Fire Safe Use of Wood in Buildings: Global Design Guide

Kesän kirjauutuus, Fire Safe Use of Wood in Buildings – Global Design Guide, opastaa paloturvallisten puurakennusten suunnitteluun ja rakentamiseen puurakentamisen paloturvallisuuteen keskittyvän Fire Safe Use of Wood (FSUW) -asiantuntijaverkoston parhaan mahdollisen tiedon pohjalta kehittämin opein.

Puurakennuksen paloturvallisuuteen keskittyvän uutuuskirjan sisältö perustuu uusimpaan tieteelliseen tietoon, ajantasaisiin standardeihin ja suunnitteluohjeisiin, kuten eurooppalaisen Eurokoodi 5 -suunnittelustandardin puurakennuksen paloturvallisuutta käsitteleviin osiin (Eurocode 5: Design of timber structures), sekä FSUW:n laajan kansainvälisen asiantuntijaverkoston omiin käytännön kokemuksiin.

Kirja sisältää pätevää ja perusteellista tietoa kantavista puurakenteista ja osastoinneista, puurakennusten käyttäytymisestä tulipalossa, ja puutuotteiden ominaisuuksista erilaisten luokitusjärjestelmien mukaisesti, sekä ohjeistaa rakennussuunnittelussa siten, että puurakenteiden ja liitosten kantavuus palossa säilyy. Harkittujen yksityiskohtien merkitystä suunnittelussa korostetaan havainnollisin käytännön esimerkein. Lisäksi kirjassa keskitytään muun muassa aktiivisen palontorjunnan sekä laadukkaan rakennustyön aikaisen valvonnan ja tarkastusten merkitykseen puurakennuksen paloturvallisuudelle.

Laajaan ja asiantuntevaan kansainväliseen kirjoittajakaartiin on kuulunut myös KK-Palokonsultti Oy:n puurakentamisen paloturvallisuuteen syvällisesti perehtynyt TkT Esko Mikkola, joka on kirjoittanut muun muassa puun käyttäytymisestä tulipalossa, palon leviämisen estämisestä rakenteissa, palontorjunnasta sprinklereillä, rakennustyön aikaisesta paloturvallisuudesta sekä työn laadun valvonnasta ja tarkastuksesta.

Fire Safe Use of Wood in Buildings – Global Design Guide on suositeltava teos kaikille puurakennusten paloturvallisuudesta kiinnostuneille ja rakennusprojekteihin osallistuville, ja soveltuu kattavaksi tietoteokseksi niin arkkitehdeille, insinööreille, palomiehille, opettajille, viranomaisille, vakuutusyhtiöille kuin muillekin rakennusalan ammattilaisille.

Fire Safe Use of Wood in Buildings - Global Design Guide

Andrew Buchananin ja Birgit Östmanin toimittaman 486-sivuisen kirjan ensimmäinen painos julkaistiin heinäkuun lopulla 2022. Kirjan julkaisija on CRC Press (Taylor & Francis Group) ja sen sähköinen CC BY-NC-ND 4.0 -lisenssillä julkaistu Open Access -versio (ISBN 9781003190318) on kopioitavissa netistä osoitteesta www.taylorfrancis.com. Sähköinen versio on maksuton. Opuksesta on saatavilla myös painettu kovakantinen versio.

DOI: https://doi.org/10.1201/9781003190318