KK-Palokonsultti Oy on Puuinfon kumppani

Puuinfo tunnetaan rakennusalan asiantuntijaorganisaationa, puutuoteratkaisujen merkittävänä viestijänä ja puuosaamisen edistäjänä. Puuinfon toiminnan lähtökohta on uusiutuvien puutuotteiden innovatiivisen käytön kasvattaminen. KK-Palokonsultti Oy on ollut Puuinfon kumppani alkuvuodesta 2022. 

Puuinfo Oy on yhteiskunnallista tarkoitusta varten perustettu voittoa tavoittelematon suomalainen yhtiö, jonka visiona ja strategisena tavoitteena on lisätä puutuotteiden käyttöä rakentamisessa ja sisustamisessa. Päämääräänsä yhtiö tavoittelee jakamalla käytännöllistä puutietoa sekä ammattilaisille että kuluttajille. Lisäksi yhtiö pyrkii edistämään puun ja puutuotteiden käytön osaamista, parantamaan suomalaisten puutuotteiden menekkiä ja jakamaan puunkäytön parhaita käytäntöjä kansainvälisesti.

Monipuolista toimintaa puun puolesta

Valtakunnallinen Puupäivä lienee tunnetuin Puuinfon järjestämä tapahtuma. Vuosittain järjestettävään tapahtumaan osallistuu toistatuhatta rakennusalan ammattilaista, päättäjää ja opiskelijaa, joten Puupäivä tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet verkostoitumiseen puualan nykyisten ja tulevien vaikuttajien kanssa.

Puupäivän ohjelma koostuu korkean profiilin seminaareista jotka käsittelevät muun muassa puuarkkitehtuuria, rakennustekniikkaa ja puurakentamista. Kotimaisten luennoitsijoiden lisäksi seminaareissa ovat vuosien varrella luennoineet myös lukuisat kansainväliset asiantuntijavieraat. Päivän perinteisiin kuuluu vuodesta 1994 jaettu vuosittainen Puupalkinto, joka ojennetaan kannustuksena ”rakennukselle, sisustukselle tai rakenteelle, joka edustaa korkealaatuista, suomalaista puuarkkitehtuuria tai jossa puuta on käytetty innovatiivisella tavalla”. 

Tänä vuonna (2022) Puupäivä järjestetään marraskuisessa Helsingissä. Tallenteita edellisten seminaarien ohjelmista löydät Puuinfon YouTube-kanavalta

Puuinfo järjestää myös suosittuja opintomatkoja ja kohdevierailuja koti- ja ulkomaisiin puuarkkitehtuurikohteisiin. Viime vuosina suosittuja matkakohteita ovat olleet Itävalta, Saksa, Sveitsi, ja Ranska.

Lukio- ja kulttuuritalo Monio, Tuusula (havainnekuva: AOR Arkkitehdit Oy)
KK-Palokonsultti Oy on Suomen johtava puurakenteiden paloturvallisuuden asiantuntija. Tuusulan uuden lukion ja kulttuuritalon Monion rakentaminen käynnistyi kesällä 2021. Valmistuessaan Moniosta tulee Suomen ensimmäinen kolmikerroksinen hirsikoulurakennus ja maailman suurin hirsirunkoinen rakennus. KK-Palokonsultti Oy on laatinut kohteeseen paloteknisen suunnitelman, palokatkosuunnitelman ja asiantuntijalausuntoja, sekä konsultoinut arkkitehtejä ja muita suunnittelijoita hankkeen suunnittelu- ja rakentamisvaiheissa. Rakennuksen on määrä valmistua kesään 2023 mennessä (havainnekuva: AOR Arkkitehdit Oy).

Olemme Puuinfo Oy:n peruskumppani

Laadukas palotekninen suunnittelu on avainasemassa innovatiivisten ja paloturvallisten puurakenteiden ja rakenneratkaisujen toteutuksessa. Lisäksi hyvällä suunnittelulla voidaan säästää materiaalikustannuksissa ja varmistaa kohteen sujuva ja turvallinen toteutus. Samalla säästetään ympäristöäkin.

KK-Palokonsultti Oy on Suomen johtava puurakenteiden paloturvallisuuden asiantuntija, joten oli luontevaa, että liityimme Puuinfon peruskumppaneihin alkuvuodesta 2022. Liiketoiminnallemme ja työllemme arvokas kumppanuus takaa jatkossa muun muassa näkyvyytemme Puuinfon sähköisissä palveluissa.

Puuinfon nettisivusto Puuinfo.fi on oman alansa suosituin verkkopalvelu, joka kattaa lukijalleen laaja-alaista tietoa ja ohjeita puun käytöstä, tuotteista, ratkaisuista ja niiden toimittajista. Sivuston kohderyhmään kuuluvat sekä rakennusalan ammattilaiset että kuluttajat. Sivuston käyttö ei edellytä rekisteröitymistä.

Nettisivujen lisäksi Puuinfo julkaisee vuodesta 1980 ilmestynyttä Puu-lehteä, joka keskittyy esittelemään korkealuokkaista suomalaista puuarkkitehtuuria ja puurakentamista asiantuntevin tekstein ja loistavin kuvin. Lehden sisältö on suunnattu pääasiassa arkkitehdeille ja suunnittelijoille. Kauttaaltaan suomen- ja englanninkielisen lehden vanhat sähköisinä ilmestyneet numerot ovat luettavissa lehden nettisivuilta.

Edellisten lisäksi Puuinfon palveluista maininnan ansaitsee etenkin ePuu, digitaalinen työkalu puurakennushankkeiden valmisteluun ja suunnitteluun. ePuu-palvelulla voi selvittää puurakennejärjestelmien ja rakenneratkaisujen lisäksi muun muassa omaa rakennushankettasi koskevat palomääräykset. Ellei etsittyä tietoa löydy, apuun tulee Tekninen asiantuntijapalvelu, joka vastaa rakennusalan ammattilaisten lähettämiin kirjallisiin kysymyksiin.

LISÄTIETOA PUURAKENTAMISESTA

Puuinfon lisäksi tietoa puurakentamisesta ja puunkäytön edistämisestä löydät muun muassa seuraavilta nettisivuilta:

Puuinfo

Puuinfo Oy:n omistavat Puutuoteteollisuus ry ja Suomen Puutavara- ja Rakennustarvikekauppiasyhdistys ry yhdessä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n kanssa. Toiminta rahoitetaan osakkaiden vuosimaksuilla sekä palveluiden ja projektien myyntituloilla. Mahdollinen liikevoitto käytetään palveluiden parantamiseen. Puuinfolle myönnetty avainlippumerkki kertoo, että yritys työllistää kotimaassaan ja sen tuottamat palvelut on tuotettu Suomessa.

Puuinfo on myös aktiivisesti verkostoitunut kansainvälisten sisarorganisaatioidensa kanssa. Yritys on kehittänyt toimintamallin, jonka tavoitteena on jalkauttaa puualan kansainvälistä huippuosaamista Suomeen ja tehdä siinä sivussa suomalaista puuosaamista ja puutuotteita tunnetuksi kaikkialla Euroopassa.