Kohteitamme Teräsrakennelehden kevätnumerossa 2/2023

Toukokuussa 2023 ilmestyneessä Teräsrakenne-lehden numerossa 2/2023 esiteltiin kaksi mielenkiintoista kohdetta, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamk:n uusi kampus ja Kangasalle kesän 2023 kuluessa valmistunut Lamminrahkan koulukeskus, joiden paloteknisestä suunnittelusta olemme olleet vastaamassa.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamk:n uusi kampus rakentuu Kotkan kantasatamaan Merikeskus Wellamon lähelle vuosina 2023-2024. Kunnianhimoisen projektin keskeisiksi tavoitteiksi on kerrottu kestävän kehityksen edistäminen sekä vuorovaikutteiseen oppimiseen ja opiskeluun innostava turvallinen opiskelu- ja työympäristö.

Kampus tulee valmistuttuaan muodostamaan yhtenäisen kokonaisuuden viereen elokuussa 2023 valmistuneen Satama Areena -tapahtumakeskuksen kanssa. Tulevaisuudessa rakennukset hyödyntävät yhteisiä tiloja. Satama Areena tulee esimerkiksi käyttämään kampuksen liikuntatiloja ja molempien yhteinen ravintola puolestaan sijaitsee Satama Areenan tiloissa. Myös aulatila on yhteinen. Kampuksen on suunnitellut työyhteenliittymä Arkkitehdit NRT Oy ja AOR Arkkitehdit Oy.

Kampushankkeen kokonaisvaltainen lähestymistapa ympäristövastuullisuuteen on merkittävä askel kohti kestävää rakennuskehitystä. Rakennuksen suunnittelussa on panostettu energiatehokkuuteen ja monipuoliseen tulevaisuuden tarpeet huomioivien muuntojoustavien tilojen käyttöön. Rakennuksen ympäristövaikutuksia on minimoitu muun muassa välttämällä suuria etelän puoleisia lasipintoja ja hyödyntämällä UV-säteilyä ja sisälämpötiloja tasaavaa viherkattoa. Rakennus tulee tuottamaan omaa energiaa aurinkovoimalalla ja maalämpökaivoilla, jotka porataan tontille ja osin rakennuksen alle. Energiatehokkuutta parannetaan käytön mukaan säätyvällä valaistuksella ja ilmanvaihdolla.

Suunnitteluvaiheessa haetun RTS-ympäristöluokituksen auditoinnin perusteella uudella kampuksella on valmistuttuaan mahdollisuus saavuttaa ensimmäisenä RTS-ympäristöluokituksen historiassa jopa korkein mahdollinen viiden tähden RTS-ympäristöluokitus! Viiden tähden luokitus edellyttää muun muassa ympäristövastuullisuuden huomioimista koko rakennuksen elinkaaren ajalle. Rakennukselle ajateltu käyttöikä on poikkeuksellisen pitkä; rakennuksen suunnitellaan kestävän käyttöä jopa 150 vuotta.

Palvelumme projektissa

KK-Palokonsultti Oy pääsi projektiin mukaan jo hankesuunnitteluvaiheessa. Projektin alkuvaiheessa katsottiin yhdessä toteuttavan arkkitehtitiimin kanssa luonnosvaihtoehtojen paloteknisiä haasteita. Luonnosvaihtoehtoja rakennukselle oli kolme kappaletta: ”tehdas”, ”lego” ja ”kuori”, joista kuori valittiin jatkoon. Palotekninen haaste rakennuksessa on korkea kerroksia yhdistävä aula, jonka kattomuoto ohjaa palotilanteessa savuja ylimmille kerrostasanteille.

Kohteeseen toteutettiin palotekninen suunnittelu. Rakennuksen paloluokka on P0 ja rakennus sisältää suuren palo-osaston sekä korkean aulan, joka yhdistää kerroksia toisiinsa. Suuren palo-osaston ja kerrososastoinnista poikkeamisen takia kohteessa tehtiin toiminnallista palosuunnittelua.

Myös korkean tilan savunpoistosuunnittelussa käytettiin mallinnusta eli tilan savunpoiston toimintaa mallinnettiin palosimuloinnin avulla. Ylimmät kerrokset erotettiin aulasta tiiviillä rakenteella, jotta poistuminen tapahtuu myös ylimmistä kerroksista turvallisesti. Poistumisreiteillä huomioitiin koko rakennuksen yhtäaikainen poistuminen, joten poistumiskaistat ovat leveitä.

