RIL:n rakenteellisen paloturvallisuuden ohjesarjaan uusi osa: Asuinrakennukset

Kerrostalojen ja pientalojen yleispiirteenä on, että niiden käyttö on ympärivuorokautista, ja niissä asuu toimintakyvyltään monenlaisia asukkaita. Tämä asettaa asuinrakennusten paloturvallisuudelle omat haasteensa. Jatkossa apua suunnittelutyöhön antaa RIL:n asuinrakennusten rakenteellista paloturvallisuutta käsittelevän ohjesarjan juuri ilmestynyt kolmas osa ”Asuinrakennukset – kerrostalot ja pientalot.”

Asuintaloissa erityistä huomiota on kiinnitettävä muun muassa poistumisturvallisuuteen: kuinka turvallinen poistuminen onnistuu esimerkiksi siinä tapauksessa, että asunnosta on pääsy ainoastaan yhteen uloskäytävään, millaiset mahdollisuudet pelastuslaitoksella on avustaa asukkaita poistumaan tarvittaessa varateiden kautta, ja kuinka voidaan varmistua asukkaiden havahtuvan palotilanteessa, jos hätäpoistuminen on välttämätöntä yöaikaan. Asuinrakennuksiin kuuluu monesti myös muiden käyttötarkoitusryhmien tiloja, kuten ravintoloita, liiketiloja, autosuojia, varastoja tai toimistoja. Niihin tehdään myös paljon korjaus- ja muutostöitä sekä lisä- ja täydennysrakentamista. Uusi ohjekirja opastaa asuintaloille ominaisten  tilanteiden ja yksityiskohtien huomiointiin rakennuksen rakenteellisen paloturvallisuuden suunnittelussa.

RIL 195-3-2022 Rakenteellinen paloturvallisuus. Asuinrakennukset – kerrostalot ja pientalot
RIL 195-3-2022 Rakenteellinen paloturvallisuus. Asuinrakennukset – kerrostalot ja pientalot.
Uutta ohjetta on tarkoitus käyttää yhdessä Rakenteellinen paloturvallisuus- ohjesarjan ensimmäisen osan ”Yleiset perusteet ja ohjeet (RIL 195-1-2018) kanssa. Sarjan toinen osa, ”Työ- ja toimistotilat” (RIL 195-2-2020) ilmestyi vuonna 2020. Sarjan viimeinen, ensi vuonna ilmestyvä osa tulee käsittelemään tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuutta. Uuden 193-sivuisen ohjekirjan voi tilata RIL:n kirjakaupasta 98 euron hintaan. Sarjassa aiemmin ilmestyneet ohjekirjat löytyvät samasta paikasta nekin.

Rakennusinsinöörien liitto

RIL on rakennetun ympäristön toimialan diplomi-insinöörien ja teekkareiden valtakunnallinen järjestö. Järjestö on valtakunnallinen puolueeton asiantuntijaorganisaatio, jonka tarkoituksena on edistää hyvää suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitotapaa ja rakennusalan asiantuntijuuden kehittymistä Suomessa. RIL:n historia pohjaa, paitsi Maanviljelysinsinööriyhdistys MVIY:n vuonna 1934 alkaneeseen toimintaan, myös MVIY:n ja Rakennusinsinööriyhdistys RIY:n vuosikymmenien yhteistoimintaan. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry perustettiin vuonna 1963 edellä mainittujen yhdistysten yhteistyön pohjalle. Virallisen toimintansa kaikkien rakennusinsinöörien yhteisenä yhdistyksenä RIL aloitti 1.1.1966. Tänään RIL:n jäsenistö koostuu yli 6 000:sta rakennus-, yhdyskunta-, ympäristö- ja kiinteistöalan diplomi-insinööristä, tekniikan lisensiaatista ja tohtorista sekä teekkarista.