Toiminnallinen palomitoitus vähentää rakennuskustannuksia

KK-Palokonsultti Oy:n Satu Holopainen ja Kalervo Korpela kertovat Rakennuslehden 22.4.2022 ilmestyneessä numerossa toiminnallisen palomitoituksen vaikutuksesta rakentamisen kustannuksiin ja rakennuksen hiilijalanjälkeen. 

Rakennuslehden ytimekäs artikkeli keskittyy kohdekohtaisen toiminnallisen palosuunnittelun periaatteeseen ja sen tuomiin etuihin perinteiseen taulukkomitoituksen mukaiseen palosuunnitteluun verraten. Tiivistäen artikkelissa todetaan, että varhaisessa suunnitteluvaiheessa tehty toiminnallinen palomitoitus pienentää rakennushankkeen kustannuksia ja hiilijalanjälkeä, ja lisäksi kohdekohtaisella suunnittelulla saadaan aikaan turvallisempia rakennuksia.

Rakennuslehden artikkeli on lehden julkaisijan Sanoma Tekniikkajulkaisut Oy:n tuottamaa kaupallista sisältöä ja luettavissa painetun Rakennuslehden ja sen sähköisen näköislehden lisäksi Rakennuslehden nettisivuilta.

KK-Palokonsultti Oy

KK-Palokonsultti on toiminnallisessa palomitoituksessa maan johtava paloturvallisuuden suunnittelutoimisto. Kohdekohtaisessa toiminnallisessa palomitoituksessa hyödynnetään palo- ja poistumissimulointeja, laskennallista palomitoitusta sekä riskianalyysejä. Palosimuloinnilla tarkastellaan muun muassa rakenteiden palonkestoa, savunpoiston toimintaa, sammutusjärjestelmien toimivuutta ja palon aikana vallitsevia olosuhteita.

Poistumissimuloinnilla mallinnetaan ihmisten käyttäytymistä palossa. Simuloinnilla voidaan havaita poistumisteille mahdollisesti syntyvät ruuhkat ja muut poistumisen esteet, ja varmistua näin poistumisturvallisuudesta.

Kuvassa: KK-Palokonsultti Oy:n toimitusjohtaja Kalervo Korpela ja johtava asiantuntija Satu Holopainen Länsimetron työmaalla. Holopainen ja Korpela vastaavat paloturvallisuussuunnittelusta ja toiminnallisesta palomitoituksesta Länsimetron kakkosvaiheessa, jossa turvallisuusasioihin on kiinnitetty erityistä huomiota (kuva: Jouni Rauha).