fbpx
Esko Mikkola, KK-Palokonsultti Oy

Esko Mikkola

Johtava asiantuntija

TkT, sovellettu fysiikka ja materiaalifysiikka, sekä FISE poikkeuksellisen vaativa -pätevyysluokan paloturvallisuussuunnittelijan pätevyys. Paloturvallisuuden tutkimusta ja kehitystä vuodesta 1985 alkaen. Sovelluskohteina ovat olleet tuotteiden paloturvallisuus (rakennukset, laivat, junat), testimenetelmien kehittäminen, palo-ominaisuuksien analyysit (syttyvyys, lämmöntuotto, savuntuotto, myrkyllisyys) sekä määräysten ja ohjeiden kehittäminen. Erityisosaamisena kokonaisuuksien paloriskien arviointi (muun muassa puurakentaminen, maanalainen rakentaminen, ja materiaalien ja tuotevaihtoehtojen vertailut).

  • Kansainvälisiä tehtäviä: EU:n Komission paloeksperttiryhmän (EGF) jäsen 1995 alkaen, osallistuminen paloalan standardisointityöhön, tutkimusprojektien koordinointia ja Fire and Materials lehden neuvottelukunnan jäsenyys.
  • Kotimaisia tehtäviä: Osallistuminen rakennustuotteita koskevaan palostandardisointiin (kansallisen komitean puheenjohtaja 2000-2011), Palotutkimusraadin johtokunnan jäsenyys (1990-2005), palotutkimuksen ja projektien koordinointia. E1 määräysten ja ohjeiden sekä uuden asetuksen kehittämistä, soveltamista ja tulkintaa yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Kokemusta myös koulutustoiminnasta, opinnäytetöiden ohjauksesta (diplomitöitä ja väitöskirjoja) sekä esimiestehtävistä.