Xiaolin Yinille FISE poikkeuksellisen vaativa -tason pätevyys

KK-Palokonsultti Oy:n vanhempi erikoissuunnittelija Xiaolin Yin on saavuttanut FISE poikkeuksellisen vaativa -pätevyysluokan paloturvallisuussuunnittelijan pätevyyden. Lämpimät onnittelumme merkittävästä saavutuksesta!

Espoon konttorillamme työskentelevä Yin omaa vankan tietotaidon toiminnallisesta palomitoituksesta palo- ja poistumisaikasimulointeineen. Yin on erikoistunut sekä tavanomaisten että suurten rakennusten palosimulointeihin ja -mallinnuksiin. Mallinnettavina kohteina ovat vuosien varrella toimineet muiden muassa maanalaiset tilat, monitoimihallit, suuret ja korkeat varastot, kauppakeskukset, laivat ja ydinvoimalat. Yhtenä esimerkkinä viime aikojen laajimmista ja vaativimmista projekteista mainittakoon Meilahden siltasairaalan ja Syöpäkeskuksen rakennushanke.

Koulutukseltaan Xiaolin Yin on diplomi-insinööri. Yin opiskeli betonitekniikkaa ja palo- ja turvallisuustekniikkaa Teknillisen korkeakoulun (TKK) rakennustekniikan osastolla, ja valmistui vuonna 1999.

Teknillistä korkeakoulua edeltäviin opinahjoihin kuuluu muun muassa kiinalainen Chongqing University (CQU), jonka rakennustekniikan osastolta Yin käveli ulos uunituoreena rakennusinsinöörinä vuonna 1989. Siitä urapolku johti palo- ja turvallisuustekniikan tutkijaksi muun muassa VTT:lle, BRE Groupiin kuuluvalle brittiläiselle palosimuloinnin pioneerille Fire Research Stationille (FRS) ja Teknillisen korkeakoulun Betonitekniikan laboratorioon.

Vuonna 2001 Yin alkoi kartuttaa kokemustaan käytännön paloteknisestä suunnittelusta Palotekninen Insinööritoimisto Markku Kauriala Oy:n palveluksessa. KK-Palokonsultti Oy:lle Yin siirtyi vuonna 2011. Pitkäaikaisen kokemuksen ja jatkuvan opiskelun kerryttämä huippuluokan osaaminen vaativassa paloteknisessä suunnittelussa sai tammikuun 31. päivänä 2023 virallisen vahvistuksen FISEn hallituksen nimittämän pätevyyslautakunnan myöntäessä Yinille poikkeuksellisen vaativa -pätevyysluokan paloturvallisuussuunnittelijan pätevyyden.

Xiaolin Yin, KK-Palokonsultti Oy

Kerrottakoon vielä tässä samassa yhteydessä, että KK-Palokonsultti Oy:n toimitusjohtaja Kalervo Korpela uusi tammikuussa oman FISE poikkeuksellisen vaativa -pätevyytensä. Pätevyyden jatkaminen aikaisemman pätevyyden päättymispäivästä seitsemän vuotta eteenpäin vahvistettiin pätevyyslautakunnan kokouksessa 31.1.2023. Onnittelut Kalervolle yrityksen henkilöstöltä!

FISE ja pätevyysluokat

Paloturvallisuussuunnittelijan FISE-pätevyysluokat ovat tavanomainen, vaativa ja poikkeuksellisen vaativa. Pätevyysluokat perustuvat maankäyttö- ja rakennuslaissa esitettyihin suunnittelutehtävien vaativuusluokkiin, joiden pätevyysvaatimukset koostuvat koulutus-, työkokemus- ja työnäytevaatimuksista.

Suomessa on tällä hetkellä (helmikuu 2023) vain 19 FISE poikkeuksellisen vaativa -pätevyysluokan paloturvallisuussuunnittelijaa. Heistä KK-Palokonsultti Oy:lla työskentelee kuusi. FISE:n myöntämät pätevyydet ovat voimassa seitsemän vuotta kerrallaan.

FISE (Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet FISE Oy) on rakennus- ja kiinteistöalan järjestöjen toimesta vuonna 2003 perustettu voittoa tavoittelematon yritys, jonka tavoitteena on rakentamisen laadun parantaminen, rakennusalalla olevien henkilöiden kehittymisen edistäminen ja henkilöpätevyyksiin liittyvän yhdenmukaisen informaation tuottaminen toimialalle. FISE tarjoaa henkilöpätevyyspalvelua muun muassa eri suunnittelualojen suunnittelijoille. Hakukone, jolla voi tarkistaa FISEn pätevyysrekisterissä olevien henkilöiden pätevyyden ja sen voimassaoloajan, sijaitsee osoitteessa www.patevyyspalvelu.fi.