Timo Salmi siirtyi KK-Palokonsultti Oy:n palvelukseen

Palosuunnittelun pitkän linjan ammattilainen DI Timo Salmi liittyi syyskuun alussa KK-Palokonsultti Oy:n riveihin. Uudessa tehtävässään Salmi keskittyy muun muassa markkinointiin ja myyntiin, sekä sammutus- ja paloilmoitinjärjestelmiin liittyvien suunnittelupalvelujen kehittämiseen.

Salmi siirtyi KK-Palokonsultti Oy:n palvelukseen Fennovoima Oy:ltä, jossa hän toimi Pyhäjoelle suunnitellun Suomen kuudennen ydinvoimalan rakennushankkeessa. Salmen tehtävänkuvaan kuului Hanhikiven ydinvoimalan paloteknisen suunnittelun kommentointi ja vaatimuksen mukaisuuden varmistaminen vastaamaan suomalaista lainsäädäntöä. Käytännössä työ oli paloteknisen suunnittelun valvontaa ja ohjausta sekä yhteistyötä viranomaisten kanssa. Salmi työskenteli projektissa keväästä 2018. Työsuhde päättyi, kun ydinvoimalasta solmittu avaimet käteen -sopimus purettiin venäläisen laitostoimittajan kanssa.

Ennen Hanhikiven ydinvoimalahanketta Salmi toimi Ramboll Finland Oy:n palveluksessa. Jo vuonna 2010 Salmi oli perustanut Pöyrylle paloteknisen suunnitteluyksikön. Yksikön toiminta käynnistyi nopeasti ja jo kolmessa vuodessa sen vahvuus oli kasvanut 10 paloasiantuntijaan. Yksikkö siirtyi Ramboll Finland Oy:lle kiinteistö- ja taloteknisen liiketoiminta-alueen myynnin myötä kesäkuussa 2014. Paloteknistä suunnittelua jatkettiin muutoksesta huolimatta entiseen tapaan.

Timo Salmi KK-Palokonsultti Oy:n palvelukseen
Timo Salmi lomamatkalla Islannissa loppukesällä 2022.

Vaativien hankkeiden paloturvallisuussuunnittelija

Timo Salmi veti paloteknistä suunnittelua molemmissa yhtiöissä ja toimi samalla erittäin vaativien rakennushankkeiden vastaavana paloturvallisuussuunnittelijana. Näihin kuuluivat muiden muassa Vantaan jätevoimala, UPM:n biodieselin tuotantolaitos Lappeenrannassa, Lahden kaupunginsairaalan uudistaminen, Mikkelin keskussairaala, Tampereen keskuspuhdistamo, Mikkelin jv-puhdistamo, Kansallismuseon kalliotilat sekä Ratamo-keskus Kouvolassa.

Tehtävänkuva projekteissa oli laaja. Salmi vastasi muun muassa paloteknisistä suunnitelmista, savunpoistosuunnitelmista, sammutusjärjestelmävertailuista ja niiden perussuunnittelusta sekä riskianalyyseistä. Moniin hankkeisiin sisältyi oletettuun palonkehitykseen perustuvaa toiminnallista palomitoitusta.

Salmi on perehtynyt syvällisesti sammutusjärjestelmiin, muun muassa korkeapainevesisumujärjestelmään ja sprinklerijärjestelmiin, joista hän kiinnostui erään alaisensa innoittamana jo Pöyryn aikoina. Salmi on ollut mukana kehittämässä suunnitteluprosesseja korkeapainevesisumuteknologiaan kiinteässä yhteistyössä VTT:n, sammutusjärjestelmäurakoitsijoiden ja järjestelmätoimittajien kanssa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. VTT:n ansiosta vesisumusuihkun digitaalinen mallintaminen on mahdollistanut merkittäviä säästöjä FDS-palosimulointien avulla.

