Tarkastus- ja valvontapalvelut

Kokeneen asiantuntijatarkastuksen ja rakentamisen aikaisen valvonnan avulla rakennushankkeen tilaaja ja pääurakoitsija pysyvät ajan tasalla asennustöiden suunnitelmien- ja vaatimustenmukaisuudesta. Vanhojen kiinteistöjen paloturvallisuustarkastukset kuvaavat paloturvallisuuden nykytilan ja luovat ratkaisumalleja havaittujen puutteiden korjaamiseksi. 

Rakentamisen aikainen asiantuntijavalvonta ja tarkastukset

Rakentamisen aikainen konsultointi ja valvonta ovat tärkeä osa palokonsultin työtä. Valvonnalla pystytään välttämään rakentamisen aikana sattuvia paloteknisten suunnitelmien toteuttamiseen liittyviä virheitä, ja varmistamaan rakentamisen sujuvuus aikataulujen mukaisesti.

Huolellisella valvonnalla ja testauksella vältytään myös turhilta lisäkustannuksilta, kuten viranomaisten edellyttämien tarkastusten yhteydessä havaittujen virheellisten toteutusten purkamiselta ja rakentamiselta uudestaan. Huonosti suunniteltu paloturvallisuus tai hyvistäkin suunnitelmista poikkeava virheellinen toteutus saattaa tulipalon sattuessa johtaa myös korvausvastuuseen tai vähentää vakuutuksesta saatavaa vahingonkorvausta.

Kiinteistön paloturvallisuustarkastus

Kokeneen paloturvallisuusasiantuntijan suorittaman kiinteistön paloturvallisuuden asiantuntijatarkastuksen avulla kiinteistön omistaja ja käyttäjät saavat luotettavaa tietoa kiinteistön paloturvallisuuden tilasta. Puolueeton tarkastus voidaan suorittaa joko kokonaisvaltaisesti kaikkiin kiinteistön paloturvallisuusratkaisuihin, tai rajata osa-alueisiin, esimerkiksi palo-osastointeihin. Avustamme paloturvallisuuden kuntoon saattamisessa havaittujen puutteiden osalta hyödyntäen kattavaa kokemustamme ja yhteistyöverkostoamme.

Palokatkotarkastukset

Kokeneen asiantuntijatarkastuksen avulla rakennushankkeen tilaaja ja pääurakoitsija saavat tiedon palokatkoasennusten suunnitelmien- ja vaatimustenmukaisuudesta. 

Suoritamme myös vanhojen rakennusten palokatkotarkastukset satojen kohteiden kokemuksella. Palokatkotarkastuksen avulla kiinteistön omistaja ja sen käyttäjät saavat tiedon kiinteistön palo-osastointien eri osa-alueiden nykytilasta.

Havaittujen puutteiden osalta avustamme palo-osastoinnin kuntoon saattamisessa hyödyntäen kattavaa kokemustamme ja yhteistyöverkostoamme. Käytettävissäsi on kattava palokatkoalan tuotetietämyksemme yhdistettynä 20 vuoden kokemukseemme palokatkojen toteutuksista. 

Sammutusjärjestelmien asennuksen valvonta

Sammutusjärjestelmän asennuksessa tehtyjä virheitä on vaikeaa havaita jälkeenpäin. Pahimmassa mahdollisessa tapauksessa virheet paljastuvat vasta palotilanteessa. Meiltä saat tarvittaessa sammutusjärjestelmän asennuksen valvonnan. Huolellisella valvonnalla pystytään välttämään suunnitelmien toteuttamiseen liittyviä virheitä, ja varmistamaan rakentamisen sujuvuus aikataulujen mukaisesti.