisen tiedon pohjalta kehittämin opein. KK-Palokonsultti Oy:n puurakentamisen paloturvallisuuteen syvällisesti perehtynyt Esko Mikkola oli mukana laajassa ja asiantuntevassa kansainvälisessä kirjoittajakaartissa.

Andrew Buchananin ja Birgit Östmanin toimittama 486-sivuinen kirja julkaistiin heinäkuun lopulla 2022. Kirjan julkaisija on CRC Press (Taylor & Francis Group) ja sen sähköinen CC BY-NC-ND 4.0 -lisenssillä julkaistu Open Access -versio (ISBN 9781003190318) on kopioitavissa netistä. Sähköinen versio on maksuton. Kirjasta on saatavilla myös painettu kovakantinen versio.

Paloturvallinen puutalo

Puuinfo julkaisi Paloturvallinen puutalo -oppaan ensimmäisen painoksen maaliskuussa 2018. Ensimmäinen painos perustui vuodenvaihteessa 2018 voimaan astuneisiin paloturvallisuusmääräyksiin. Kiitelty opas oli rakennusinsinööri Tero Lahtelan käsialaa. Suomen Metsäsäätiön rahoittaman oppaan laatimista ohjasivat Esko Mikkola KK-Palokonsultti Oy:stä sekä puutuoteteollisuuden edustajista koottu ohjausryhmä. Ensimmäinen painos perustui vuodenvaihteessa 2018 voimaan astuneisiin paloturvallisuusmääräyksiin.

Oppaan vuonna 2021 julkaistuun toiseen painokseen on päivitetty vuoden 2021 alussa voimaan tulleet asetusmuutokset (927/2020) ja siihen on tehty muitakin täsmennyksiä, joita vuosien varrella on tullut esille. Toisen painoksen päivitystyön rahoittivat Puutuoteteollisuus ry ja ympäristöministeriö.

Lisätietoja oppaasta löydät Puuinfon sivuilta. Samalta sivulta voit ladata maksutta oppaan itsellesi.

Puukerrostalon palotekniikka

Puukerrostalon palotekniikka -asiantuntijaselvitys toteutettiin Karelia ammattikorkeakoulun ja KK-Palokonsultti Oy:n yhteistyönä. Julkaisun tavoitteena on auttaa lukijaa ymmärtämään puurakenteiden paloteknisiä ominaisuuksia sekä palosuojaukseen vaikuttavia määräyksiä ja siten välttämään tyypillisiä suunnittelu- ja rakennusvirheitä. Julkaisu on tuotettu osana Puurakentamisen osaamisen siirto sekä Teollisen rakentamisen ratkaisut -hankkeita.

(Mikkola E., Holopainen S., (2017). Puukerrostalon palotekniikka. Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C, Raportteja: 46, Karelia-ammattikorkeakoulu. URN:ISBN:978-952-275-246-8)

Tutustu Puukerrostalon palotekniikka -kirjaan ( 4,65 Mt)