Suunnitteluprosessi

Olet varmaankin kuullut sanonnan "hyvin suunniteltu on puoliksi tehty". Olemme vuosien aikana kehittäneet ja hioneet suunnitteluprosessimme niin, että se huomioi projektin kaikki osa-alueet ja pienetkin yksityiskohdat isoa kuvaa koskaan kadottamatta. Prosessimme takaa nopean ja sujuvan yhteistyön, mittavat taloudelliset säästöt ja lopputuloksena korkealaatuiset suunnitelmat. 

Suunnitteluprosessimme

ALOITUS. Avoin vuoropuhelu. Perusteelliset lähtötiedot. Yhteinen tavoite.

VAIHTOEHDOT. Vaikuttaminen kustannusraameihin jo tässä vaiheessa. Kestävän kehityksen näkökulma.

SUUNNITTELU. Konkreettiset ratkaisut eri osapuolten arvioitavaksi.

HYVÄKSYTTÄMINEN. Sujuva yhteistyö viranomaisten kanssa rakennuslupavaiheessa.
VALVONTA. Suunnitelmien aktiivinen valvonta ja konsultointi tarvittaessa.

Suunnitteluprosessimme vaiheet

Aloitus

Projektin alussa käymme läpi arkkitehdin ja tilaajan toiveet kohteen yleisistä ratkaisuista. Tämän perusteella luomme kohteelle palotekniset päälinjat, ja laadimme suunnitteluryhmän ohjeistukseksi alustavan paloteknisen suunnitelman. Paras mahdollinen lopputulos saavutetaan, kun palotekninen suunnittelija otetaan mukaan rakennusprojektiin jo aivan sen alkuvaiheissa. Tällöin paloturvallisuusratkaisut pystytään optimoimaan rakennuksen paloluokan valinnasta lähtien, vältetään huonosti suunniteltuihin ratkaisuihin liittyvät ongelmat, ja varmistetaan projektin sujuvuus toteutusvaiheesta ylläpitoon saakka.

Vaihtoehdot

Projektin alkuvaiheessa (toki myös projektin myöhemmissä vaiheissa) paloteknisistä kysymyksistä voidaan esittää vaihtoehtoisia ratkaisumahdollisuuksia. Näin tilaaja ja muut suunnittelijat voivat valita tarpeisiinsa sopivimmat palotekniset ratkaisut. Tässä vaiheessa voidaan tuoda esille myös mahdolliset toiminnallisen palomitoituksen avulla toteutettavissa olevat säästökohteet.

Suunnittelu

Kohteen palotekniset ratkaisut esitellään pelastusviranomaiselle. Myös mahdolliset toiminnallisen palomitoituksen lähtötiedot hyväksytetään. Palotekninen suunnittelu ja mahdollinen toiminnallinen palomitoitus saatetaan loppuun sovittujen lähtötietojen perusteella. Suunnitelmia päivitetään tarpeen mukaan.

Hyväksyttäminen

Lopulliset päivitetyt palotekniset suunnitelmat ja toiminnalliset palomitoitukset esitellään ennen rakennusluvan hakemista pelastus- ja rakennusvalvontaviranomaiselle. Viranomaisten hyväksymät suunnitelmat ladataan Lupapiste-palveluun ja leimautetaan tarvittaessa. Joissain tapauksissa toiminnallinen palomitoitus tai kohdekohtaiset asiantuntijalausunnot hyväksytetään viranomaisilla vielä rakennusluvan hakemisen jälkeen. Tämä saattaa edellyttää rakentamisen aikaisen muutospiirustuksen (RAM) lisäämistä hankkeelle.

Valvonta

Palokonsultti valvoo kohteen paloteknistä toteutusta rakentamisvaiheessa, jotta palotekniset ratkaisut toteutetaan oikein ja suunnitelmien mukaisesti. Näin vältytään myöhemmin ilmeneviltä ongelmilta esimerkiksi rakennuksen käyttöönottovaiheessa. Rakentamisvaiheessa palokonsultti voi vielä auttaa urakoitsijaa työmaalla esiin tulevissa paloteknisissä kysymyksissä.