Toiminnallinen palomitoitus säästää kuluja ja ympäristöä

Toiminnallinen palomitoitus pienentää merkittävästi rakennushankkeen kustannuksia ja hiilijalanjälkeä. Sillä saadaan aikaan myös turvallisempi rakennus. Toiminnallinen palomitoitus auttoi vähentämään merkittävästi Herttoniemen jäähallin rakennuskustannuksia ja hiilijalanjälkeä, sanovat KK-Palokonsultti Oy:n toimitusjohtaja Kalervo Korpela ja johtava asiantuntija Satu Holopainen (kuva: Jouni Ranta).

Toiminnallinen palomitoitus pienentää merkittävästi rakennushankkeen kustannuksia ja hiilijalanjälkeä. Sillä saadaan aikaan myös turvallisempi rakennus.

Tätä mieltä on VRJ Groupin projektipäällikkö Henri Ala-Kotila, joka vastasi äskettäin Helsingin Herttoniemeen valmistuneen harjoitusjäähallin projektijohdosta. Toiminnallisen palomitoituksen suoritti kohteessa KK-Palokonsultti Oy.

”Toiminnallinen palomitoitus antoi mahdollisuuden poiketa taulukkomitoituksista, minkä ansiosta esimerkiksi seinien rakenteita voitiin keventää sekä vähentää palo-ovien ja palokatkojen määrää.”

”Näin säästettiin materiaaleja ja kustannuksia, mutta saatiin ennen kaikkea turvallisempi lopputulos, kun palo-osastointeja korvattiin automaattisella sammutusjärjestelmällä”, Ala-Kotila kertoo.

Optimaalinen mitoitus kuhunkin kohteeseen

KK-Palokonsultti Oy on maan johtava suunnittelutoimisto toiminnallisessa palomitoituksessa. Yrityksen johtava asiantuntija Satu Holopainen korostaa, että suunnittelussa haetaan aina kuhunkin kohteeseen parhaiten soveltuvat ratkaisut.

”Kohdekohtaisessa toiminnallisessa palosuunnittelussa rakennus mitoitetaan kestämään juuri kyseisen kohteen todennäköiset palotilanteet ja varmistetaan henkilöiden turvallinen poistuminen.”

Kohdekohtaisella mitoituksella vältytään tarpeettoman järeiltä ratkaisuilta, joita perinteisen taulukkomitoituksen mukainen palosuunnittelu usein aiheuttaa erityisesti sprinklatuissa rakennuksissa.

Kovaa osaamista vaativaa suunnittelua

Toiminnallinen palomitoitus on rautaista ammattitaitoa vaativaa suunnittelua, jossa hyödynnetään palo- ja poistumissimulointeja, laskennallista palomitoitusta ja riskianalyysejä.

”Simulointien avulla pystymme tarkastelemaan muun muassa rakenteiden palonkestoa, savunpoiston toimintaa ja sammutusjärjestelmien toimivuutta. Myös palon aikana vallitsevia olosuhteita ja poistumisturvallisuus voidaan mallintaa”, Holopainen sanoo.

Uudiskohteiden ohella toiminnallista palomitoitusta hyödynnetään myös peruskorjaus- ja tilamuutoshankkeissa. Tästä on kyse VRJ Groupin ja KK-Palokonsultti Oy:n seuraavassa yhteisessä hankkeessa, jossa Helsingin Kivikon vanha hiihtohalli muutetaan jäähalliksi.

”Toiminnallisen palomitoituksen avulla tässäkin kohteessa voidaan säästää materiaaleja ja kustannuksia korvaamalla palo-osastointeja sprinklereillä ja vähentämällä kantavien rakenteiden palosuojausta”, Henri Ala-Kotila sanoo.

(Artikkeli on aiemmin julkaistu mainoksena Rakennuslehden numerossa 16/2024)

Toiminnallinen palomitoitus säästää kuluja ja ympäristöä