Tutkimus ja tuotekehitys

Olemme tuoneet palo-osaamista useisiin rakennustuoteteollisuuden tuotekehityshankkeisiin, niin materiaalien palokäyttäytymisen kuin polttokokeiden suunnittelun osalta. Asiantuntijoillamme on vankkaa kokemusta vaativasta palotekniikkaan liittyvästä tutkimus- ja tuotekehitystyöstä. Olemme toteuttaneet runsaasti tutkimuksia ja selvityksiä myös tilaustöinä, ja osallistuneet alan standardisointiin ja palomääräysten kehitykseen tuottamalla perusteita määräysten pohjaksi. 

Aloitteet tutkimus- ja tuotekehitysprojekteihimme saamme usein asiakkailta, mutta teemme paljon tutkimus- ja tuotekehitystyötä myös omien ideoidemme pohjalta. Osaan tutkimus- ja tuotekehitysprojekteistamme olemme saaneet julkista rahoitusta, mutta hyvin suuren osan projekteistamme rahoitamme itse. Haemme jatkuvasti lahjakkaita alan opiskelijoita opinnäytetyöntekijöiksi.

Tutkimusprojektit

Monella asiantuntijoistamme on pitkä työhistoria tutkimustyön parissa, esimerkiksi Aalto-yliopistolla tai VTT:llä.  Näin ollen toteutamme tutkimusprojekteja vankalla osaamisella. Muutamia esimerkkejä viime vuosien tutkimusprojekteistamme ovat

  • osastoivia rakenteita ja lämmöneristeiden käyttöä koskevat lausunnot
  • rakentamista koskevien palomääräysten ja ohjeiden uudistaminen -hanke (2016): ulkoseinien lämmöneristys, palon leviämisen estäminen osastoista ja luokitukseen perustuvan mitoituksen laajennus
  • teräsrakenteiden lämpenemiseen ja palosuojaukseen liittyvä tutkimus
  • puu- ja teräsrakenteiden palosuojaukseen liittyvä tutkimus
  • osallistuminen useisiin puutalokonseptien kehitysprojekteihin, muun muassa puisten parkkihallien kehityshankkeeseen
  • toiminnallisen palosuunnittelun kehitystyöhön osallistuminen.

Tutkimustyömme panos paloturvallisuuteen liittyvien määräysten kehitykseen on ollut erittäin merkittävä. Olemme vuosien aikana teettäneet myös lukuisia opinnäytetöitä.

Viimeisimmät opinnäytetyöt ovat olleet Aalto-yliopistossa joulukuussa 2021 hyväksytty Eemeli Könkkölän maisterivaiheen opinnäytetyö Effect of performance-based fire safety design on building’s carbon footprint, joka perehtyy toiminnallisen palomitoituksen vaikutukseen rakennusten hiilijalanjäljessä, sekä keväällä 2022 julkaistu Timo Rantamäen Lundin yliopistoon tehty IMFSE-koulutusohjelman opinnäytetyö Prescriptive and actual occupant load of business premises in Finland before and during covid19, jossa selvitetään henkilötiheyksien määritystä Suomessa ja muissa maissa, verrataan suomalaisista kauppakeskuksista mitattuja henkilömääriä paloturvallisuusasetuksen perustelumuistion henkilötiheysarvoihin ja analysoidaan henkilötiheyden vaikutusta poistumisturvallisuuteen.

Tällä hetkellä (elokuu 2022) käynnissä on väitöskirjatutkimus, jonka aiheena on uusien materiaalimallien kehittäminen palon leviämisen simulointiin.

Tuotekehitysprojektit

Useimmat tuotekehitysprojektimme käynnistyvät rakennusalan tuotteita suunnittelevan, valmistavan tai maahantuovan yrityksen aloitteesta: yritys ottaa yhteyttä ja esittelee tuotekonseptinsa tai kertoo tuotteen tai sen prototyypin paloturvallisuuteen liittyvistä ongelmista. Usein halutaan esimerkiksi tietää, miten tuotetta pitäisi muuttaa, että se täyttäisi tavoiteltavan rakennustuotteen paloteknisen vaatimustason. Näissä tapauksissa tarjoamme valmistajalle teoriatason paloturvallisuuteen vaikuttavaa konsultointia tai suosittelemme tuotteen tarkempaan tutkimukseen perustuvia konkreettisia toimenpiteitä.

Toimeksiannon saatuamme voimme tutkia, täyttääkö tuote tai sen prototyyppi nykymuodossaan siihen sovellettavien määräysten ja suunnitellun paloteknisen vaatimustason. Tutkimus voidaan toteuttaa esimerkiksi simuloimalla, miten tuotteen rakenne ja materiaalit käyttäytyvät tulipalossa, ja tutkimalla täyttyvätkö tuotteelle asetetut palotekniset vaatimukset.

Tuotteen ja sen paloteknisen käyttäytymisen analysoituamme suosittelemme valmistajalle toimenpiteitä, joilla voidaan nostaa tuotteen paloteknistä toimivuutta. Kerromme oman näkemyksemme siitä, mikä tuotteessa tai sen osassa vaikuttaa paloturvallisuuteen, mihin tuotekehityksessä kannattaa puutteiden osalta keskittyä ja mitkä asiat voi mielestämme jättää huomioimatta.

Rakennusosien ja rakennustarvikkeiden luokitus

Rakennusosien ja rakennustarvikkeiden luokitus määräytyy Euroopan komission määrittämän eurooppalaisen luokitusjärjestelmän mukaisesti. Luokituksessa käytetään eurooppalaisia (EN) luokitus- ja testistandardeja. Luokkavaatimuksen täyttyminen on osoitettava kokeellisesti, laskennallisesti, yhdistämällä koe- ja laskennalliset tulokset tai käyttämällä hyväksyttävää taulukkomitoitusta. Luokkavaatimuksen mukaisuus määräytyy standardisoidun lämpötila-aikakäyrän perusteella.

Rakennustarvikkeen paloteknisen käyttäytymisen luokka määritetään polttokokeilla, joissa mitataan tuotteen palamattomuusominaisuutta, lämpöarvoa, tuotteen ominaisuutta palon levittämiseen edelleen, savunmuodostusta, syttyvyyttä, liekehtivien pisaroiden tai osien muodostumista, ja materiaalien taipumusta kytevään paloon. Rakenteiden palokestävyyden kokeissa mitataan kantavuutta, tiiviyttä, eristävyyttä ja suojaavia ominaisuuksia. Rakenteiden palonkestävyyksiä voidaan määrittää myös Eurokoodi-suunnittelustandardien mukaisilla laskentamenetelmillä.

Tarvittaessa valmennamme tuotteen valmistajaa luokitustestaukseen mahdollisimman laajan luokituksen pätevyysalueen saamiseksi, koska testauslaitokset eivät tätä useinkaan tee, ja avustamme tuotteiden luokitukseen tähtäävien koejärjestelyjen suunnittelussa.

Lue lisää palveluistamme tuoteteollisuudelle