Palo-osastokokoon saatiin toiminnallisella mitoituksella suurennusta ja sitä kautta palo-osastoivia rakenteita tarvitsi toteuttaa hieman vähemmän. Rakennuksessa on vesisumusammutusjärjestelmä perinteisen sprinklerisuojauksen sijaan.

Kampus ja viereinen tapahtumakeskus ovat eri tontilla ja kaavassa on merkintä, että rakennuksia ei tarvitse erottaa palomuurilla toisistaan. Rakennusten välissä on palo-osastointi ja isot lasiseinät. Lasiseinien palo-osastoinnista laadimme asiantuntijalausunnon.

Uusi kampus on vielä rakenteilla ja rakennusvaiheessa eteen tulee edelleen vastaan uusia yksityiskohtia, joiden paloturvalliseen toteutukseen otamme kantaa. Kampus valmistuu keväällä 2024 ja suunnitelmien mukaan koko Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun toiminta on syyslukukauden 2024 alkaessa jo muuttanut Metsolasta uusiin tiloihin.

Lamminrahkan koulukeskus

Lamminrahkan uusi koulukeskus sijaitsee keskeisellä paikalla Kangasalla Lamminrahkan keskustassa. Koulukeskus on rakennettu palvelemaan lähialueen asukkaita aamusta iltaan. Päivisin tiloihin mahtuu lähes 800 varhaiskasvatus- ja ala-asteikäistä lasta. Koulupäivien jälkeen sekä viikonloppuisin tiloja käyttävät harrastusryhmät ja seurat. Arkkitehtonisesti korkeatasoisessa ja tyylikkäässä rakennuksessa on panostettu tilankäytön laatuun ja toimivuuteen. Tiloja voidaan yhdistellä ja muunnella eri käyttötarkoituksiin.

Koulukeskuksessa on pääasiassa betonielementtirunko, mutta terästäkin on käytetty paljon. Kolmikerroksisen uudisrakennuksen kadun puolen julkisivu on kotimaista paikalla muurattua tiiltä. Pihan puolen julkisivut ovat puuta. Monimuotoisessa rakennuksessa riittää poikkeuksellisia arkkitehtonisia ratkaisuja.

Rakennuksessa on viisi eri lohkoa omin sisäänkäynnein. Rakennuksen keskus koostuu kolmesta lohkaremaisesta rakennusmassasta sekä niitä yhdistävästä kaksikerroksisesta tilasta, sydänaulasta. Aula toimii, paitsi sisääntuloaulana, myös ruokasalina ja juhlatilana. Toisessa kerroksessa sijaitsee tuhannen neliön liikuntasali, jonka erikoisuutena ovat betonilattiaan valetut ääntä ja värähtelyä hillitsevät jousivaimennukset. Rakennuksen katolle on sijoitettu aurinkoenergiajärjestelmä, joka pitää sisällään aurinkokeräimiä ja -paneeleja. Koulukeskuksella on A-luokan energiatodistus, ja sen veden sekä energian käyttöä mitataan ja seurataan.

Palvelumme projektissa

Toteutimme Lamminrahkan koulukeskuksen paloteknisen suunnittelun ja savunpoistosuunnittelun sekä teetimme palokatkosuunnittelun alihankintana. Lisäksi laadimme kohteen pelastussuunnitelman ja räjähdyssuojausasiakirjan sekä annoimme asiantuntijalausuntoja muun muassa palolasirakenteista, puujulkisivujen liimapuusäleistä ja sisäseinien puurimoista. Tässä kohteessa ei toteutettu toiminnallista palomitoitusta.

Rakennuksen sisätyöt valmistuivat heinäkuussa 2023. Ulkotyöt saatiin päätökseen elokuussa ja sen jälkeen koulukeskuksen toiminta alkoi suunnitelmien mukaisesti. Toiminta aloitettiin elokuussa 2023 päiväkodin kolmella ryhmällä ja koulun viidellä opetusryhmällä. Koulukeskus on toteutettu vuonna 2019 käydyn yleisen arkkitehtuurikilpailun voittotyön pohjalta. Suunnittelusta vastasi Verstas Arkkitehdit Oy ja rakentamisesta SRV. Projektinjohtourakkana toteutetun rakennuksen laajuus on noin 11 000 bruttoneliömetriä. 

Teräsrakenne 2/2023

Voit lukea kohteista tarkemmin Teräsrakennelehden numeron 2/2023 sähköisestä näköispainoksesta. Suosittelemme artikkeleihin tutustumista etenkin rakenneteknisistä ratkaisuista kiinnostuneille.

Teräsrakenne 2-2023