Elämänmittainen ura paloturvallisuuden parissa

Tampereen Teknillisestä Korkeakoulusta diplomi-insinööriksi vuonna 1981 valmistunut Salmi on toiminut paloteknisen suunnittelun parissa lähes koko työhistoriansa. Työura käynnistyi vuonna 1980 Finn-Stroi Oy:ltä, jolle Salmi teki diplomityönsä. Valmistuttuaan Salmi työskenteli Finn-Stroi Oy:llä projekti-insinöörinä ja liiketoiminnan suunnittelijana silloiseen Neuvostoliittoon suuntautuvan bilateraalisen projektiviennin parissa.

Finn-Stroi Oy oli Neuvostoliittoon suuntautuvia rakennushankkeita varten perustettu suomalaisten rakentajien yhteenliittymä, joka toteutti Kostamus- ja Svetogorsk-projektien tapaisia suuria rakennusprojekteja.

Vuonna 1988 Salmen ura jatkui Oy Partek Ab:n sisustusteollisuudessa, alkuun myynti-insinöörinä ja myöhemmin tuoteryhmäpäällikkönä yhtiön palo-osastolla. Tuohon aikaan Suomessa ei ollut varsinaisia ”palokonsultteja”, joten merkittävä osa Partekin palo-osaston toiminnasta sisälsi palotuotteiden myynnin lisäksi paloteknistä neuvontaa, rakennustuotteiden palotestausta ja suunnitteluohjeiden laatimista rakentamisen ammattilaisille.

Isojen teollisuusinvestointien 90-luku

Vuonna 1993 Salmi siirtyi Partekilta Palokatkomiehet Oy:n tytäryhtiön, Tefire Oy:n toimitusjohtajaksi ja vastasi muun muassa paloteknisten materiaalien hankinnasta, ulkomaisista päämiessuhteista, tuotekehityksestä, palotestauksesta ja tyyppihyväksyntöjen hakemisesta.

1990-luvun puolivälissä Suomessa alkoi vahva teollisuusinvestointien aikakausi, jolloin investoitiin sellu- ja paperiteollisuuteen, kaivannais- ja metalliteollisuuteen sekä toimisto- ja liikerakentamiseen. Tuohon aikaan Salmi kartutti kokemustaan toimimalla vastuullisena projektipäällikkönä tai projektien johtajana kymmenissä merkittävissä paperi- ja kaivannaisteollisuuden rakennusprojekteissa, suurten kauppakeskusten ja sairaaloiden rakennushankkeissa sekä voimalaitoshankkeissa.

Ennen Pöyrylle siirtymistään Salmi ehti toimia vielä kolmen vuoden ajan Inspecta Oy:n johtavana asiantuntijana. Toimenkuvaan kuuluivat muun muassa työmaiden ja teollisuuslaitosten riskienhallintakatselmoinnit sekä savunpoistojärjestelmiin liittyvien laitteistojen ja suunnitelmien tarkastukset.

Vapaa-aika kuluu golfkentillä ja luonnossa

Vapaa-aikanaan Salmi pelaa golfia. Harrastus on otettu vakavasti, siitä kertoo tasoitus, joka on parhaimmillaan ollut 7,8. Pelaamisen ohella Salmi on toiminut niin golfklubin kapteenina kuin Suomen Golfliiton liittohallituksessakin. Salmi on myös innokas sienestäjä. Talven tullen golfmailat ja sienikorit vaihtuvat suksiin. Avioliitossa elävällä Salmella on kaksi aikuista lasta ja viisi lastenlasta, jotka huolehtivat siitä, että aika ei käy pitkäksi golfkentän ulkopuolellakaan.

Timo Salmi

  • Diplomi-insinööri, Tampereen Teknillinen Korkeakoulu (TTK), 1981.
  • PV-vaativuusluokan paloturvallisuussuunnittelija, FISE-pätevyys, 2017.
  • Savunhallintalaitteistojen asiantuntijapätevyys (Inspecta Sertifiointi), 2010.
  • AA-vaativuusluokan paloturvallisuussuunnittelija, FISE-pätevyys, 2010.
  • Savunhallintalaitteistojen tarkastajapätevyys (Inspecta Sertifiointi), 2010.
  • palosuojaustarkastajapätevyys, TRY, 2009.
  • Lead Auditor-pätevyys (ISO 9001), 2008.