Koulutukset ja luennot

Seuraamme lainsäädäntömuutosten ja uusien innovaatioiden vaikutuksia paloturvallisuutta edistäviin ratkaisuihin kaikkialla maailmassa. Ylläpidämme osaamistamme jatkuvalla sisäisellä ja ulkoisella kouluttautumisella. Olemme aktiivisesti yhteydessä koti- ja ulkomaisiin paloturvallisuuden asiantuntijoihin. Jaamme korkeatasoista osaamistamme luennoimalla ja kouluttamalla paloturvallisuuden ammattilaisia ja alan opiskelijoita.   

Pyrimme välittämään tietoa paloalan säädösten muutoksista ja niiden käytännön vaikutuksesta paloturvallisuuden kenttään toimimalla jatkuvassa yhteistyössä alan tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa. Toimimme aktiivisesti kotimaisen lainsäädännön ja ohjeistuksen asiantuntijaryhmissä, osallistumme asiantuntijoina erilaisiin koulutustilaisuuksiin ja seminaareihin, sekä levitämme paloturvallisuuden tietämystä yrityksille, yhdistyksille ja kaikille muillekin kiinnostuneille.

Koulutukset ja seminaarit

Järjestämme koulutuksia ja täsmäluentoja alan ammattilaisille kuten arkkitehdeille, rakennustuoteteollisuudelle, viranomaisille ja alan opiskelijoille. Luentoaiheitamme ovat olleet esimerkiksi:

  • puurakentamisen paloturvallisuus
  • toiminnallinen paloturvallisuussuunnittelu
  • poistumisturvallisuus
  • rakenteellinen paloturvallisuus
  • käytännön paloturvallisuusratkaisut ja ylläpito kiinteistöjen paloturvallisuudessa
  • määräysten ja asetusten soveltaminen ja tulkinta
  • tulityökortti- ja työturvallisuuskorttikoulutukset
  • paloturvallisuuden standardisointi
  • eristeteollisuuden koulutukset

Olemme järjestäneet koulutuksia niin yrityksissä, alan seminaareissa kuin oppilaitoksissa. Kouluttajamme ovat olleet tuttu näky muun muassa Aalto-yliopiston luentosaleissa. Asiantuntijamme ovat luennoineet paloturvallisuudesta sekä kotimaassa että ulkomailla.

Jos koulutuksen järjestäminen on yrityksellesi ajankohtaista, ota yhteyttä ja pyydä meiltä tarjous. Tarvittaessa räätälöimme juuri sinun yrityksesi tarpeisiin sopivan koulutuspaketin. Tarjouspyynnöt voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen info@kk-palokonsultti.com.

Oppimateriaalit ja oppaat

Tuotamme oppilaitoksille ja yrityksille koulutus- ja oppimateriaalia, käyttöoppaita, käsikirjoja ja paloturvallisuuteen liittyvää ohjeistusta. Materiaali soveltuu usein erinomaisesti myös taustatiedoksi viranomaisille. Tuotamme myös kansainvälisille markkinoille kohdennettua kirjallista materiaalia yhteistyössä ulkomaisten asiantuntijoiden kanssa.

Puukerrostalon palotekniikka

Puukerrostalon palotekniikka -asiantuntijaselvitys toteutettiin Karelia ammattikorkeakoulun ja KK-Palokonsultti Oy:n yhteistyönä. Julkaisun tavoitteena on auttaa lukijaa ymmärtämään puurakenteiden paloteknisiä ominaisuuksia sekä palosuojaukseen vaikuttavia määräyksiä ja siten välttämään tyypillisiä suunnittelu- ja rakennusvirheitä. Julkaisu on tuotettu osana Puurakentamisen osaamisen siirto sekä Teollisen rakentamisen ratkaisut -hankkeita.

(Mikkola E., Holopainen S., (2017). Puukerrostalon palotekniikka. Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C, Raportteja: 46, Karelia-ammattikorkeakoulu. URN:ISBN:978-952-275-246-8)

Tutustu Puukerrostalon palotekniikka -kirjaan ( 4,65 Mt)

Paloturvallinen puutalo

Puuinfo julkaisi maaliskuussa 2018 Paloturvallinen puutalo -ohjeen, joka perustui vuodenvaihteessa 2018 voimaan astuneisiin uusiin paloturvallisuusmääräyksiin. Oppaan on kirjoittanut rakennusinsinööri Tero Lahtela Insinööritoimisto Lahtela Oy:stä, ja sen laatimista ohjasivat Esko Mikkola KK-Palokonsultti Oy:stä sekä puutuoteteollisuuden edustajista koottu ohjausryhmä. Oppaan rahoitti Suomen Metsäsäätiö.

Opas antaa käytännönläheisiä neuvoja ja ohjeita paloturvallisen puurakennuksen suunnitteluun ja havainnollistaa puun käyttöön liittyviä säädöksiä rakennusten paloturvallisuutta koskevassa asetuksessa. Ohjeessa käsitellään pääasiassa puisia asuin- ja toimitilarakennuksia.

Lisätietoja oppaasta löydät Puuinfon sivuilta. Samalta sivulta voit ladata oppaan itsellesi.